Preoții din Capitală și din județul Ilfov, în conferință despre Crezul ortodox

În Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei a avut loc ieri, 26 mai, prima parte a Conferințelor pastoral-misionare semestriale de primăvară, în Arhiepiscopia Bucureștilor, cu tema „2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”, stabilită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, informează ‘Ziarul Lumina’.

Lucrările conferinței au fost precedate de oficierea Sfintei Liturghii și a unei slujbe de Te Deum la biserica Mănăstirii „Radu Vodă” din București, de la ora 8:00, de către Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Apoi, preoții din Protopopiatele I, II și III Capitală, Ilfov Nord și Ilfov Sud, precum și preoții de caritate din spitale, armată, penitenciare, orfelinate, cămine pentru vârstnici și alte instituții social-filantropice din municipiul București și județul Ilfov au participat la conferința prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a prezentat în deschiderea lucrărilor programul și aspectele administrative ale întâlnirii.

Au fost prezentate patru lucrări pe tema Crezului ortodox, prima lucrare prezentată fiind cea a părintelui profesor Tache Sterea de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, care a vorbit despre Istoria Crezului ortodox. Acesta a arătat cum au ajuns Sfinții Părinți ai Bisericii să formuleze în scris mărturisirea de credință.

„Crezul este o expunere a istoriei dintre Dumnezeu și creația Sa”

„Încă de la începuturi au fost abateri de la normele de credință, și de aceea a fost nevoie ca Sfinții Părinți să se întrunească și să stabilească adevărul de credință. Simbolul niceo-constantinopolitan cuprinde învățătura despre Sfânta Treime împotriva ereziilor monarhianiste și subordinațianiste. Simbolul rezumă istoria relației dintre Dumnezeu și creația Sa. În acest context, inițiativa Sfântului Sinod de a dedica acest an omagial Crezului ortodox și Autocefaliei românești are o semnificație deosebită, deoarece se urmărește a se evidenția rolul Crezului în dezvoltarea teologiei, dar și importanța lui în dialogul Bisericii Ortodoxe cu celelalte Biserici Creștine”, a spus părintele Sterea.

A continuat părintele prof. Nicolae D. Necula, cu referatul „Locul Crezului ortodox în cultul ortodox (text și cântare bisericească)”, în care a subliniat importanța Simbolului de credință pentru cultul ortodox. „Simbolul de credință a fost folosit în cult, încă de la redactarea lui, dată fiind strânsa legătură dintre dogmă și cult. Crezul a ajuns a fi folosit în Sfânta Liturghie după ce a fost introdus de către patriarhul monofizit Petru Gnafevs sau Fulo, în Antiohia, în 471. Simbolul de credință îl găsim în toate slujbele religioase, laudele bisericești și Sfintele Taine, în cele mai importante momente ale cultului, și anume Botezul, Sfânta Liturghie și hirotonirea arhiereului, care sunt lucrări de însemnătate majoră în activitatea Bisericii și în lucrarea noastră de mântuire. Fără acestea trei nu ne putem mântui”.

Părintele referent dr. Constantin Naclad din cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, coordonatorul programului catehetic al Patriarhiei Române „Hristos împărtășit copiilor”, a susținut tema „Locul Crezului ortodox în cateheza ortodoxă” (inclusiv ora de religie și programul „Hristos împărtășit copiilor”), arătând că „Simbolul niceo-constantinopolitan este o expunere a istorie lui Dumnezeu în legătură cu creația, în special cu cea umană. Importanța Simbolului de credință este mare, nu numai în istoria catehezei, ci și în cadrul catehezei contemporane. De asemenea, rolul Crezului în educația religioasă este esențială”.

La final, părintele lect. Gheorghe Holbea, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, a prezentat tema „Crezul Ortodox în dialog cu alte Biserici Creștine” (problema adaosului Filioque). „Adaosul Filioque anulează monarhia Tatălui, ca unic Principiu Personal în Treime, atât al diversității ipostatice și unității ființiale, cât și al manifestărilor perihoretic energetice”, a explicat părintele profesor. Părintele Holbea a mai evidențiat importanța lămuririi adaosului Filioque și a conștientizării consecințelor acestei abateri de la credința ortodoxă.

La finalul fiecărei prelegeri au avut loc scurte dezbateri pe tema prezentată, iar în încheiere Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că „mărturisirea credinței celei adevărate că Duhul Sfânt purcede din Tatăl și Se odihnește în Fiul este foarte importantă pentru viața Bisericii. Dacă Duhul purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul, noi, cei botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem introduși în relația de iubire dintre Tatăl și Fiul prin harul Preasfintei Treimi și ni se dăruiește harul înfierii”.

Următoarea conferință va avea loc la Ploiești

Vineri, 28 mai, de la ora 10:00, în Sala Mare a Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, sub președinția Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc Conferința pastoral-misionară la care vor participa preoții din protoieriile Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte și Urlați, precum și preoții de caritate din județul Prahova. Referatele la tema Conferinței pastoral-misionare vor fi susținută de către preoți desemnați de fiecare protoierie din județul Prahova.

Comentarii Facebook


Știri recente