Pro Tv încearcă să submineze respectarea Legii obiectelor de cult în România

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE ne informează:

După interpretarea tendențioasă a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 943 din 17 februarie 2012 privind necesitatea aprobării unor modificări și completări la Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, postul de televiziune Pro Tv încearcă în aceiași manieră să răstălmăcească Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult.

În orice Stat democratic, autoritățile sprijină activ cultele religioase pentru rolul lor important în societate. În România, principiul cooperării dintre Stat și culte a fost dezvoltat în Legea cultelor nr. 489/2006, unde se menționează: Statul român recunoaște cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale (art. 7 alin. 1); Autoritățile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun și sprijină activitatea acestora. (art. 9 alin. 3).

Potrivit Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și vesmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului. Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înțeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciulițele și medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios și altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult și calendarele religioase, precum și produsele necesare exercitării activității de cult, cum ar fi tămâia și lumânările, cu excepția celor decorative și a celor pentru nunți și botezuri.

Prin veșminte de cult, în sensul prezentei legi se înțeleg și stofele și broderiile specifice, necesare realizării veșmintelor respective. De asemenea, se asimilează obiectelor de cult tipăriturile de cult, manualele și cursurile teologice necesare desfășurării activității din instituțiile de învățământ religios ale cultului respectiv. Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condițiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivități. (art. 1-2)

Prin încălcarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, bani care ar putea fi folosiți pentru opera social-misionară sau activități educaționale și culturale ale Bisericii, intră în buzunarele unor persoane particulare care profită de încălcarea acestei legi. În acest context, este regretabil că reporterul Pro Tv omite cu bună știință faptul că veniturile obținute de parohii și mănăstiri din vânzarea lumânărilor, calendarelor și celorlalte obiecte bisericești sunt folosite integral pentru plata salariilor și impozitelor personalului deservent, a facturilor la utilități, întreținerea și repararea lăcașurilor de cult și susținerea activităților sociale, misionare și educative.

În ultimii douăzeci de ani, Patriarhia Română a sesizat de mai multe ori organismele abilitate ale Statului despre încălcarea flagrantă a Legii obiectelor de cult prin care unitățile bisericești sunt păgubite de obținerea unor venituri necesare întreținerii lor. Un exemplu intens mediatizat în acest sens îl reprezintă constatarea faptului că la numeroase chioșcuri de difuzare a presei și în unele piețe agro-alimentare din București și din țară se vând prin încălcarea Legii obiectelor de cult an de an în perioada sărbătorii Nașterii Domnului mii de calendare ortodoxe în marea lor majoritate contrafăcute fapt care prejudiciază atât cultele, cât și bugetul de Stat.

Referitor la hotărârea Sfântului Sinod invocată de reporterul Pro Tv, menționăm că Garda Financiară a solicitat sprijinul unităților bisericești pentru identificarea celor care încalcă legea și practică pe scară largă evaziunea fiscală.

În concluzie, demersul Patriarhiei Române este unul legal, moral și necesar care vizează respectarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult în România. Din păcate, prin materialele prezentate în ultima perioadă, postul de televiziune Pro Tv are o atitudine ostilă Bisericii și încurajează pe cei care nu respectă legile în România, inclusiv pe mulți producători particulari de obiecte de cult care nu solicită acord sau autorizație din partea Bisericii pentru a coopera legal cu Biserica. Acest acord i-a fost cerut și Monetăriei Statului care nu este cult religios, ci are monopolul imprimării monedelor, pe care Biserica nu-l subminează, ci îl respectă.

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…