PROCLAMAREA ANULUI OMAGIAL AL CREZULUI ORTODOX ȘI AL AUTOCEFALIEI ROMÂNEȘTI

HOTĂRREA SFNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMNE PRIVIND PROCLAMAREA ANULUI OMAGIAL AL CREZULUI ORTODOX ȘI AL AUTOCEFALIEI ROMNEȘTI

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din ziua de 18 iunie 2009, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”.

Având în vedere că Permanența Consiliului Național Bisericesc în ședința din 13 mai 2009 și-a însușit inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a supune examinării și aprobării Sfântului Sinod proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”, în contextul aniversării în anul 2010 a 1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325) și a 125 de ani de la recunoașterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885);

Ținând seama că pe baza discuțiilor din cadrul Permanenței Consiliului Național Bisericesc și a îndrumărilor Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru cu caracter național bisericesc pentru realizarea în anul 2010 a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic intitulat „2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”:

Având în vedere caracterul național bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante implicații în apărarea dreptei credințe, susținerea activității misionar-pastorale, catehetic-predicatoriale, cultural-educative, a dialogului Bisericii cu societatea, precum și necesitatea evidențierii acestuia prin mijloacele media și publicistice ale Bisericii noastre;

În urma discuțiilor care au avut loc și la propunerea Comisiei teologice, liturgice și didactice, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Ia act și aprobă inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel privind proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”.

2. Aprobă programul-cadru național bisericesc inițiat și propus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru realizarea proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic intitulat „2010 -Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”.

3. Aprobă ca în fiecare eparhie și în fiecare școală teologică, ierarhii eparhioți să ia măsurile necesare pentru a reflecta programul-cadru național bisericesc intitulat „2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”, prin acțiuni și manifestări locale (media, publicistice, conferințe, întruniri și simpozioane pastorale, teologice, cultural-educative) pentru a sublinia importanța Crezului Ortodox în viața Bisericii și a credincioșilor, cu contribuția profesorilor de teologie, a specialiștilor, a preoților și monahilor, o atenție specială acordându-se receptării acestui program de către tineret.

4. Aprobă republicarea într-un singur volum cu titlul „Autocefalia – libertate, demnitate și responsabilitate” a lucrării intitulată ” Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române” (EIBMO, București, 1987), precum și a capitolului „Autocefalie”, din lucrarea intitulată „Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă” (EIBMO, București, 1995), inclusiv republicarea bilingvă a Tomosului de recunoaștere a Autocefaliei (1885) și a Tomosului de ridicare la rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române (1925) – într-o nouă traducere după originalul grecesc, volum îmbogățit cu studii și articole de dată recentă privind autocefalia în viața Ortodoxiei românești și în dialogul panortodox.

5. Aprobă elaborarea și publicarea unui volum intitulat „Viața și activitatea

(Sinaxarul) Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325)”, care va

cuprinde lista participanților, inclusiv sfinți dobrogeni, despre care există date și

consemnări în sinaxare, mineie, colecții istorice etc.

6. Aprobă elaborarea și publicarea unui album intitulat „Ortodoxia în arta sacră” care va cuprinde cele mai frumoase și reprezentative fresce, icoane, miniaturi, mozaicuri, vitralii broderii, țesături și obiecte de orfevrărie ortodoxă, care să reflecte geneza și contextul istoric al formulării învățăturii de credință ortodoxe, sinoadele ecumenice și sfinții apărători ai Ortodoxiei.

În scopul pregătirii volumului „Ortodoxia în arta sacră”, eparhiile sunt rugate să comunice Editurii BASILICA numele și adresa exactă a bisericilor parohiale și a mânăstirilor unde se află icoane și picturi cu reprezentări ale sinoadelor ecumenice.

7. Ca parte a programului-cadru național bisericesc, aprobă ca la Conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară din anul 2010 să se trateze subiectul intitulat „2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”, cu următoarele subpuncte:

a. Istoria Crezului Ortodox (Simbolul Niceo-Constantinopolitan);

b. Locul Crezului Ortodox în cultul ortodox (text și cântare bisericească);

c. Locul Crezului Ortodox în cateheza ortodoxă (inclusiv ora de Religie și programul

Hristos împărtășit copiilor);

d. Crezul Ortodox în dialog cu alte Biserici Creștine (problema adaosului Filioque).

8. Aprobă ca la una din conferințele preoțești administrative din partea a doua a

anului 2010 să se trateze distinct tema „Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române”, sub

toate aspectele redate la punctul 3 din programul-cadru național bisericesc.

Această hotărâre a Sfântului Sinod a fost comunicată și Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și componentelor sale, Cabinetului Patriarhal, Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale, precum și Editurii, Tipografiei și Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, în scopul aprofundării tuturor aspectelor și adoptării măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire la nivelul instituțiilor centrale bisericești.

PREȘEDINTELE SFNTULUI SINOD

†D A N I E L

ARHIEPISCOPUL BUCUREȘTILOR,

MITROPOLITUL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI, LOCȚIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ȘI

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente