Preasfințitul Casian Crăciun a aniversat 14 ani de la înscăunare

Preasfințitul Casian Crăciun, a sărbătorit ieri, 24 iulie a.c., 14 ani de la înscăunarea ca Episcop al Dunării de Jos. Manifestările au debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala episcopală din Galați. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de învațătură și mulțumire, în care a evidențiat mesajul duhovnicesc care se desprinde din pericopa Evangheliei zilei, totodată mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra întregii eparhii, dar și colaboratorilor și tuturor ostenitorilor Centrului Eparhial al Episcopiei Dunării de Jos.

Preasfințitul Casian Crăciun s-a născut la 18 martie 1955 în comuna Lopătari, județul Buzău. A urmat cursurile școlii elementare în comuna natală, iar între anii 1970 și 1975, pe cele ale Seminarului Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău.

Între 1976 și 1980 a fost student al Institutului Teologic de grad universitar din București – tema de licență „Biserica – lăcaș de închinare în tâlcuirea principalilor scriitori bisericești și patristici”, sub îndrumarea pr. prof. dr. Ene Braniște. Între 1980 și 1981 a fost profesor la Seminarul Teologic din Buzău.

La 20 decembrie 1980, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Ciolanu. În urma unui concurs, a obținut o bursă pentru studii de doctorat din partea Guvernului francez, cu binecuvântarea Episcopului Buzăului, Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealui de mai târziu, la Universitatea de Științe Umane – Strasbourg II, unde a studiat între 1981-1984. În 1981 a obținut diploma de studii aprofundate în teologie, precum și diploma de absolvire a Institutului Internațional de Limbă Franceză. În anul 1984 a obținut titlul de doctor în teologie al Universității Strasbourg II, cu teza „Icoana și frescele exterioare ale mănăstirilor moldovene – încercare de prezentare a raporturilor dintre ele”. Reîntors de la studii, între 1984 și 1985 și-a reluat postul de profesor la Seminarul din Buzău.

În perioada 1985-1988 a fost asistent spiritual la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, iar între 1988-1990, asistent universitar la Institutul Teologic Universitar din București și tot în această perioadă a fost inspector patriarhal pentru învățământul teologic. A fost hirotonit ierodiacon, la 21 decembrie 1980 și ieromonah la 10 noiembrie 1985, după care a primit rangurile de protosinghel și arhimandrit. Pentru scurt timp i s-a încredințat conducerea Mănăstirii Antim din București, unde a slujit între 1988 și 1990. A fost ales arhiereu la 12 februarie 1990, fiind hirotonit cu titlul de „Gălățeanul”, în biserica „Sf. Nicolae” din Galați, la 18 februarie 1990. În urma decesului Arhiepiscopului Antim Nica și a vacantării scaunului de episcop, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales episcop titular al Episcopiei Dunării de Jos, la 12 iulie 1994, fiind instalat canonic în fruntea eparhiei, la 24 iulie 1994.

În acești ani, Preasfințitul Părinte Casian a desfășurat o activitate intensă pe mai multe planuri. A adus, aproape în fiecare an de la instalarea sa ca episcop eparhiot, la Galați, moaște de sfinți și relicve sfinte, a înființat peste 200 de parohii și cinci protopopiate, a inițiat și susținut construirea a peste 120 de biserici și a fondat/reînființat 10 mănăstiri. A înființat sau reactivat șase instituții de învățământ, a organizat și coordonat 28 de simpozioane, colocvii, conferințe și expoziții în cadrul Eparhiei Dunării de Jos și a participat la peste 120 de simpozioane, congrese, conferințe, colocvii sau întruniri locale, naționale și internationale. Începând cu anul 2005, a înființat bursa „Episcopul Casian”, care se acordă, lunar, unui număr de 10 studenți de la diferite facultăți din cadrul Universității „Dunărea de Jos”.

De asemenea, Preasfinția Sa a înființat mai multe instituții social-filantropice și a susținut înființarea a 25 de așezăminte social-filantropice parohiale. A publicat 11 volume de autor, peste 200 de articole și studii, comunicări, mesaje pastorale etc.

Comentarii Facebook


Știri recente