Preoții din județul Prahova în conferință

În Sala Mare a Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, s-au desfășurat, astăzi, 6 noiembrie 2012, lucrările celei de-a doua sesiuni a Conferinței pastoral-misionare semestriale de toamnă a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor, intitulată Îngrijirea bolnavilor și lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică și medicală a Bisericii, pentru clericii din județul Prahova.

Lucrările sesiunii au fost precedate de oficierea Sfintei Liturghii în Biserica Sfânta Vineri din Ploiești de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuare, în Sala Mare a Teatrului Toma Caragiu, au fost susținute referate de către:

Pr. Drăgoi Ștefan – Parohia Posești, Protoieria Vălenii de Munte;

Pr. Jean Nedelea – Parohia Sfântul Nicolae Nou, Protoieria Ploiești;

Pr. Liviu Milea – Spitalul de Psihiatrie Voila, Protoieria Campina.

Părintele Ștefăniță-Daniel Drăgoi, din Parohia Posești, Protoieria Vălenii de Munte, a deschis prelegerile printr-o serie de recomandări pastorale privind catehizarea credincioșilor în legătură cu sănătatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, Sfinții medici în tradiția Bisericii și cercetarea și îngrijirea bolnavilor – o datorie mântuitoare a fiecărui credincios: „Este bine să se sublinieze în cadrul catehezelor că sănătatea trupească trebuie însoțită de asemenea de sănătatea sufletească, deoarece, în caz contrar, trupul sănătos va fi împins mai mult la lucrarea păcatelor, decât la cea a virtuților. Se cuvine ca un trup sănătos să aibă și o minte sănătoasă și unită cu Dumnezeu. Credincioșii trebuie să înțeleagă foarte bine că fiecare om nu este alcătuit din trup și suflet în mod separat, ci constituie un întreg prin unirea celor două. Prin urmare, așa cum avem grijă de sufletul nostru și îl hrănim cu Sfintele Taine și slujbe ale Bisericii, tot astfel trebuie să avem grijă de trupul nostru pentru a-l menține sănătos. Cu toate acestea, menținerea sănătății nu trebuie transformată într-o goană pentru căutarea plăcerilor, deoarece nu acesta este scopul pentru care ne luptăm. Scopul nostru este să ne menținem sănătatea pentru a face tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și pentru a ne întări în virtuți. De la hrană și până la îmbrăcăminte, de la vindecarea prin primirea Tainelor și cererea ajutorului medicilor, totul trebuie să fie guvernat de echilibru”.

Sfintele Taine – „o farmacie duhovnicească”

Lucrarea pastorală a Bisericii și a slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor a fost descrisă de părintele Jean Nedelea de la Parohia „Sfântul Nicolae” – Nou, Protoieria Ploiești. În cadrul referatului său, el a atras atenția asupra situației îngrijorătoare din țara noastră în ceea ce privește sistemul sanitar și rolul preotului în ajutorarea bolnavilor: „Rugăciunea ocupă locul central ca eficiență împotriva bolilor. Pentru ca rugăciunea să-și găsească dimensiunea potrivită în sufletul celui bolnav, preotul îi descoperă acestuia sensul răbdării în momentele grele, când, mai mult decât suferința, pe om îl macină gânduri despre durata bolii și necazurile aduse de ea. Pentru situațiile dramatice, când durerea zdrobește puterile ființei umane, bolnavul nu mai are decât puterea de a rămâne liniștit în prezența lui Dumnezeu. În acele momente, și preotul de caritate își înmulțește rugăciunea pentru cei grav suferinzi, împletind rugăciunea sa particulară cu cea comunitară, deoarece aceasta este a întregului trup care este Hristos. Toate Sfintele Taine, culminând cu Taina Euharistiei, nu sunt altceva decât „o farmacie duhovnicească” pusă la îndemâna celor bolnavi. Sfânta Împărtășanie reprezintă într-adevăr „merinde” pentru viața veșnică, dar în primul rând ea se dă pentru viață, sănătate, întărire și iertare a păcatelor”, a spus părintele Jean Nedelea.

Părintele Liviu Milea, slujitor la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina, a vorbit despre lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei: „Noul context social după eliberarea din regimul totalitar a fost înțeles de Biserica noastră ca momentul de reorganizare a activității sociale, fie prin reactivarea unor instituții filantropice, fie prin inițierea unor activități sociale. La nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama așezămintelor social-filantropice arată astfel: 171 de cantine sociale și brutării, 58 de instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 80 de centre de zi pentru copii, 11 centre educaționale, 46 de centre de zi pentru vârstnici și 22 de servicii de îngrijire vârstnici, 40 de centre comunitare, 35 de centre de tip familial, 39 de grădinițe sociale, afterschool și școli speciale, 22 de locuințe protejate, 130 de centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 6 instituții de învățământ pentru adulți, 33 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără. În cuprinsul eparhiilor, la nivelul structurilor eparhiale, se află în derulare 767 de proiecte și programe sociale”.

„Toate cele trei referate au fost atent și temeinic alcătuite și foarte echilibrate; deși ancorate în realitatea zilelor noastre cu problemele care privesc sănătatea fizică și spirituală, cu criza din sistemul sanitar, criza economica care și ea are efecte în pragul sănătății pshice, sufletești și fizice a oamenilor, totuși preoții nu au evitat să evidențieze importanța dimensiunii sacramentale, duhovnicești în păstrarea menținerea sănătății trupești și sufletești și mai ales în recuperarea acestora când ele au fost pierdute”, a spus PS Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, potrivit TRINITAS TV.

La conferință au participat preoții din Protopopiatele Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte și Urlați, dar și preoții de caritate din județ. Clericii au primit la final cartea „Pastorația persoanelor dependente de alcool”, apărută la Editura Basilica a Patriarhiei Române.

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…