Preocupări excesive pentru trup și puțină grijă pentru suflet

În toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română, în cadrul Sfintei Liturghii, s-a citit astăzi, 11 decembrie 2011, în Duminica a XXVIII-a după Rusalii pericopa din Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele de la 16 la 24 unde este istorisită Pilda celor poftiți la cină.

După cum informează Radio TRINITAS, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Prooroc Daniil și Cuvioasa Parascheva din Reședința Patriarhală, în care a subliniat învățăturile ce reies din pericopa evanghelică. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat faptul că Pilda celor poftiți la cină are două înțelesuri majore. Primul se referă la istoria mântuirii neamului omenesc, iar al doilea la modul în care noi răspundem chemării lui Dumnezeu la mântuire sau refuzăm chemarea Lui, sub diferite pretexte.

„În primul rând ea se referă la istoria mântuirii neamului omenesc, când Dumnezeu prin Fiul său numit în parabolă slujitorul Său, cheamă lumea la mântuire. Unii răspund și alții nu răspund. Al doilea înțeles major se referă la viața noastră, a fiecăruia dintre noi, când foarte adesea, sub diferite pretexte găsim scuze să nu răspundem chemării lui Dumnezeu”, a precizat Preafericirea Sa.

Preafericirea Sa a explicat că stăpânul care pregătește cina și al cărui nume nu este pomenit în Evanghelie, fiind numit ‘un om oarecare’, este Însuși Dumnezeu, Cel cu multe nume și mai presus de orice nume, iar slujitorul care cheamă oamenii la cina stăpânului este Fiul Său care s-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor și Care ‘nu a venit în lume ca să I se slujească, ci ca El să slujească’. Mântuitorul Iisus Hristos este trimis de Dumnezeu Tatăl în lume să cheme la mântuire. A chemat mai întâi elita poporului evreu, pe conducătorii politici și spirituali ai poporului evreu, dar aceștia au refuzat abil și politicos invitația la cină, folosind diferite pretexte, dincolo de aceste pretexte ascunzându-se o existență egoistă și pătimașă care nu se deschide comuniunii spirituale, duhovnicești cu Dumnezeu. ‘Vedem în Evanghelia de astăzi atât libertatea omului de a spune da sau nu lui Dumnezeu, cât și libertatea lui Dumnezeu de a-și modifica planul Său, întrucât iubirea Sa milostivă nu poate fi zădărnicită, iar planul Lui de mântuire a lumii nu poate fi oprit sau deturnat de nimeni pentru că iubirea Sa milostivă se revarsă peste vidul spiritual al oamenilor care refuză chemarea Lui’, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Ispitele refuzului chemării lui Dumnezeu

Cei trei invitați care se scuză reprezintă stări diferite în comportamentul omului. Ogorul reprezintă lumea, reprezintă viața trăită doar la nivel biologic, orizontal. Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că ‘grija pentru a acumula cât mai multe lucruri pământești împiedică uneori pe om să mai răspundă chemării lui Dumnezeu, să mai găsească timp pentru a se ruga, pentru a se întâlni cu Stăpânul cerului și al pământului, cu Făcătorul întregii lumi. Grija excesivă pentru lucrurile materiale, pentru ogorul preocupărilor materiale poate deveni pentru om un obstacol, un zid în întâlnirea sa cu Dumnezeu’. Cele cinci perechi de boi pentru care a refuzat bucuria cinei cel de-al doilea invitat reprezintă cele cinci simțuri ale omului, care în general sunt grupate câte două. A treia scuză are ca pretext femeia, căsătoria. Deși familia este o instituție sfântă și binecuvântată de Dumnezeu, fiind instituită în Rai, ea poate deveni obstacol în viața spirituală atunci când în mod exclusiv și excesiv omul se preocupă de cele ale familiei, nemaigăsind timp să se întâlnească cu Dumnezeu. ‘Aceste forme de refuzare a chemării lui Dumnezeu sunt proprii nu doar poporului evreu, ci și tuturor oamenilor. Foarte adesea omul găsește scuză pentru a nu se preocupa de viața duhovnicească și a nu căuta mântuirea sufletului printr-o viață duhovnicească de comuniune, de legătură vie cu Dumnezeu’, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după cum ne informează Ziarul Lumina.

Văzând refuzul celor poftiți sau invitați la cină, Stăpânul casei a schimbat și extins invitația sa la alte categorii de oameni, care reprezintă mulțimile care veneau la Iisus să-L asculte și să se vindece. Acestea reprezintă mulțimile de săraci pe care i-a hrănit după ce au ascultat Evanghelia, reprezintă mulțimea orbilor, șchiopilor și paralizaților pe care i-a vindecat Hristos și pe care-i vindecă mereu de-a lungul istoriei atunci când răspund chemării Lui și vin în casa Lui, în Biserică. După împlinirea și acestei porunci, constatând că încă mai este loc în casă, Stăpânul casei a amplificat invitația Sa, trimițând la cei de la ‘drumuri și la garduri’, care reprezintă neamurile păgâne sau popoarele care, umblând pe drumurile întortocheate ale istoriei, deși erau religioase, nu aveau o cale precisă pentru că nu cunoșteau Calea, Adevărul și Viața.

De asemenea, Patriarhul României a vorbit despre libertatea omului de a răspunde sau nu chemări lui Dumnezeu, dar și despre iubirea milostivă a lui Dumnezeu care nu poate fi zădărnicită.

„Mântuitorul Iisus Hristos este trimis de Dumnezeu Tatăl în lume să cheme la mântuire și cheamă mai întâi elita poporului evreu, pe conducătorii politici și spirituali ai poporului evreu, dar aceștia refuză chemarea invocând diferite pretexte. De fapt, dincolo de aceste pretexte se ascunde o existență egoistă și pătimașă care nu se deschide comuniunii spirituale cu Dumnezeu. Este vorba aici de un respect al lui Dumnezeu față de libertatea omului încât El nu forțează pe nimeni să vină la cină, dar în același timp Stăpânul casei care a pregătit cina este și El liber de a-și modifica planul Său și de a extinde invitația Sa spre oameni care nu s-au considerat niciodată aleși, privilegiați, deosebiți, care nu s-au considerat niciodată vrednici de a intra în casa unui stăpân mare care a pregătit o cină deosebită. Vedem în Evanghelia de astăzi atât libertatea omului de a spune da sau nu lui Dumnezeu, cât și libertatea lui Dumnezeu de a-și modifica planul Său, pentru că iubirea Sa milostivă nu poate fi zădărnicită și planul Lui de mântuire a lumii nu poate fi deturnat de nimeni, pentru că iubirea Sa milostivă se revarsă peste vidul spiritual al oamenilor care refuză chemarea Lui”, a mărturisit Părintele Patriarh.

Fragmentul cu Pilda celor chemați la cină nu a fost așezat întâmplător în această perioadă a Postului Nașterii Domnului, a mai arătat Părintele Patriarh.

„În această perioadă suntem chemați să răspundem mai des chemării lui Dumnezeu de a veni la Cina cea de Taină, la Sfânta Împărtășanie, după ce ne-am spovedit și ne-am pregătit pentru aceasta. Totodată Evanghelia ne îndeamnă la dărnicie, așa cum stăpânul casei a făcut cină și a invitat la cină nu numai prietenii, ci și pe cei săraci și bolnavi, pe cei orbi și pe cei șchiopi, pe cei care sunt neajutorați”, a mai precizat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…