Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură în ziua praznicului Schimbării la Față, la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat

Joi, 6 august 2009, în ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului nostru Iisus Hristos pe Muntele Tabor, la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat, de lângă Brăila, Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Casian, Episcopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența a numeroși credincioși. Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat în cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej înțelesurile duhovnicești ale acestui praznic împărătesc.

La finalul slujbei, Părintele Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură explicând tainele ascunse ale acestui mare praznic dumnezeiesc. Preafericirea Sa a vorbit despre slava Învierii, pe care au văzut-o cei trei apostoli pe Tabor în Persoana Mântuitorului, schimbându-și nu numai înfățișarea feței, ci și a întregului Său Trup.

Întâistătotorul Bisericii noastre a arătat că în această lucrare dumnezeiască a Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc o transfigurare a Sa, căci nu S-a schimbat numai la Față, ci Și-a schimbat toată înfățișarea, până când și hainele Sale s-au făcut albe ca lumina. „Este schimbarea formei, înfățișării, transfigurarea întregii Persoane a Mântuitorului Hristos, întregului corp. Hristos Domnul le-a arătat ucenicilor că cel ce merge la moarte este Domnul slavei, dar faptul că le-a spus «Să nu spuneți nimănui nimic până ce Fiul Omului va învia din morți» ne arată că Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos era o pregătire a ucenicilor Săi de a înțelege legătura dintre Cruce și Înviere, dintre suferința crucii și slava Învierii, căci slava Învierii este tainic ascunsă în Cruce, iar Crucea, ca iubire jertfelnică, este sămânța slavei Învierii . Schimbarea la Față ne arată legătura între suferința Crucii și slava Învierii”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericirea Sa a evidențiat că slava sau lumina Învierii care izvora din Trupul transigurat al Fiului lui Dumnezeu e aceeași cu slava Crucii, care e tot una cu slava părintească, adică cu slava Tatălui ceresc. Această slavă este lumina dumnezeiească pe care o vor vedea drepții în împărăția cerurilor, în sânurile lui Avraam.

Preafericitul Daniel a explicat la sfârșit de ce au rânduit Sfinții Părinți ai Bisericii să se sărbătorească acest praznic în ziua a șasea a lunii august, deși în Evanghelie aflăm că Mântuitorul S-a suit pe Tabor cu puțin înainte de patima Sa, această sărbătoare aflându-se cronologic în Postul Paștilor.

„Acum înțelegem de ce Biserica nu a rânduit ca această sărbătoare să aibă loc cu o săptămână înainte de Răstignirea Mântuitorului. Deși Sfintele Evanghelii spun că Mântuitorul S-a schimbat la Față cu puțină vreme înainte de Răstignirea Sa, totuși Biserica n-a fixat această sărbătoare înainte de Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului, ci a mutat, în mod surprinzător, data de prăznuire. Vedem aici și libertatea Sfinților Părinți care au alcătuit calendarul, nu erau obsedați de timpul acestei lumi, ci erau preocupați de înțelesurile duhovnicești ale vieții noastre din ceruri. Căci viața pământească nu este singura viață. Este doar timpul pregătirii pentru altă viață, pentru viața netrecătoare și veșnică din împărăția slavei Preasfintei Treimi. De ce se prăznuiește acum Schimbarea la Față? Pentru că Schimbarea la Față le-a arătat ucenicilor și ne arată și nouă slava celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos, slava de pe urmă, slava din ziua de apoi. Sărbătoarea aceasta a fost fixată și rânduită de Sfinții Părinți ai Bisericii să fie prăznuită în ultima lună a anului bisericesc, care este luna august. În ultima lună a anului bisericesc avem trei mari sărbători, care combinate toate trei formează icoana Deisis, icoana Judecății din urmă. Mântuitorul în mijloc, schimbat la Față întru slavă, Maica Domnului în dreapta ca icoană a Bisericii, care se roagă pentru cei ce au credință în Dumnezeu și s-au pocăit de păcatele lor și pe Sfântul Ioan Botezătorul, care este dascălul pocăinței. Schimbarea la Față, Adormirea Maicii Domnului și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul sunt sărbători care ne amintesc de Judecata din urmă, de venirea a doua a Mântuitorului Iisus Hristos întru slavă. Biserica a rânduit astfel ca Schimbarea la Față să nu se confunde cu sărbătorile Paștilor”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente