Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Mărturisirea se face prin cuvânt și prin icoană”

Ieri, 21 februarie, în duminica I din Postul Mare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală din București, informează cotidianul „Ziarul Lumina”.

PF Daniel a subliniat în predica sa semnificațiile duhovnicești ale Evangheliei care a fost rânduită de Biserică pentru a fi citită în Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credințe. Preafericirea Sa a explicat că mărturisirea cea dreaptă sau dreaptă credința înseamnă nu mărturisirea a ceea ce vedem cu ochii trupești, ci mărturisirea a ceea ce este dincolo de vederea cu ochii trupești, a ceea ce este duhovnicesc. „Natanail a văzut cu ochii trupești un om și a mărturisit pe Dumnezeu-Omul. Aceasta este dreapta credință și imediat vedem în Evanghelie care este răsplata dreptei credințe. Răsplata dreptei credințe sunt cerurile deschise, o vedere duhovnicească în Împărăția Cerurilor, o vedere duhovnicească dincolo de astre, dincolo de atmosferă, de soare, o vedere duhovniceasca a îngerilor care sunt nevăzuți cu ochii trupești, dar văzuți cu ochii duhovnicești ai sufletului care are în el darul vederii. Deci darul credinței este capacitatea de a a vedea pe cel nevăzut, de a vedea duhovnicește pe Dumnezeu cel nevăzut. Cerurile deschise înseamnă vederea prin credință ,încă din lumea aceasta, a Împărăției Cerurilor, pregătită nouă pentru veșnicie.

Deci reținem că dreapta credință înseamnă a mărturisi că Iisus Hristos nu e un simplu profet, nu este un simplu învățător, chiar dacă ar fi celebru El, ci este Fiul Lui Dumnezeu cel veșnic, nevăzut, necuprins și netrecător care S-a făcut pentru noi văzut, cuprins, luând trup de om, asumându-și natura noastră umană. Aceasta este cea dintâi învățătură specifică a Ortodoxiei: mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos”.

În continuare, Patriarhul nostru a arătat că mărturisirea adevărului dumnezeirii lui Hristos și mărturisirea Învierii lui Hristos sunt două condiții esențiale pentru a dobândi mantuirea. „Cine nu mărturisește că Hristos a înviat din morți și că este Dumnezeu nu se poate mântui. De aceea noi în Crezul ortodox avem mai întâi mărturisirea Preasfintei Treimi, iar către sfârșit spunem: Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Această dreaptă credință ca mărturisire a dumnezeirii lui Iisus Hristos, Unul din Sfânta Treime, este răsplătită cu dreapta vedere, cu vederea anticipată, arvună a slavei Împărăției cerurilor.

Preafericirea Sa a explicat și legătura dintre Evanghelia despre vederea lui Dumnezeu, care s-a citit la Sfânta Liturghie, și sărbătorirea biruinței icoanelor în Duminica Ortodoxiei: „Vederea îngerilor și a slavei din Împărăția cerurilor se vede mai ales în icoane. Icoanele ortodoxe cele adevărate au fondul auriu deoarece aurul simbolizează lumina cea neapusă, neînserată și netrecătoare din Împărăția Cerurilor. În jurul capului sfinților avem aureola sau nimbul, tot în culoare aurie, care înseamnă lumina Duhului Sfânt din interiorul omului care este percepută de minte și de inimă și este o arvună a slavei Împărăției Cerurilor în care se află sfinții. Așadar, Ortodoxia nu este numai mărturisire cu cuvântul, nu este o mărturisire numai folosind cuvintele din Crez, ci Ortodoxia este și o mărturisire din imagini, prin chipul sfintelor icoane, pentru că Dumnezeu Cuvântul S-a făcut nu numai auzit cu urechile, ca în Vechiul Testament, ci luând chip de om, luând natura noastră omenească, El S-a făcut văzut”.

De aceea, a continuat Părintele Patriarh, icoana nu este o simplă podoabă în Biserică, ci este mărturia credinței noastre că Hristos cel nevăzut S-a făcut văzut. „Cine nu cinstește icoanele nu poate fi ortodox, pentru că mărturisirea se face prin cuvânt și prin icoană”.

Părintele arhimandrit Timotei Aioanei, mare ecleziarh al Catedralei patriarhale și exarhul cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a citit Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, care a fost trimisă în toate parohiile din țară și din diasporă.

La sfârșitul slujbei, Patriarhul României a amintit credincioșilor de faptul că anul acesta este Anul Omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei BOR și de hotărârea care s-a luat în vederea publicării mai multor volume care să evoce aceste două importante evenimente din viața Bisericii. Cu această ocazie, la sfârșitul Sfintei Litughii, în Catedrala patriarhală, a avut loc lansarea cărții „Despre credință și crez”, o tâlcuire a Crezului niceo-constantinopolitan și a Crezului apostolic a Fericitului Augustin, tradusă de consilierul prezidențial Bogdan Tătaru-Cazaban împreună cu soția sa, Miruna Tătăru-Cazaban. Cartea a apărut zilele trecute la Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR și poate fi cumpărată atât de la magazinul „Bucuria pelerinului”, de la pangarul Catredralei patriarhale, cât și de la pangarele parohiilor și mănăstirilor. La acest moment festiv au fost prezenți prof. dr. Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, și alți oameni politici.

Vorbind despre acest proiect omagial lansat de Patriarhia Română, PF Părinte Daniel a subliniat necesitatea dialogului dintre teologie și știință, pentru aprofundarea învățăturii cosmologice a Bisericii, sintetizată în primul articol din Crez. De asemenea, cu ocazia sărbătorii biruinței cinstitorilor de icoane de la Sinodul VII Ecumenic, Preafericirea Sa a felicitat pe toți iconografii, pictorii de icoane, pictorii de frescă și pe toți pictorii mozaicari, adresând tuturor tinerilor îndemnul de a picta icoane, menționând și faptul că, de mai mulți ani, la nivel de patriarhie, se desfășoară un concurs numit „Icoana din sufletul copilului”.

Părintele arhimandrit Timotei Aioanei, în numele tuturor ierarhilor BOR și al credincioșilor români, a adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un cuvânt de felicitare cu ocazia împlinirii în această duminică a 20 de ani de când arhimandritul Dan Ilie Ciobotea a primit la Timișoara hirotonirea în treapta arhieriei cu titulatura PS Vicar Daniel Lugojeanul. „La împlinirea a 20 de ani de rodnică slujire arhierească îl rugăm pe Mântuitorul Hristos, Mai-marele arhiereilor, ca să-l inspire pe mai departe pe Prefericitul Părinte Patriarh Daniel în lucrarea sa arhipăstorească pentru a conduce pe credincioși pe calea mântuirii și pentru a propovădui, cu același zel și cu aceeași sfântă râvnă, cuvântul lui Dumnezeu cel veșnic viu”, a spus părintele arhim. Timotei Aioanei. Evenimentul s-a încheiat cu o procesiune cu icoane.

Comentarii Facebook


Știri recente