Prezentare de carte: La sfat cu Sfântul Ioan Gură de Aur

La Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a apărut anul acesta cartea Sfântului Ioan Gură de Aur „Tâlcuire la Psalmul 7. Judecata lui Dumnezeu – dreptate și milostivire”, informează Ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”. Cartea are binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și este o traducere din limba greacă de Parascheva Grigoriu.

Cititorii acestei tâlcuiri de psalm sunt conduși în spațiul semantic și lingvistic al Sfântului Ioan Gură de Aur, în care accesibilitatea și simplitatea frazei se împletesc cu o profunzime dialogică unică în istoria scrierilor exegetice. Este mai mult decât o explicare a Psalmului 7. Este o împreună-vorbire cu oamenii, la care Sfântul autor, atent și sensibil la neliniștile și la durerile lor, mângâie sufletele însetate de dreptate, aduce alinare celor suferinzi și proclamă dreptatea și iubirea infinite ale lui Dumnezeu.

Textul este o înlănțuire de întrebări și răspunsuri, de întoarceri la sensurile originare, o permanentă lucrare de edificare interioară în care Sfânta Scriptură, cunoscută de marele antiohian ca nimeni altul, devine temei de sens și cheie a alegoriilor psalmistului. Scriptura se explică astfel prin ea însăși, fluent și dumnezeiește, într-o înlănțuire de argumente logice și de evidențe teologice în care cititorul, așezat la sfat cu marele ierarh stăruitor în rugăciune la Tronul Sfintei Treimi, descoperă taina de negrăit a smereniei și iubirii dumnezeiești, care se manifestă deopotrivă – complementar și paradoxal – în milostivire și în dreptate, în bunătate și în adevăr, în valoare și dăruire.

Cartea accede firesc la sufletul cititorului, ca o vorbă molcomă, de părinte bun, care deopotrivă sfătuiește și mustră, luminează și admonestează, mângâie și povățuiește.

Recomandăm această carte tuturor credincioșilor Bisericii, pentru ca aceștia să descopere lumina teologică a iubirii dumnezeiești care izvorăște din lucrarea sfinților și adapă cu lumină toată Biserica.

Comentarii Facebook


Știri recente