Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Cele materiale se sfințesc în relația noastră cu Dumnezeu Creatorul”

În Duminica a treia după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul ‘Sfântul Grigorie Luminătorul’ din Reședința patriarhală, informează ‘Ziarul Lumina’. La finalul slujbei a ținut un cuvânt de învățătură despre sensul vieții creștine și a evidențiat ce trebuie să facă omul pentru a dobândi viața veșnică.

Rostul vieții noastre pe pământ este căutarea vieții veșnice sau căutarea fericirii din Împărăția Cerurilor, a arătat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, explicând Evanghelia citită la Sfânta Liturghie.

Pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Patriarhul României a explicat de ce trebuie ca omul să caute în primul rând cele folositoare sufletului și apoi să se îngrijească de cele necesare trupului.

‘Mântuitorul spune, dacă ochiul tău este curat, tot trupul va fi luminat. Iar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecat. Ochiul rău, nu ochiul necurat, înseamnă în interpretarea Sfinților Părinți, mai ales în tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur, mintea pătimașă, mintea care se întunecă atașându-se în mod pătimaș de lucrurile materiale din care își face idoli. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos continuă și zice nu puteți să slujiți la doi domni, lui Dumnezeu și lui mamona’, a explicat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Când mintea se întunecă de patimi egoiste, a continuat Preafericirea Sa, ea nu mai gândește în mod corect și drept. Nu mai călăuzește sufletul spre mântuire, spre cele veșnice, ci înrobește sufletul în patimile trupului și în căutarea de cele materiale.

Evidențierea priorităților din viața creștinului

De asemenea, Patriarhul României a vorbit și despre faptul că hrana trupească nu reprezintă un scop în sine, vorbind despre exemplul dat de Mântuitorul, cel al păsărilor cerului și cel al florilor, care, deși nu se îngrijesc de nimic, Dumnezeu în a Sa purtare de grijă le hrănește, și le-a făcut mai frumoase decât mărirea regelui Solomon, arătând că nu grija pentru mâncare, băutură sau îmbrăcăminte trebuie să ne preocupe, ci grija de cele necesare sufletului și grija pentru viața veșnică, iar celelalte ni se vor adăuga.

‘Evanghelia de astăzi nu este o încurajare la lene, la pasivitate, ci doar o eliberare de obsesia sau de chinul grijilor prea multe față de cele materiale. Nu spune Mântuitorul ca noi să trândăvim, ci să nu fim robiți de cele materiale. Acest ‘mai întâi’ este foarte important, este sublinierea priorităților din viața creștinului. Mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică o dreaptă relație cu El și cu lumea creată de El, iar celelalte se vor adăuga, adică cele materiale se vor sfinți, se vor binecuvânta, se vor lumina numai în interiorul relației noastre cu Dumnezeu Creatorul’, a explicat Patriarhul Bisericii noastre.

Preafericirea Sa a arătat că și în rugăciunea Tatăl Nostru numai după ce invocăm venirea Împărăției lui Dumnezeu, prezența Împărăției în viața noastră, cerem ‘pâinea cea de toate zilele’, pâinea care ne permite să viețuim din punct de vedere biologic, a explicat Patriarhul României. În final Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că dacă Dăruitorul este uitat, atunci darurile devin un idol, un obstacol între noi și Dumnezeu.

Comentarii Facebook


Știri recente