Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură în Paraclisul Reședinței patriarhale, cu prilejul praznicului Bunei Vestiri

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ținut ieri, 25 martie a.c., un cuvânt de învățătură în Paraclisul Reședinței patriarhale, în care a evidențiat importanța și înțelesurile teologice ale praznicului Bunei Vestiri. Preafericirea Sa a explicat faptul că sărbătoarea Bunei Vestiri este începutul Întrupării sau Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, ca pe noi, oamenii, să ne mântuiască.

Patriarhul României a arătat că începutul Înomenirii sau Întrupării Fiului lui Dumnezeu este și începutul îndumnezeirii omului pentru că „unindu-se firea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos cu firea omenească luată din Fecioara Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt, se săvârșește unirea omului cu Dumnezeu și prin aceasta se sfințește și se îndumnezeiește firea omenească, prin unirea ei cu firea dumnezeiască. Avem o mare taină, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, în înțelesul că nici îngerii din ceruri nu pot cunoaște modul în care Dumnezeu cel Veșnic devine om în timp și Dumnezeu cel Necuprins devine cuprins în umanitatea pe care Și-o impropriază, pe care Și-o asumă”.

Preafericirea Sa a evidențiat faptul că imnele liturgice ale acestei sărbători vorbesc despre intrarea Ziditorului în zidirea Sa, iar Creatorul lumii devine după umanitatea Sa creatură, taina aceasta fiind atât de mare, încât mintea nu poate să o priceapă, ci doar se minunează.

Părintele Patriah Daniel a arătat că descrierea Fiului pe care-L va naște Fecioara Maria este de fapt o mărturisire a dumnezeirii Lui. „În nașterea Mântuitorului Iisus Hristos ca om din Fecioara Maria conlucrează întreaga Sfântă Treime. Duhul Sfânt deschide creatura spre Creator, Tatăl este prezent prin bunăvoință și inițiativă, iar Duhul Sfânt prin conclucrare, pentru ca Cel ce Se naște, Sfântul, nu cineva care devine sfânt, ci Cineva care este sfânt, Acesta să Se arate și să Se manifeste oamenilor ca fiind Fiul lui Dumnezeu cel Veșnic”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat că mântuirea noastră în Hristos se face prin conlucrarea Sfintei Treimi, dar și prin acceptul liber al Maicii Domnului și prin răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu. „Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se mântuiască, dar se vor mântui numai cei care răspund chemării Lui la mântuire. Dumnezeu lucrează cu oamenii, dar nu forțează voința lor, ci folosește pe oameni ca împreună lucrători, nu ca pe niște instrumente impersonale, reduse la starea de obiect, ci ca pe persoane libere care răspund persoanei divine. Maica Domnului ca persoană umană răspunde Persoanelor divine ale Preasfintei Treimi prin intermediul îngerului Gavriil”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a evidențiat că așa după cum ne arată Evanghelia praznicului Bunei Vestiri, „cinstirea Maicii Domnului este începută de către îngeri și este întărită de către Elisabeta. De aici, Biserica a învățat să-i cânte bucură-te. Cea mai frumoasă cântare și rugăciune pe care Biserica a exprimat-o într-o formă bogată este însuși Acatistul Bunei Vestiri, primul acatist al Bisericii Ortodoxe, închinat Maicii Domnului și tainei Întrupării Fiului lui Dumnezeu cel Veșnic din ea, ca om, ca să devină Mântuitorul lumii”.

Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat, de asemenea, că prin acest praznic vedem pe noua Evă, pe Fecioara Maria, „care face ascultare în smerenie și, astfel, corectează, vindecă, îndreaptă greșeala protopărinților Adam și Eva. Pe cât erau de mândri Adam și Eva, înșelați de șarpe, crezând că pot fi ca Dumnezeu, fără ascultare de Dumnezeu, pe atât de mult este smerită noua Eva, Maica Domnului, Fecioara Maria și Noul Adam, Iisus Hristos. Dacă din mândrie au căzut protopărinții Adam și Eva, prin smerenie se ridică natura umană și vedem smerenia aceasta și ascultarea desăvârșită în persoana Maicii Domnului”.

Maica Domnului este cinstită ca icoană a Bisericii, ascultătoare de Dumnezeu întru smerenie și, de aceea, a spus Preafericitul Părinte Patriarh, ea este pentru noi ocrotitoare, învățătoare și rugătoare. „Ea ne învață să fim smeriți și ascultători, să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră, să ne sfințim viața prin unire cu Dumnezeu și în același timp ea ne învață să avem bucurie. Bisericile sau creștinii care nu cinstesc pe Maica Domnului nu au bucurie deplină, pentru că nu se află în stare de comuniune cu ea, cea prin care răsare bucuria și cea prin care piere blestemul și vine binecuvântarea”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În finalul cuvântului său, Părintele Patriarh a spus că noi trebuie să învățăm de la Maica Domnului în aceste timpuri că în familia creștină devenim părinți binecuvântați, dacă suntem ascultători de Dumnezeu, cum au fost părinții Ioachim și Ana, și devenim părinți buni, mărturisitori ai harului lui Hristos, dacă unim credința și smerenia cu fapta cea bună.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente