Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Întoarcerea omului la Dumnezeu este o venire în fire”

Ieri, 31 ianuarie 2009, în Duminica a 34-a după Rusalii, în paraclisul patriarhal cu hramurile „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, „Sfântul Grigorie Luminătorul” și „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, după săvârșirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură prin care a explicat înțelesurile duhovnicești ale Pildei fiului risipitor, informează cotidianul „Ziarul Lumina”.

Preafericitul Părinte Daniel a subliniat că în Evanghelia ce s-a citit în Duminica a doua din Perioada Triodului ni se arată importanța pocăinței sincere pentru viața creștină în general și mai ales pentru pregătirea noastră duhovnicească în vederea întâlnirii cu Hristos cel Răstignit și Înviat. „Evanghelia ne arată trei adevăruri mari. În primul rând, drama și eșecul libertății păcătoase ca înstrăinare a omului de Dumnezeu, ca risipire a darurilor primite de la el. În al doilea rând, Evanghelia ne arată cât de mare este puterea pocăinței atunci când ea ne schimbă viața și ne face să trecem de la păcat la virtute, iar în al treilea rând, Evanghelia ne arată slava iubirii milostive, iertătoare a lui Dumnezeu, care se bucură de orice păcătos care se întoarce la El și prin iertarea dăruită lui primește din nou înfierea, îl face fiu după har pe păcătosul care se pocăiește și cere iertare”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericirea Sa a explicat că treptele căinței, treptele întoarcerii la Dumnezeu din parabola Fiului Risipitor și primirea de către tată a fiului risipitor, îmbrăcarea lui în haină nouă, oferirea inelului de aur și a unei încălțăminte noi arată lumini sfinte ale tainei pocăinței. „Această parabolă este plină de învățături atât pentru viața fiecărui creștin cât și pentru comunitatea însăși a credincioșilor, care, după ce au primit iertarea păcatului strămoșesc și iertarea păcatelor personale, dacă au fost adulți atunci când s-au botezat, trebuie tot timpul să practice pocăința, mărturisirea păcatelor și revenirea la Dumnezeu, Izvorul vieții”, a spus PF Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Întâistătotul Bisericii noastre, explicând aspectele exegetice importante ale acestei parabole, a subliniat că „țara îndepărtată semnifică libertatea trăită în îndepărtare de Dumnezeu. Omul, crezând că dacă se îndepărtează de Dumnezeu devine mai autonom, își exprimă o libertate considerată de el matură. Dumnezeu respectă libertatea omului chiar și atunci când omul o folosește în mod nechibzuit sau în mod neînțelept. Când libertatea omului păcătos devine neînțeleaptă, Dumnezeu în marea Sa milostivire începe să lucreze cu înțelepciune pentru salvarea celor rătăciți”.

De asemenea, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că uneori Dumnezeu îngăduie aceste încercări, aceste lipsuri, aceste crize economice și materiale, asemănătoare cu cea trăită de fiul cel risipitor din Evanghelie, „pentru ca oamenii să-și dea seama cât de limitate sunt lucrurile trecătoare și cât de nestatornice sunt averile și bogățiile acestei lumi. Foametea și lipsurile materiale impun omului o înfrânare și postire de nevoie, din lipsă. Aceasta este îngăduită de Dumnezeu pentru ca foamea materială să fie transformată în foame după Dumnezeu, iar nesiguranța și însingurarea, întristarea și singurătatea să se transforme în dor după comuniunea cu Dumnezeu Cel Milostiv, izvorul vieții și sensul ultim al existenței umane”, a spus PF Daniel.

Patriarhul României a arătat că în momentul în care fiul cel risipitor ajunge la conștiința situației tragice în care se află începe ridicarea, iar „Evanghelia ne arată că întoarcerea omului la Dumnezeu este o venire în fire pentru că este nefiresc să ne înstrăinăm de Dumnezeu și este firesc să ne apropiem de Dumnezu. Brațele părintești ale Tatălui Ceresc care primește pe păcătosul pocăit reprezintă toate lucrările Bisericii-mamă, care dorește să arate lumii iubirea lui Dumnezeu Tatăl, ca recuperare a celor păcătoși. Brațele părintești arată iubirea milostivă a lui Dumnezeu față de oamenii care se pocăiesc, care doresc să revină la comuniune în iubirea Preasfintei Treimi și în casa Tatălui, care este Biserica lui Hristos Domnul plină de lucrarea Duhului Sfânt”.

Comentarii Facebook


Știri recente