Prin dăruire de sine ajutând pe alții înmulțim darurile primite de la Dumnezeu

În toate bisericile s-a citit astăzi, 10 februarie 2013, în duminica XVI-a după Rusalii, fragmentul Evanghelic care prezintă „Înmulțiere talanților”. Astfel, în pericopa Evanghelică de la Matei capitolul 25, versetele de la14 la 30 se înfățișează un om care plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată mergând, cel ce luase cinci talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea, și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele, răsplătind pe cei care au înmulțit talanții și pedepsind sluga ce a îngropat talantul.

În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul reședinței patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din Evanghelia de astăzi.

Darurile sunt dăruite de Dumnezeu spre a fi prilej de comuniune, de conlucrare de coresponsabilitate și de bucurie

Părintele Patriarh evidențiat în cuvântul său faptul că darurile primite de al Dumnezeu sunt prilej de comuniune și bucurie, iar prin folosul lor în slujba semenilor înmulțim aceste daruri.

„Această Evanghelie ne arată că în viață trebuie să ne pregătim a da răspuns bun la judecata lui Hristos atunci când El va cere de la noi socoteală privind înmulțirea darurilor primite de la Dumnezeu. Prin dăruire de sine ajutând pe alții înmulțim darurile primite de la Dumnezeu pentru că darurile sunt dăruite de Dumnezeu spre a fi prilej de comuniune, de conlucrare de coresponsabilitate și de bucurie. Vedem în mod deosebit că Mântuitorul Iisus Hristos scoate în evidență principiul proporționalității în distribuirea darurilor sau calităților potrivit măsurii sau capacității de lucrare a fiecărui om. Această proporționalitate se vede prin faptul că cel care a primit cinci talanți i-a dublat și a dobândit zece. Cel care a primit doi i-a dublat și a dobândit patru. Vedem că ei au înmulțit talanții în mod proporțional cu ceea ce au primit, iar pe de altă parte primesc aceiași răsplată: intră în bucuria Stăpânului tău. Cu alte cuvinte proporționalitatea în înmulțirea darurilor este completată cu plinătatea în recunoașterea vredniciei, hărniciei și dărniciei celor care au înmulțit talanții”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Înmulțire a talanților este o lucrare prin care Dumnezeu nu cere de la om mai mult de cât poate să facă

Lucrarea de înmulțire a talanților este o lucrare pe măsura puterilor fiecărui om, iar răsplata dăruirii de sine și a hărniciei de care omul dă dovadă în înmulțirea darurilor primite este plinătatea bucuriei comuniunii cu Dumnezeu, după cum a mai spus Preafericirea Sa.

„Această lucrare de înmulțire a talanților este o lucrare prin care Dumnezeu nu cere de la om mai mult de cât poate să facă el, nu cere să facă ceva peste măsură, ci dacă omul cu totală dăruire de sine și cu totală hărnicie a înmulțit talanții el primește plinătatea bucuriei comuniunii cu Dumnezeu. Peste puține daruri ai fost credincioasă înseamnă ai înmulțit darurile în viața trăită pe pământ, peste multe daruri te voi pune înseamnă multe daruri primești în Împărăția Cerurilor fiindcă trăind pe pământ ai înmulțit darurile primite de la Dumnezeu”. Este deosebit de clară înțelepciunea lui Dumnezeu care aduce bucurie omului roditor, cel care a făcut roditoare darurile primite și această rodire se face prin cultivarea calităților noastre spre folosul celor mulți”, a spus Patriarhul Românei.

Aceasta este cea mai frumoasă bucurie, bucuria pe care o primește omul din bucuria celui pe care l-a ajutat

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că bucuria primită din bucuria aproapelui pe care l-am ajutat este cea mai frumoasă bucurie.

„Bucuria celui care a înmulțit talanții este bucurie din bucuria dăruită altora, aceasta este cea mai frumoasă bucurie, bucuria pe care o primește omul din bucuria celor pe care i-a ajutat. Vedem de asemenea o bucurie a lui Dumnezeu și a oamenilor când un învățător sau profesor formează elevi sau studenți foarte buni care mai târziu ajung buni meseriași, buni profesioniști, buni specialiști și ajută comunitatea lor și societatea întreagă. Această bucurie este prelungită dincolo de moartea profesorului. Spunea profesorul Teodor M Popescu acest adevăr semnificativ: Eu nu voi muri când voi fi pus în mormânt, ci când ultimul meu ucenic nu va mai exista pentru că profesorul se continuă prin ucenici. Această bucurie binecuvântată a înmulțirii talanților din generație în generație formează o civilizație, un popor demn, un popor care înmulțește talanții de la Dumnezeu preamărește pe Dumnezeu și aduce bucurie oamenilor”, a spus Preafericirea Sa.

Bucuria de a ne bucura de darurile altora este o bucurie sfântă

Între multele daruri pe care le au oamenii există și darul de a te putea bucura de darurile altora. În general omul egoist și pătimaș invidiază pe cei care au talente sau daruri multe. Omul duhovnicesc însă se bucură de darurile altora pentru că sunt folositoare comunității întregi, a spus Patriarhul României subliniind că bucuria de a ne bucura de darurile altora este o bucurie sfântă.

„Oamenii buni la suflet se bucură când văd că într-o comunitate există multe talente, că o mulțime de copii dintr-o parohie învață bine la școală, sunt ascultători, vin la biserică; cu cât sunt mai multe daruri cultivate într-o comunitate cu atât bucuria comunității trebuie să fie mai mare, indiferent de comunitate, darurile înmulțite ridică demnitatea unei comunități prin oamenii talentați care își cultivă darurile prin multă osteneală și dăruire de sine. Deci, bucuria de a ne bucura de darurile altora este o bucurie sfântă, este o bucurie care simte pe Dumnezeu prezent în darurile pe care le-a primit cineva spre cultivare, dar și pentru că simte prezenta harului în oamenii harnici și darnici. Oamenii leneși și vicleni aduc multă întristare unei comunități, oamenii harnici și darnici aduc multă bucurie”, a spus Părintele Patriarh.

Evanghelia Duminicii a XVI-a după Rusalii este una care îndeamnă pe oameni să facă milostenie, mai ales pe cei bogați, și îi cheamă pe toți la înmulțirea talanților sau a calităților proprii, pentru a simți bucuria pe care le-o dăruiește Hristos Domnul celor harnici și darnici.

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…