Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Postul este dor de cer, de viață și bucurie veșnică, netrecătoare”

Ieri, 14 februarie, în duminica Izgonirii lui Adam din rai sau a Lăsatului sec de brânză, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură la paraclisul patriarhal cu hramurile Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Cuvios Daniil Sihastru și Sfântul Grigorie Luminătorul, informează cotidianul „Ziarul Lumina”. În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Părintele Patriarh a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei după Matei care s-a citit ieri, evidențiind ideile principale ale acesteia: iertarea păcatelor, înțelesul postului și învățătura despre dezlipirea de comorile trecătoare, materiale, pământești și adunarea de comori duhovnicești, netrecătoare.

La începutul cuvântului, Patriarhul României a explicat importanța deosebită a acestei duminici, când toți creștinii încep o perioadă de urcuș duhovnicesc interior spre Înviere. „Această Evanghelie a fost rânduită de Sfinții Părinți ca să ne arate cât de mare este nevoia iertării semenilor noștri, pentru a primi iertare de la Dumnezeu, cât de folositor din punctul de vedere duhovnicesc este postul și că această perioadă de post este o perioadă de renunțare la cele materiale pentru o îmbogățire duhovnicească”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat că, în această Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că rostul vieții duhovnicești este adunarea de comori cerești, în sufletul nostru, ca pregătire a noastră pentru a dobândi Împărăția lui Dumnezeu. „Fiecare om este chipul lui Dumnezeu întors spre noi, așteptând răspunsul nostru la apelul său tainic, uneori fără cuvinte. Dar însăși prezența cuiva în fața noastră este o șansă ca noi să vedem, să simțim și să ascultăm ce dorește Dumnezeu de la noi. Când iertăm pe cineva ne asemănăm cu Dumnezeu Cel milostiv, Cel iertător, care iartă păcatele, nu ține minte răul și care ne arată că valoarea unei persoane este mai mare decât o faptă pe care persoana a săvârșit-o la un moment dat. Când Dumnezeu iartă greșelile, iartă pentru că El cunoaște valoarea întregii persoane și cunoaște și viitorul lucrării fiecărei persoane”, a spus PF Părinte Patriarh Daniel. Patriarhul României a arătat că taina iertării este taina unui început luminos, un început de relație de comuniune cu semenii și cu Dumnezeu, iar atunci când iertăm pe semenii noștri noi trăim în lumina iubirii iertătoare și milostive a lui Dumnezeu.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat că o altă învățătură pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-o arată în această Evanghelie este aceea privind postul, subliniind că postul adevărat este postul întru smerenie, pentru că el nu privește relația cu oamenii, ca iertarea, ci privește relația noastră directă cu Dumnezeu. „Postul înseamnă o ofrandă, o dăruire de sine, exprimată în mod liber față de Dumnezeu. Renunțăm la lucrurile materiale, la mâncare și băutură, pentru a ne hrăni mai intens cu prezența lui Dumnezeu, cu harul Lui, prin rugăciune. Postul care nu e însoțit de rugăciune nu este post religios, este o simplă autoînfometare, un exercițiu fizic, sau este un efort de a reda din punctul de vedere igienic-sanitar sănătatea trupului. Postul ca ofrandă a iubirii noastre față de Dumnezeu înseamnă că noi recunoaștem că Dumnezeu dăruitorul e mai mare și mai iubit de noi decât darurile Sale. Postim pentru că iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile Lui pe care le consumăm”, a spus Patriarhul României.

Preafericirea Sa a subliniat că „postul este dor de cer, de viață și bucurie veșnică, netrecătoare” și a mai evidențiat că Dumnezeu, văzând că noi vrem să ne dăruim Lui prin această stare duhovnicească de unire cu El prin post și rugăciune, ni se dăruiește ca pace, bucurie, luminarea sufletului și întărirea voinței spre cele bune.

Explicând partea a treia a Evangheliei, Patriarhul României a relevat că Mântuitorul Iisus Hristos a arătat necesitatea postului ca dezlipire de cele materiale. În timpul postului adunăm comori de lumină, în suflet, lumina aceasta a prezenței iubitoare, iertătoare și sfințitoare a lui Dumnezeu în sufletul nostru. În timpul postului, prin citirea Sfintei Scripturi, prin citirea scrierilor sfinților, prin pocăință cu lacrimi și prin spovedanie, ne luminăm”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente