Prima probă pentru obținerea definitivatului la disciplina Religie Ortodoxă

Cadrele didactice care predau disciplina Religie Ortodoxă au susținut, astăzi 21 august, prima probă pentru obținerea definitivării în învățămantul preuniversitar. La examenul de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarahul Justinian” din București au fost înscriși 95 de profesori, majoritatea din județele din sudul țării. Examenul a constat în proba scrisă la Religie Ortodoxă și metodica predării acestei discipline.

Următoarea probă a examenului de definitivat va fi cea orală, la specialitate și metodica predării specialității, în data de 23 august. Ziua următoare, duminică, 24 august, va avea loc proba scrisă la Pedagogie.

Examenul de obținere a gradului didactic II se va desfășura în perioada 26-31 august. Subiectele pentru proba scrisă la specialitate vor fi întocmite, la fel ca la definitivat, cu o oră înaintea începerii probelor, de către comisia numită de conducerea facultății.

Sursa: TRINITAS TV

Comentarii Facebook


Știri recente