Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Smerenia Lui este spațiul libertății noastre”

„Evanghelia Duminicii înfricoșătoarei judecăți arată importanța pentru mântuirea sufletului a milosteniei, a faptei celei bune săvârșite față de semenii noștri, a milosteniei care izvorăște din iubirea milostivă față de cei în nevoi”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh ieri, 7 februarie, în paraclisul patriarhal cu hramurile „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, „Sfântul Grigorie Luminătorul” și „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, la finalul Sfintei Liturghii, informează cotidianul „Ziarul Lumina”.

Părintele Patriarh a deta-liat și a explicat de ce această Judecată de Apoi, de obște sau universală, se numește și înfricoșătoare. „Este înfricoșătoare prin contextul și conținutul ei. Înainte de judecata de obște sau universală noi avem de-a face cu o tulburare mare a universului. Mântuitorul Iisus Hristos a descris această tulburare: soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui. Adică un colaps al sistemului nostru solar, o distrugere a armoniei existente acum în univers. Această leziune este din ce în ce mai mult confirmată de oamenii de știință care prevăd că universul în forma pe care o cunoaștem se va prăbuși, va intra în dezintegrare. Această tulburare din univers face ca oamenii să fie înfricoșați”, a spus Preafericirea Sa.

Judecata este înfricoșătoare și prin conținutul ei, prin solemnitatea ei. „Împăratul Judecător vine cu slavă și cu putere multă pe norii cerului înconjurat de sfinții îngeri. Contrastul între smerenia primei Sale veniri și slava și puterea celei de a doua veniri face ca judecata să fie una înfricoșătoare”, a mai spus Părintele Patriarh. Judecata este înfricoșătoare și prin neprevăzutul ei. Neprevăzutul pe care îl descoperă. „Hristos Domnul, Dreptul Judecător, Împăratul Slavei, Cel din ceruri, nu încetează a fi smerit, prezent tainic în cei mai neînsemnați dintre oameni, în cei mai neglijați, cei mai marginalizați din societate. Identificarea lui Hristos Cel Slăvit cu Cel Smerit, care tainic se află prezent în fiecare om care suferă în lumea aceasta, face ca judecata să fie mai înfricoșătoare tocmai prin neprevăzutul pe care îl descoperă”. Hristos este smerit pentru că respectă libertatea de a Îl iubi sau nu. „Smerenia Lui este spațiul li-bertății noastre”.

Judecata universală este săvârșită de Dumnezeu Vindecătorul naturii umane, de Dumnezeu Eliberatorul din păcat și moarte a omului, Dumnezeu Eliberatorul din ignoranță și din egoism. Dimensiunea înfricoșătoare a judecății vine și din faptul că ea nu se săvârșește doar pentru relele pe care le-am făcut în timpul vieții pământești, ci și pentru binele pe care am fi putut să-l facem și nu l-am făcut. „O mulțime de șanse pierdute, fapte bune ratate. Așadar, judecata este înfricoșătoare și pentru că judecă indiferența și nepăsarea noastră. Este judecată lipsa de iubire față de semenii noștri”.

„Evanghelia ne arată că depinde de libertatea noastră dacă intrăm sau nu în împărăția cerurilor. Dumnezeu este drept și este și milostiv. Iar El, atât în calitatea de Judecător, cât și ca Milostiv Mântuitor, respectă libertatea noastră. Noi mergem în împărăția lui Dumnezeu sau în iad, după cum am trăit. Dacă în inima noastră s-a cultivat iubirea milostivă, ne îndreptăm spre rai, spre împărăția lui Dumnezeu, iar dacă în inima noastră am cultivat răutatea și egoismul, insensibilitatea față de suferința altora, atunci singur ne îndreptăm spre iad”, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh.

Comentarii Facebook


Știri recente