Preasfințitul Episcop Siluan informează pe Patriarhul României despre recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române din Italia

Preasfințitul Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei a transmis o scrisoare de informare către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu privire la recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către Statul Italian, pe care o redăm în cele ce urmează:

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Obiect: Recunoașterea juridică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Preafericirea Voastră,

Cu aleasă bucurie, dorim să Vă aducem la cunoștință că în ziua de 12 septembrie a.c., după un proces administrativ complex care s-a întins de-a lungul mai multor ani, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ca reprezentantă oficială a Bisericii Ortodoxe Române în Peninsulă, a primit, prin Decretul Președintelui Italiei, recunoașterea juridică oficială ca și cult, din partea Statului Italian.

Recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei reprezintă încununarea eforturilor și a jertfelniciei celor care au pus bazele primelor comunități ortodoxe românești în Italia și a tuturor celor care au continuat și au dezvoltat această lucrare, preoți și mireni, până la stadiul la care se află ea în prezent.

Recunoașterea Episcopiei noastre reprezintă, în același timp, și recunoașterea prezenței pe pământul Italiei a peste un milion de români ortodocși care încearcă să-și trăiască și să transmită mai departe propria credință și propriile tradiții, păstrându-și identitatea de credință și neam, dar și integrându-se, totodată, în realitatea în care îi este dat să trăiască.

Dăm slavă lui Dumnezeu Care, cu mijlocirea Maicii Domnului (la Praznicul căreia – 8 septembrie – s-a semnat aprobarea recunoașterii episcopiei de către Președintele Consiliului de Miniștri), a sfinților ocrotitori ai parohiilor noastre, a tuturor sfinților români și a sfinților care s-au proslăvit pe pământul Italiei, ne-a binecuvântat și ne binecuvintează pe toți cu darurile Sale cele cerești și pământești.

Mulțumindu-Vă încă o dată, pentru tot părintescul sprijin acordat Episcopiei noastre, Vă rugăm să primiți, Preafericirea Voastră, cele mai călduroase urări de sănătate și putere duhovnicească în slujirea lui Dumnezeu și a Bisericii noastre strămoșești.

Al Preafericirii Voastre mai mic frate împreună-slujitor,

†Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Roma, 13 septembrie 2011

Comentarii Facebook


Știri recente