Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Pocăința, smerenia și întărirea în credință ajută mult la vindecare”

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a rostit ieri, 14 martie, în duminica a IV-a a Sfântului și Marelui Post, numită și a Sfântului Ioan Scărarul, un cuvânt de învățătură, la Paraclisul Patriarhal cu hramul „Sfântul Grigorie Luminătorul”, informează „Ziarul Lumina”. În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Părintele Patriarh a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei de ieri.

La începutul cuvântului, Patriarhul României a explicat că Evanghelia citită ieri ne arată modul în care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat un tânăr chinuit de un demon mut și surd.

După o scurtă exegeză a textului scripturistic, Preafericirea Sa a arătat că Mântuitorul Iisus Hristos rămâne milostiv chiar și atunci când ceartă și a explicat, de asemenea, că Evanghelia ne arată în mod concentrat trei mari lucrări deosebite, dar complementare, pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos, și anume: a vindecat de necredință sau de îndoială pe tatăl copilului bolnav, a vindecat pe copil de boală și a vindecat pe ucenicii Săi de nepricepere duhovnicească privind izgonirea demonilor din om. Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că „pocăința, smerenia și întărirea în credință ajută mult la vindecare”.

„Prin postire, rugăciunea noastră devine mai smerită”

Patriarhul României a explicat că duhurile rele nu ies din om decât dacă Duhul Sfânt le alungă, iar Duhul Sfânt vine în om atunci când este chemat prin rugăciune, prin smerenie și prin postire. „Prin postire, rugăciunea noastră devine mai smerită. Când postim, nu ne mai legăm doar de cele pământești, ci doar de cele cerești. Mântuitorul Iisus Hristos nu este numai dascăl, ci și vindecător, nu este numai vindecător, ci și învățător și luminător. Sfânta Biserică a rânduit ca această lectură din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Marcu, privitoare la vindecarea copilului chinuit de duhul mut și surd, să fie citită în această perioadă a Postului Sfintelor Paști pentru a ne arăta cât de mare este legătura dintre rugăciune și post, dintre credință și pocăință, dintre smerenie și vindecare”, a spus PF Părinte Patriarh Daniel.

Sfântul Ioan Scărarul, dascăl al pocăinței, al smereniei și al virtuților

În continuare, Patriarhul României a explicat că în duminica a IV-a din Post Biserica a rânduit să fie cinstit în mod deosebit Sfântul Ioan Scărarul, dascălul virtuților ce se dobândesc prin lupta împotriva patimilor.

„Sfântul Ioan Scărarul a scris cartea intitulată «Scara Virtuților, Scara Raiului», ca îndemn pentru monahi, dar și pentru creștini în general, pentru a se elibera de patimi, să se vindece de rănile păcatelor și să dobândească fericita smerenie și fericita iubire. Această fericită smerenie și fericita iubire duhovnicească față de Dumnezeu și față de semeni ne arată că darurile primite de la botez trebuie cultivate prin luptă, prin nevoință. Sfântul Ioan Scărarul este pentru noi un dascăl al pocăinței, al smereniei, al virtuților, ca urmare a dorinței puternice a omului de a se elibera de păcat și de a dobândi sfințenia”, a spus PF Daniel.

Preafericirea Sa a subliniat că lucrarea „Scara” a fost tradusă de foarte multe ori la noi, iar un rol deosebit l-a avut mitropolitul Varlaam al Moldovei, care, înainte de a ajunge mitropolit, a tradus din slavonă această carte numită „Leastvița” și a pus-o la îndemâna monahilor, iar părintele Dumitru Stăniloae a publicat în Filocalia această carte, cu multe note, cu multe explicații. Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat că „această lucrare este actuală, iar în timpul Postului Mare în majoritatea mănăstirilor ortodoxe se citește din această carte, care este de fapt un manual duhovnicesc pentru viața monahală”.

Comentarii Facebook


Știri recente