Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a slujit la Catedrala Patriarhală din București în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 23 mai, Pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoare cunoscută și sub numele de Rusalii. În toate Bisericile Ortodoxe s-a citit la Sfânta Liturghie fragmente din Evanghelia după Ioan și din Faptele Apostolilor.

La Catedrala Patriarhală din București slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, informează Radio TRINITAS. În cuvântul de învățătură Preafericirea Sa a explicat credincioșilor că viața veșnică ne-a fost oferită ca arvună de Duhul Sfânt, încă de acum: „Viața veșnică se dăruiește oamenilor încă din lumea aceasta ca arvună, apoi după învierea cea de obște se dăruiește ca plinătate. Duhul Sfânt este Duhul de Viață Făcătorul. El se pogoară în lume, peste Sfinții Apostoli și peste cei cărora se dăruiește, prin Botez, celor care cred în Hristos, după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a preaslăvit prin Învierea și Înălțarea Sa la cer. Deci Duhul Sfânt ne împărtășește viața lui Hristos Cel Răstignit, Înviat și Înălțat la ceruri, adică ne dăruiește viața umanității lui Hristos îndumnezeită”.

Preafericirea Sa a reafirmat faptul că pentru a trăi veșnic, încă din această viață, este necesar să ne unim prin credință cu Domnul Iisus: „Încă din lumea aceasta începem să trăim veșnic în măsura în care ne unim cu Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în Sfânta Biserică. De aceea, noi înțelegem mai bine în Biserică, atunci când ne împărtășim, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos care spune: ‘Oricine crede în Mine viu va fi, sau va trăi în veci, chiar dacă va muri cu trupul și Eu îl voi învia în ziua de apoi’. Deci, credința în Iisus Hristos și legătura de rugăciune, de viață sfântă cu El, acestea ne dau arvuna vieții veșnice. Deci viața sufletului este viață veșnică încă din lumea aceasta dacă ne unim cu Hristos cel Veșnic Viu prin credința în El, prin rugăciune, prin împlinirea poruncilor Lui și prin împărtășirea cu Sfintele Taine care sunt arvuna vieții veșnice din Împărăția Cerurilor. Deci Pogorârea Duhului Sfânt este lucrarea Tatălui și a Fiului pentru mântuirea oamenilor, pentru îndumnezeirea și sfințirea lor”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit și câteva explicații dogmatice referitoare la învățătura despre Duhul Sfânt: „Pogorârea Duhului Sfânt se face ca urmare a trimiterii Lui de către Tatăl și de către Fiul, sau a trimiterii Duhului Sfânt de către Tatăl la cererea Fiului. Mântuitorul Iisus a făgăduit Sfinților Apostoli că nu îi va lăsa singuri deși va merge la Tatăl, ci le va trimite Mângâietor, „Duhul Adevărului care din Tatăl purcede și vă va conduce pe voi la tot adevărul”, adică la adevărul învierii și preaslăvirii lui Hristos. Mântuitorul Hristos îl numește pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Ce înseamnă Mângâietorul? Este Cel care consolează, Cel care aduce bucurie atunci când ne aflăm în mijlocul necazurilor, Cel care ne aduce prezența iubitoare a lui Hristos atunci când ne simțim singuri, Cel care ne luminează mintea să găsim căi de scăpare din situații dificile,este Cel care ne încălzește inima să-L iubim pe Dumnezeu mai mult și atunci când slăbim în rugăciune să recăpătăm dorul după Dumnezeu Tatăl și dragoste mai multă față de Hristos și Biserica Sa. Mângâietorul încălzește inimile oamenilor ca să se poată ruga cu rugăciune fierbinte, nu doar formal, o rugăciune zisă în grabă, ci cu rugăciunea minții și a inimii, cu rugăciunea care luminează mintea și încălzește inima atât de mult încât omul duhovnicesc plin de Duhul Sfânt se luminează și rugăciunea lui devine iubire sfântă care cuprinde întreaga lui ființă și atunci se simte, nu singur, ci unit cu Preasfânta Treime și cu Sfinții lui Dumnezeu”.

Preafericirea Sa a evidențiat faptul că Sfântul Duh este prezența iubitoare a lui Hristos în oameni și Cel care anulează singurătatea oamenilor: „Duhul Sfânt Mângâietorul este și Cel care ne întărește voința, ne dă curaj atunci când suntem prea fricoși. Duhul Sfânt ne dă curaj să mărturisim credința atunci când în jurul nostru sunt oameni necredincioși, să trăim în viață curată când în jurul nostru există oameni care ne îndeamnă la păcat. Duhul Sfânt ne întărește voința să facem fapte bune chiar dacă suntem săraci, să zidim biserici chiar dacă trecem prin greutăți, să creștem copiii, să-i zidim în credință prin educație bună chiar și atunci când lumea este necredincioasă. Duhul Sfânt Mângâietorul mângâie familiile îndoliate, mame și tați care și-au pierdut copiii, pe copiii care și-au pierdut părinții, mângâie pe văduve, pe orfani, pe bolnavi, pe cei ce simt adesea singurătatea unită cu suferința. Duhul Sfânt Mângâietorul nu-l lasă pe om să se simtă singur. Duhul Sfânt însoțește pe călugării din pustie, din peșteri, din păduri din singurătate ca să nu se simtă singuri și le dă o bucurie și o pace ca și când s-ar afla în ceruri împreună cu îngerii. Deci Duhul Sfânt este prezența lui Dumnezeu în inima omului și în viața omului, este prezența iubitoare a lui Hristos în oameni, este Mângâietorul familiei creștine,al familiei întristate adesea răvășită de necazuri, de lipsuri, de nevoi, de boală, încercări”.

Duminica Rusaliilor amintește de Întemeierea Bisericii creștine: „Hristos instituie Biserica prin Întrupare, prin toată lucrarea Sa sfințitoare și mântuitoare și mai ales prin chemarea Sfinților Apostoli. Și peste acești ucenici ai lui Hristos se pogoară Sfântul Duh și se constituie Biserica, de fapt conducerea Bisericii. Prin botezul pe care îl săvârșesc Apostolii după ce oamenii au crezut în Hristos, ca urmare a predicii Sfântului Petru, Duhul Sfânt se extinde în 3000 oameni într-o singură zi. Vedem cum Duhul Sfânt, când coboară peste Maica Domnului, roada lucrării Lui este trupul lui Hristos sau Fiul lui Dumnezeu întrupat, acum când coboară peste Apostoli se formează, Biserica – trupul tainic al lui Hristos, iar când coboară peste darurile puse înainte, pâinea și vinul, le sfințește și ele se prefac în Trupul și Sângele Euharistic al lui Hristos”, a mai spus Preafericirea Sa.

La finalul Sfintei Liturghii de astăzi a fost oficiată și o slujbă specială, numită vecernia Rusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite opt rugăciuni, dintre care șapte cu voce tare și a opta în taină și au fost binecuvântate frunzele de nuc – simbol al limbilor de foc ce au stat deasupra capetelor Sfinților Apostoli.

Referitor la Vecernia Rusaliilor, imediat după Sfânta Liturghie, Patriarhul României a spus: „În Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Vecernia pentru ziua următoare se săvârșește imediat după Sfânta Liturghie. Această slujbă mai este cunoscută drept „slujba îngenuncherii genunchilor”, pentru că în timpul ei se vor citi șapte rugăciuni cu voce tare și a opta se va citi în taină. Acestea sunt rugăciuni prin care noi arătăm credința noastră, mulțumiri pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, dar și pocăința noastră pentru păcate”.

La sfârșitul Vecerniei, Patriarhul României a evidențiat simbolismul ramurilor sfințite în cadrul sfintei slujbe: ‘ Aceste frunze simbolizează lucrarea Duhului Sfânt în toată lumea, limbile ca de foc împărțite Apostolilor ca să poată vorbi tuturor neamurilor și în același timp focul care este luminător, încălzitor și curățitor. Luminător pentru sufletul nostru, încălzitor pentru evlavia noastră și curățitor de păcate’ informează TRINITAS TV.

Aceasta este cea de-a treia Vecernie specială care se oficiază în cursul anului bisericesc. Celelalte două se săvârșesc în Vinerea Mare, atunci când se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, și în Duminica Sfintelor Paști, la prânz, fiind numită, după tradiție, și „A doua Înviere”.

Comentarii Facebook


Știri recente