Preocupări educative speciale pentru copiii defavorizați, la Moinești

Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare din Moinești (CRED), în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență educativă – Bacău, Protoieria Moinești, Parohia ‘Sfântul Ierarh Nicolae’ din municipiu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Comănești și cu alte două centre școlare, desfășoară, încă din anul 2009, proiectul educațional ‘Împreună pentru copiii noștri’, informează ‘Ziarul Lumina’.

Proiectul educațional ‘Împreună pentru copiii noștri’ este o inițiativă CRED Moinești, la care protoieria, Parohia ‘Sfântul Ierarh Nicolae’ și câteva din centrele școlare moineștene au aderat cu entuziasm, canalizându-și activitatea pe două direcții principale: acordarea de servicii de consiliere copiilor cu CES (cerințe educative speciale), părinților acestora și de formare a educatoarelor care lucrează cu acești copii, precum și ridicarea calității în învățământul preșcolar moineștean.

În activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect sunt incluși copii preșcolari din grădinițele moineștene care se află în dificultate (copii cu dificultăți materiale, copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, copii care nu au frecventat grădinița, copii cu deficiențe de vorbire), oferindu-li-se sprijin și oportunități de dezvoltare prin acțiuni comune cu părinții, cadre specializate și alte categorii de adulți care au responsabilități în asigurarea protecției, educației și îngrijirii copiilor mai mici de 7 ani. ‘Prin acest proiect, CRED Moinești, împreună cu partenerii, furnizează cu prioritate servicii de consiliere și educație remedială pentru copiii aflați în dificultate, precum și servicii de consiliere pentru familiile acestora. De asemenea, cadrele didactice care lucrează cu acești copii beneficiază de servicii de formare și perfecționare care vizează exemple de bune practici în lucrul cu copiii cu CES, în vederea integrării lor în învățământul de masă. CRED Moinești este locul unde fiecare copil este sprijinit și încurajat pentru a putea spune: ‘Eu pot!’, ‘Eu sunt un copil ca toți ceilalți!’, ‘Eu sunt un miracol!’. Fiecare părinte va conștientiza că a primit de la Dumnezeu cel mai frumos și mai prețios dar de pe pământ – copilul său – și va fi ajutat să învețe cum să aibă grijă ca acest dar să strălucească tot mai tare. Prin acest proiect, CRED Moinești, în echipă cu partenerii, va înlătura prejudecăți, va schimba mentalități, punând în valoare fiecare copil în parte și contribuind la creșterea calității educației în învățământul preșcolar din orașul nostru’, a declarat prof. înv. preșcolar Lenuța Popa, coordonatorul CRED Moinești.

Consiliere și asistență religioasă pentru părinți, copii și educatoare

Personalul CRED este format din prof. înv. preșcolar Lenuța Popa și prof. înv. preșcolar Otilia Purcaru, de la Grădinița Nr. 4 Moinești, și inst. Felicia Caloian de la Grădinița ‘Ion Creangă’ Moinești. Activitățile pe care le desfășoară împreună cu partenerii de proiect vizează, în mod special, includerea copiilor aflați în dificultate în programe ale comunității – activități de recreere, programe religioase, programe organizate de grădinițe, biblioteci sau clubul elevilor, dar și informarea și consilierea părinților care au copii cu CES. Aceștia participă la cursuri de formare privind rolul și importanța familiei în educația și dezvoltarea timpurie a copilului, învățând metodele de stimulare și încurajare a dezvoltării copilului și metodele de sprijin în cadrul intervenției timpurii. La aceste ședințe participă și părintele Daniel Enea, lector al Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara și slujitor la Biserica ‘Sfântul Ierarh Nicolae’, care îi învață pe părinți și pe educatoare cum să contribuie la dezvoltarea copiilor prin aplicarea principiilor pedagogice creștine. Toate aceste întâlniri au ca rezultat optimizarea relației dintre cadre didactice, părinți și copii, prin relaționare și comunicare.

‘Zâmbetele copiilor dau sens vieții noastre’

Protoieria Moinești și Parohia ‘Sfântul Ierarh Nicolae’ se implică în proiect nu numai prin activități de consiliere, ci și prin acordarea de asistență religioasă permanentă. Copiii sunt împărtășiți periodic și educați în spirit creștin, prin implicarea lor în activități religioase practice, cum ar fi participarea la slujbe sau pictura de icoane pe sticlă. Alături de educatoare și de preot, în activitățile proiectului se implică și alți voluntari, specialiști din mai multe domenii: logoped, psiholog, medic pediatru, medic de familie, asistent social, jurist. Cu toții depun eforturi susținute în vederea formării unui cerc de susținere, echilibrare și integrare a copiilor cu CES în învățământul de masă. Un aport considerabil la îndeplinirea obiectivelor proiectului îl are și prof. psihopedagog Iuliana Stamate, de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Comănești, care desfășoară săptămânal activități de terapie logopedică și recuperatorii pentru copiii cu deficiențe grave de vorbire sau un anumit grad de retard în dezvoltarea psihointelectuală din anumite cauze medicale.

Sub deviza ‘Zâmbetele copiilor dau sens vieții noastre’, CRED Moinești, ajutat de partenerii de proiect, dorește să devină o punte de legătură între grădinițe și mediul social, care să ducă la creșterea calității învățământului preșcolar din municipiul Moinești, prin educație remedială, educație înalt-calitativă, implicarea în viața comunității și responsabilizarea comunității vizavi de viața fiecărui copil în parte.

Comentarii Facebook


Știri recente