Prima promoție de masteranzi în comunicare la Facultatea de Teologie din București

În fiecare an, Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București ‘trimite’ în lume tineri pe care îi pregătește să devină ‘misionarii de mâine’ ai Bisericii, așa după cum afirma Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe 24 iunie 2012, la festivitatea depunerii jurământului de fidelitate față de Biserică de către o nouă generație de teologi.

Faptul că absolvenții sunt ‘trimiși’ arată, de fapt, pregătirea pe care aceștia o primesc în facultate; nu doar o pregătire teoretică, temeinică prin cuvântul învățat, ci și o pregătire practică, prin cuvântul tăinuit în faptă.

Sfântul Apostol Pavel, primul jurnalist creștin

Biserica are cea mai bogată experiență în comunicare. Sfântul Apostol Pavel este considerat a fi primul jurnalist creștin, misionar care a avut preocuparea providențială de a transmite adevărul creștin prin epistole, redactate după anumite tipare. Dacă presa scrisă bisericească își revendică fundamentul în misiunea paulină, presa audiovizuală își poate căuta originile în sistemul ‘audio-video’ din Biserica primară. Imnul liturgic și icoana reprezintă primele încercări de a pune în lumină, cu ajutorul artei încreștinate, mesajul Evangheliei lui Hristos.

Peste ani, roadele preocupării Bisericii Ortodoxe Române de a binevesti pe Hristos-Cuvântul lui Dumnezeu se văd astăzi în existența și activitatea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, cu cele cinci componente ale sale: Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS TV, Publicațiile LUMINA, Agenția de știri BASILICA și Biroul de presă. Un centru de presă în care își desfășoară activitatea cu oameni pentru care exercițiul comunicării este zilnic.

Comunicare și comuniune eclesială în spațiul ortodox

În anul 2010, la 3 ani de la înființarea Centrului de Presă al Patriarhiei Române, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Facultatea de Teologie din București a introdus în oferta educațională programul de studii universitare de masterat Comunicare și Comuniune Eclesială în Spațiul Ortodox. 30 de tineri au început atunci să dobândească competențele profesionale necesare în domeniul mediatic religios. La sfârșitul celor doi ani de studiu, în iunie 2012, acești tineri reprezintă prima promoție a programului de masterat, organizat dintr-o necesitate a Bisericii: aceea de a-și pregăti jurnaliști capabili să comunice Cuvântul lui Dumnezeu într-o societate în care cuvintele, folosite adesea excesiv și abuziv, se opun actului comunicării însuși.

Prima promoție de la Comunicare și Comuniune…

Acest program de masterat, pentru care va fi organizată, în toamnă, o nouă sesiune de admitere, oferă posibilitatea aprofundării cunoștințelor generale de comunicare în media – românească și universală – cu aplicabilitate practică. Implicarea mijloacelor de comunicare în masă din domeniul teologic în procesul complex de funcționare a unei societăți democratice prin promovarea valorilor și a atitudinilor specifice acesteia, formarea competențelor de raportare la mass-media, dezvoltarea acestor competențe, care reprezintă aspecte esențiale pentru un comportament activ și responsabil al viitoarei generații – sunt numai câteva dintre obiectivele realizate în cadrul masteratului Comunicare și Comuniune Eclesială în Spațiul Ortodox.

Disciplinele fundamentale și de specialitate, care se studiază pe parcursul celor doi ani, propun înțelegerea misiunii Bisericii ca împărtășire din lumina lui Hristos-Cuvântul lui Dumnezeu și împărtășire a acesteia ca lumină din cuvânt și faptă. Comunicare, comuniune și unitate la Sfinții Părinți ai Bisericii, Religii în dialog, Teologia Cuvântului din perspectivă ortodoxă, Dialogul dintre teologie și știință în contemporaneitate, Mesaj religios și comunicare eclesială, Lexicologie creștină, Limbă și stil în textul religios sunt câteva dintre cursurile propuse celor care doresc o aprofundare a cunoștințelor de comunicare religioasă.

Acest program de masterat s-a născut din conștiința Bisericii că are datoria de a vesti sau proclama Cuvântul lui Dumnezeu și de a cultiva comuniunea omului cu Dumnezeu pentru dobândirea mântuirii. Mijloacele moderne de comunicare sunt pentru Biserică, astăzi, ceea ce corabia a fost pentru Sfântul Apostol Pavel în vremea călătoriilor misionare. Mai mult, folosirea mijloacelor moderne de comunicare pentru vestirea Evangheliei este o datorie a Bisericii, căci propovăduirea trebuie să se facă ‘până la marginile lumii’ (Psalm 18, 4), iar astăzi marginile lumii sunt liniile imaginare ale orbitelor sateliților de transmisiuni.

Comentarii Facebook


Știri recente