Preafericitul Părinte Patriarh Daniel participă astăzi la sesiunea festivă „500 de ani de tipar românesc”, la Academia Română

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei, Preafericitul Părinte Daniel, va conferenția astăzi, 10 noiembrie a.c., la Academia Română, cu prilejul sesiunii festive „500 de ani de tipar românesc”. Prelegerea ținută de Patriarhul României se intitulează „Sfânta Liturghie – izvor de viață sfântă și lumină veșnică”. În continuare, cei prezenți vor audia intervențiile academicianului Eugen Simion, ale Înaltpreasfințitului Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, academicianului Răzvan Theodorescu, părintelui profesor Mircea Păcurariu, membru corespondent, și ale altor invitați care vor prezenta detalii despre: „Patrimoniul spiritual național, Târgoviște – capitala tiparului românesc – 500 de ani de la tipărirea Liturghierului lui Macarie (1508)”, „Civilizația Țării Românești la 1500”, „De la Liturghierul lui Macarie, la Liturghierul românesc”, „Cinci veacuri de tipar pe pământ românesc. Din truda smeritului ieromonah Macarie”, „Epilogurile celor trei cărți tipărite de ieromonahul Macarie (1508-1512)”. În Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române va avea loc și vernisarea expoziției cu același nume. În galeria marilor realizări tipografice ale secolului al XVI-lea, tipăriturile lui Macarie sunt expuse alături de lucrări ale urmașilor, întemeietori împreună cu el ai tiparului românesc: Dimitrie Liubavici, Coresi și ucenicii săi, Lavrentie sau Filip Moldoveanul, tipografi care îmbogățesc harta vechiului tipar românesc cu noi centre – Brașov, Alba-Iulia, Cluj, Sebeș, Orăștie, Sibiu sau București. Epoca lui Constantin Brâncoveanu și activitatea lui Antim Ivireanul sunt reprezentate atât prin cărțile tipărite în limba română, cât și prin cele adresate străinilor ( în greacă, arabă și georgiană), iar începuturile epocii iluministe în țările române poartă amprenta unică a spiritului enciclopedic al lui Dimitrie Cantemir. Momentul jubiliar organizat astăzi la Academia Română va mai găzdui, în Amfiteatrul „I. Heliade Rădulescu’, sesiunea „Carte și Tipar pentru Sud-Estul European și Orientul Apropiat”.

Comentarii Facebook


Știri recente