Preot nou hirotonit pentru parohia orădeană Șerghiș

În Duminica a treizecea după Rusalii, 25 noiembrie 2012, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Șerghiș, Protopopiatul Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, construită în anul 1913, și instalarea noului preot paroh.

Localitatea Șerghiș este o așezare străveche românească, situată geografic în peisajul natural din foștii codrii de la poalele Munților Pădurea Craiului, în bazinul hidrografic „Topa Râu”, având o vechime atestată documentar încă de la anul 1438. În ultimii 38 de ani, credincioșii dreptmăritori din Șerghiș au fost păstoriți, cu multă dragoste și dăruire de către vrednicul preot Mircea Burzo, care a trecut la cele veșnice în 6 octombrie 2012, lăsând în urma sa o activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească deosebit de bogată și rodnică, părintele Mircea slujind lui Dumnezeu și oamenilor în parohia Șerghiș de la începutul misiunii sale preoțești, fiind înmormântat lângă biserica în care a slujit.

Într-o frumoasă zi de toamnă, anotimp ce oferă acestor peisaje un farmec și o frumusețe deosebită, ce le dăruiește din culorile, miresmele și sunetele sale, localitatea a îmbrăcat straie de sărbătoare, toți credincioșii, cu mic, cu mare, au întâmpinat pe Chiriarhul Oradiei, care, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești, a hirotonit pe diaconul Teodor Florian Mălan în treapta preoției, pe seama bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Șerghiș. Noul preot a primit și hirotesia de duhovnic. De asemenea, i s-au încredințat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile sfântului lăcaș, fiind așezat ca preot paroh la Șerghiș.

În cuvântul de învățătură rostit, potrivit Pr. Silviu Dobai, Chiriarhul Oradiei a explicat celor prezenți înțelesurile adânc duhovnicești ale pericopei evanghelice din Duminica a treizecea după Rusalii: „Am auzit cu toții din Sfânta Evanghelie că, pentru a fi desăvârșiți, pentru a avea comoară în cer, pentru a avea siguranța mântuirii, nu ajunge doar simpla împlinire a poruncilor dumnezeiești, ci trebuie ca sufletul omului să se dezlipească de bogățiile lumești și, mai mult, să fie milostiv. (†¦)”A-ți da averea pentru săraci înseamnă a-ți pune sufletul pentru misiunea Bisericii, înseamnă a nu căuta sporirea averii personale, pe care o caută lumea egoistă și pătimașă, și a nu te lăsa copleșit de materialismul lumii decăzute și secularizate din jur, ci a dobândi bogăția sufletească, ce se agonisește, așa cum ne spun Sfinții Părinți ai Bisericii, prin milostenia făcută săracilor, celor aflați în nevoi și necazuri, ale căror suflete Îl ascund, tainic, pe Mântuitorul Iisus Hristos. (†¦)Înțelegând noi acestea și punând în lucrare darurile primite de la Dumnezeu, spre a face bine semenilor noștri, ne vom asemăna cu cei care, lăsând toate cele lumești, au urmat Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, sfinții lui Dumnezeu, mulți dintre ei, refuzând să se lepede de credința în Domnul Hristos, au murit de moarte martirică. Așa a fost și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, pomenită astăzi, un model demn de urmat pentru noi toți, care a lăsat totul din cele ale lumii acesteia, putere, bani, avere, și L-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru mântuirea sufletului și dobândirea Împărăției Cerurilor.”

Ierarhul Oradiei l-a prezentat credincioșilor din Șerghiș pe noul lor preot paroh și i-a îndemnat să-i fie alături, să îi dea ascultarea și cinstea cuvenită și să îl ajute în lucrarea pastoral-misionară pe care o începe în această parohie, arătând, de asemenea, importanța și înălțimea chemării și slujirii preoțești și îndatoririle de căpătâi ale preotului în misiunea sa: „cea învățătorească, de a propovădui Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu timp și fără de timp; cea sfințitoare, de a sfinți viețile credincioșilor săi, prin sfintele taine și toate sfintele slujbele; cea pastorală, prin care păstorul de suflete este dator să îi conducă pe enoriașii săi spre Împărăția Cerurilor.”

La final, tânărul preot a adus mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie, precum și familiei și tuturor celor care i-au fost aproape și l-au sprijinit pe calea pregătirii și devenirii sale ca slujitor al Domnului.

Comentarii Facebook


Știri recente