Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că rostul vieții noastre pe pământ este căutarea vieții veșnice”

Biserica Ortodoxă Română se află astăzi în Duminica a III-a după Rusalii. În toate Bisericile, la Sfânta Liturghie, s-a citit pericopa din Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 22 la 33 care face referire la grijile vieții.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit, în cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală, despre sensul vieții creștine și modul în care trebuie să trăim viața ca oameni liberi: „Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că rostul vieții noastre pe pământ este căutarea vieții veșnice sau căutarea fericirii din Împărăția lui Dumnezeu, din Împărăția Cerurilor, din Împărăția Preasfintei Treimi. Evanghelia nu înseamnă însă o încurajare la lene, la pasivitate, ci doar o eliberare de obsesia sau de chinul grijilor prea multe față de cele materiale. Nu spune Mântuitorul ca noi să trândăvim, ci să nu fim înrobiți de cele materiale. De aceea, spune Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică o dreaptă relație cu El, cu lumea creată de El, și celelalte se vor adăuga, cele materiale se vor sfinți, se vor binecuvânta, se vor lumina numai în interiorul relației noastre cu Dumnezeu Creatorul”, informează Radio TRINITAS.

Conștiința ne ajută să avem o viață curată, dar trebuie să o ferim de întunecare: „Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că după cum ochiul trupului ne ajută să ne păstrăm trupul curat, tot așa ochiul sufletului care este mintea sau discernământul sau conștiința ne ajută să avem o viață curată, o viață plină de virtuți. Iar dacă mintea se întunecă cu patimile egoiste, cu atașamentul exclusiv sau excesiv de cele materiale, atunci viața întreagă devine o robie și omul își pierde libertatea sa spirituală de ființă creată după Chipul lui Dumnezeu cel înțelept sau rațional, cel liber în voință și cel iubitor prin atitudinea sa față de persoanele din jur și față din lumea întreagă. Când mintea se întunecă de patimi egoiste ea nu mai gândește în modul corect și drept, ea nu mai comandă voința omului pe calea cea bună, nu mai călăuzește sufletul spre mântuire, ci înrobește sufletul în patimile trupului și în căutarea de cele materiale”.

De asemenea, Patriarhul României a vorbit și despre faptul că hrana trupească nu reprezintă un scop în sine: „Făpturile sau creaturile din această lume, toată materia are sens dacă e văzută ca dar al lui Dumnezeu pentru noi, nu ca idoli, nu ca ultima realitate, ci ca o scară către Dumnezeu. Și de aceea noi binecuvântăm materia înainte de masă și după masă, mulțumim lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu și Îl rugăm să nu ne lipsească nici de cereasca Sa Împărăție. Și numai după ce am invocat venirea Împărăției lui Dumnezeu, prezența Împărăției lui Dumnezeu în viața noastră, prin rugăciunea Tatăl nostru, cerem pâinea cea de toate zilele. Biserica a rânduit în așa mod încât Evanghelia de astăzi să fie trăită zilnic și să nu uităm de Împărăția lui Dumnezeu atunci când ne apropiem de cele materiale. Ci să căutăm mai întâi Împărăția prin rugăciune și după ce am consumat cele materiale mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile materiale și îndată ne amintim că hrana materială nu este un scop în sine”.

Comentarii Facebook


Știri recente