Probleme de actualitate ale vieții bisericești, discutate în Sinodul BOR

Ieri, 10 februarie, la Reședința patriarhală, au început lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pe ordinea de zi a ședinței se află probleme de actualitate ale vieții bisericești interne și externe, informează cotidianul „Ziarul Lumina”.

Lucrările ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au fost precedate de Te Deum, oficiat la Catedrala patriarhală de către Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la ora 9:30, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a celorlalți membri ai Sfântului Sinod.

Lucrările, care se desfășoară pe parcursul a două zile consecutiv, au fost deschise de cuvântul Întâistătătorului Bisericii noastre, care a subliniat importanța comuniunii și sfătuirii pentru ca problemele să fie rezolvate prin consfătuire, prin conlucrare, sub inspirația și luminarea Duhului Sfânt. De asemenea, Părintele Patriarh a evidențiat Evanghelia ce s-a citit la Te Deum, „care a arătat prezența lui Hristos din ceruri, între cei care pe pământ se adună în numele Domnului și această prezență nevăzută, dar reală, a lui Hristos acolo unde oamenii se roagă și cheamă numele Domnului este văzută prin roadele pe care le dă ea atunci când noi avem duhul lui Hristos. Rugăciunea foarte pătrunzătoare care se citește totdeauna la Te Deum, când se deschid lucrările Sfântului Sinod într-o Biserică Ortodoxă, este, de asemenea, pentru noi, o lumină mare, pentru că ne arată mai întâi pilda ierarhilor rugători, mărturisitori ai credinței și lucrători în Biserica neamului nostru, și apoi se cere ca să lucrăm în duh de frățietate și se cere ca duhul de învrăjbire, de pizmuire, de dezbinare să fie alungat prin puterea Duhului Sfânt”.

Preafericirea Sa a propus ca, în viitor, la începutul fiecărei ședințe a Sfântului Sinod să existe o meditație despre slujirea preoțească și arhierească în Biserică făcută pe baza Sfintei Scripturi și pe baza unor scrieri ale Sfinților Părinți privind slujirea arhierească, lucrarea sinodală și lucrarea în comuniune.

În continuare, Patriarhul României a supus examinării și aprobării plenului propunerea de repartizare a PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, la Comisia teologică și didactică și pe cea de repartizare a PS Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Comisia pastorală, amândouă propunerile fiind votate și validate. Ședința Sinodului a continuat cu lucrările pe comisii și întocmirea referatelor, fiind discutate probleme de actualitate ale vieții bisericești interne și externe. În cadrul comisiilor teologică, liturgică și didactică s-a luat în discuție referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu publicarea în cursul anului 2010, proclamat de Patriarhia Română „Anul omagial al Crezului Ortodox și Autocefaliei românești”, a următoarelor volume: „Autocefalie, libertate și demnitate”; „Autocefalie și responsabilitate” și „Autocefalie și comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog și cooperare externă (1885-2010)”. Printre punctele importante discutate, menționăm și evaluarea informării Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, cu privire la aprobarea extinderii proiectului „Alege școala!” la toate eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române.

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor continua și astăzi.

Comentarii Facebook


Știri recente