Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură la Biserica „Sfântul Antonie cel Mare – Curtea Veche”, din București

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a ținut un cuvânt de învățătură la Biserica „Sfântul Antonie cel Mare – Curtea Veche”, ne informează Radio TRINITAS. Părintele Patriarh Daniel, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de aici pentru a sfinții muzeul parohial amenajat la acest sfânt locaș.

În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a evidențiat semnificațiile sărbătorii Întâmpinării Domnului: „Vedem că Dumnezeu își ține făgăduința, promisiunea Sa, și toată așteptarea Mântuitorului în Vechiul Testament este bazată pe o făgăduință reînnoită, pe o promisiune că va trimite Mântuitor. Însă din cuvintele Dreptului Simeon se vede că El nu vine în lume, Mesia Fiul lui Dumnezeu, doar pentru poporul Israel, ci El este o Lumină descoperită neamurilor și Slavă poporului Israel. Această sărbătoare mare este și un prilej de a ne aminti că în toată viața noastră suntem chemați ca și Dreptul Simeon să primim, să întâmpinăm pe Hristos, în sufletul nostru. Această întâmpinare se face mai ales când ascultăm cuvântul Evangheliei, când ne împărtășim de Sfintele Taine, când primim în casă preotul care binecuvintează casa. Toate acestea sunt întâmpinări a lui Hristos de către noi, iar când ne împărtășim noi cu El, din Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie, ne întâmpină Hristos în împărăția cerurilor care ni se dă în arvună, încă din lumea aceasta, nu numai după moarte”.

Preafericirea Sa a arătat si semnificațiile ce reies din cuvintelor rostite de Dreptului Simeon în Templul din Ierusalim: „Trei mari lumini se desprind din cuvintele Dreptului Simeon, în primul rând că Iisus Hristos este Lumină descoperită și neamurilor, nu numai Slavă pentru poporul ales. În al doilea rând că El va stârni controverse, El va pune lumea care Îl ascultă în starea de a se hotărâ dacă este pentru sau contra, dacă își schimbă viața și dobândește împărăția cerurilor, sau pierd șansa mântuirii. Cu alte cuvinte când se spune că El va fi spre căderea și ridicarea multora nu mai există neutralitate, nu mai este dată posibilitatea indiferenței la întâlnirea cu Hristos ci pentru sau contra, Îl primim în credință și dobândim viață veșnică sau ignorăm lumina adusă de El și rămânem în întunericul lipsei de comuniune eternă”.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a dăruit Bisericii Sfântul Antonie, volumul ‘Domnitorii și Ierarhii Țării Românești – ctitoriile și mormintele lor’, volum apărut la editura ‘Cuvântul Vieții’.Este o lucrare cu caracter enciclopedic care însumează 1352 de pagini, având și ilustrate color. Este una dintre cele mai mari colecții de pisanii care a văzut lumina tiparului.

Comentarii Facebook


Știri recente