Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Giurgiu, în Duminica a XIX-a după Rusalii, 4 octombrie 2009

În Duminica a XIX-a după Rusalii, 4 octombrie a.c., Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu, după cum informează Biroul de Presă al Episcopiei Giurgiului. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat principalele învățături desprinse din pericopa evanghelică a zilei care vorbește despre iubirea de semeni, inclusiv de vrăjmași, lucru necunoscut grecilor, romanilor, dar și iudeilor din acele vremuri. Evanghelia Domnului Hristos, a explicat Preasfințitul Părinte, trasează, astfel, coordonatele unui nou tip de relații între oameni. Egoismul pătimaș este topit de căldura dragostei jertfelnice față de semeni. „Lucrul, oricât de mic, făcut cu dragoste, este bucuria cea mai mare a sufletului’, zice Sfântul Grigorie Teologul. La final, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să-i ierte pe cei ce le greșesc, arătând prin aceasta lui Dumnezeu că merită să primească iertare din partea Sa, urmând totodată, cuvintelor Sfântului Maxim Mărturisitorul: „Să ne iubim unii pe alții și vom fi iubiți de Dumnezeu. Să fim cu îndelungă răbdare întreolaltă și va fi și El cu îndelungă răbdare față de păcatele noastre. Căci iertarea greșelilor noastre o aflăm în iertarea fraților. Iar mila lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea noastră față de aproapele. De aceea a zis Domnul: Iertați și se va ierta vouă’.

În aceeași zi, 4 octombrie 2009, se împlinesc 9 ani de când Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a fost ales în demnitatea de Episcop Vicar-patriarhal, cu numele de „Sinaitul’, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist; hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000. În această calitate, a coordonat și îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relații Externe Bisericești, Comunități Externe, Învățământ, Biserica și Societatea, Diaconia, Biroul de Presă și Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunități Externe, Sectorul Patrimoniu Național Bisericesc, Asociația Diaconia, Așezământul social „Patriarhul Justinian Marina’, Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenția de turism „Pelerinul’, Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum și îndrumarea activității Schitului Darvari din București.

Comentarii Facebook


Știri recente