Pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie

Pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie este de două feluri: trupească și sufletească. În general ea constă din următoarele părți:

1. Spovedania, mărturisirea păcatelor, fără de care nimeni nu se poate împărtăși, nici chiar clericul. Numai copiii până la șapte ani sunt scutiți de spovedanie.

2. Împăcarea cu toți oamenii. Nimeni nu se poate împărtăși certat cu cineva și neîmpăcat, sau având răutate, ură și gând de răzbunare asupra cuiva. Dumnezeu, fiind dragoste, primește la cele sfinte numai pe cei care iartă și trăiesc în dragoste.

3. Înfrânarea de la mâncare de dulce și de la orice poftă și necurăție trupească. Soții sunt datori să țină cel puțin șapte zile de curăție înainte de Sfânta Împărtășanie și încă trei zile după Sfânta Împărtășanie. Credincioșii sunt datori să țină curățenie și să postească miercurea, vinerea și în cele patru posturi când se împărtășesc. În caz de boală grea, preotul le rânduiește un post mai scurt, după caz. Cei care se împărtășesc între posturi sunt datori să postească cel puțin trei până la șapte zile, înainte de Sfânta Împărtășanie. Creștinii sunt datori să se înfrâneze înainte de primirea celor sfinte, de băutură, de tutun, distracții, glume, zavistie, clevetire etc.

4. Împlinirea canonului dat de duhovnic. Credincioșii nu se pot împărtăși fără învoirea duhovnicului lor și fără împlinirea canonului rânduit de el la spovedanie, afară de caz de boală sau alte împrejurări grave, când pot primi cele sfinte în orice situație s-ar găsi cel în cauză.

5. Rugăciunea. Credincioșii sunt datori să se roage mai înainte de primirea Sfintei Împărtășanii în mod deosebit. Să citească în ajun din Ceaslov, din Psaltire și Acatistier, să facă după putere metanii, închinăciuni, milostenie la săraci și alte fapte bune. În mod deosebit sunt datori să citească seara, Acatistul Mântuitorului, Paraclisul Maicii Domnului, Canonul de pocăință, Canonul îngerului păzitor și Canonul Sfintei Împărtășanii, iar dimineața cele douăsprezece rugăciuni. După primirea celor sfinte, credincioșii trebuie să citească rugăciunile de mulțumire.

(Din cuvintele părintelui arhimandrit Cleopa Ilie, îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și pentru veșnicie,

O sinteză a gândirii părintelui Cleopa în 1670 de capete, Ed. Teognost, Cluj Napoca, 2004, p. 272.)

Comentarii Facebook


Știri recente