Precizări ale Episcopiei Oradiei cu privire la situația de la mănăstirea Voivozi (Bihor)

Pentru grave abateri, inclusiv de la disciplina economico-financiară, stareța Mănăstirii Voivozi din județul Bihor, monahia Teodora, pe numele mirenesc Maria Dorohoi, a fost destituită din funcție, potrivit Biroului de Presă al Episcopiei Oradiei. La propunerea Chiriarhului locului, motivată, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului a aprobat, în unanimitate, schimbarea statutului Mănăstirii Voivozi din mănăstire de călugărițe în mănăstire de călugări, la fel cum a funcționat în cursul evului mediu.

Comisia specială de predare-primire, alcătuită din delegați de la Centrul Eparhial, Protopopiatul Marghita și Mănăstirea Izbuc, cea mai veche mănăstire de călugări din Eparhie, care se îngrijește de reorganizarea vieții monahale la Mănăstirea Voivozi, a fost împiedicată să își exercite atribuțiile, prin complicitatea dintre fosta stareță a Mănăstirii Voivozi și fostul duhovnic, singurii viețuitori rămași în obște, după ce fosta stareță alungase, de multă vreme, pe celelalte viețuitoare.

Fostul duhovnic a părăsit mănăstirea fără binecuvântare, înainte de sosirea comisiei, iar fosta stareță a refuzat să predea cheile de la biserică. În cele din urmă, după mai multe somații, fosta stareță a predat cheile, iar comisia a constatat, cu stupoare, lipsa mai multor bunuri din inventarul mănăstirii. De la biserica de lemn, monument istoric, au dispărut mai multe odoare, între care două icoane mari, îmbrăcate în întregime în argint masiv și placate cu aur și pietre prețioase de mari dimensiuni, și racla cu sfinte moaște; din chilii au dispărut icoane și tablouri de pe pereți, donate de credincioși, precum și toată lenjeria și obiectele din dulapuri; din cămări au dispărut proviziile pentru iarnă, iar din gospodărie toate animalele.

Oricine îndrăznește să înstrăineze bunuri din averea unei mănăstiri, încalcă grav sfintele canoane și rânduielile vieții călugărești, căzând sub incidența blestemului ctitoricesc. Rugăciunea de dezlegare poate fi făcută, cu folos, numai după înapoierea tuturor bunurilor furate. Cine are cunoștință de locul sau locurile în care sunt ascunse bunurile furate de la Mănăstirea Voivozi, este îndatorat să ia toate măsurile ce se impun pentru ca acestea să se întoarcă la proprietarul de drept, Sfânta Mănăstire Voivozi din județul Bihor.

Situația canonică a celor implicați în furtul bunurilor bisericești este în atenția Consistoriului Monahal Eparhial, spre competentă rezolvare.

Comentarii Facebook


Știri recente