Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură cu ocazia sărbătorii închinate Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură ieri, 29 august a.c.,la Mănăstirea Țigănești, din județul Ilfov, cu ocazia sărbătorii închinate Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Părintele Patriarh a vorbit în prezența a celor 120 de maici din obștea mănăstirii și a mai multor credincioși. După ce a relatat martiriul Sfântului Ioan, Patriarhul României a adăugat că acest praznic se serbează prin post, „este o zi de înfrânare pentru că moartea lui a fost rezultatul neînfrânării, a desfrânării Irodiadei și a regelui Irod, rezultatul beției, al ospățului nesăbuit și al neînfrânării în judecată, căci a tăiat capul unui om nevinovat, doar pentru a împlini o făgăduință deșartă”.

Preafericirea Sa a făcut și o paralelă între cele trei mari sărbători ale lunii august, Schimbarea la Față a Mântuitorului, Adormirea Maicii Domnului și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, arătând că această ultimă lună a anului bisericesc prefigurează sfârșitul lumii. Sfinții Părinți, a spus Patriarhul, au rânduit ca sărbătoarea Schimbării la Față să fie pusă în ultima lună a anului bisericesc, în ziua a șasea, când a fost făcut omul. Iar dacă omul nu greșea prin neascultare, ar fi ajuns la strălucirea pe care ne-a arătat-o Noul Adam, Iisus Hristos, la Schimbarea la Față. La nouă zile, pe 15 august, are loc sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pentru că Maica Domnului, în slava Împărăției cerurilor, este mai presus de cele nouă cete de îngeri. Iar la 14 zile după această sărbătoare, Biserica a rânduit să fie prăznuită Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că 14 este de două ori 7, ziua a șaptea fiind a odihnei, Sfântul Ioan Botezătorul fiind cel care face legătura între Noul și Vechiul Testament.

„Maica Domnului este rugătoare pentru cei care au murit în stare de rugăciune, iar Sfântul Ioan Botezătorul pentru cei care s-au pocăit, chiar dacă n-au mai avut timp să săvârșească faptele pocăinței. Iată, deci, aceste trei sărbători ne vorbesc despre a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, despre sfârșitul lumii”, a mai spus Părintele Patriarh Daniel.

În continuare, Preafericirea Sa a precizat că sărbătorile acestei luni reprezintă și o pregătire a noastră pentru noul an bisericesc, care începe la 1 septembrie. „După cum există sărbătoarea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, înainte de începerea Postului Mare, a Sfintelor Paști, tot așa au voit Sfinții Părinți ca, în ultima lună a anului bisericesc, în luna august, să ne pregătim prin rugăciune, prin gândul la sfârșitul lumii și la sfârșitul nostru personal, prin pocăință, să ne pregătim pentru noul an bisericesc care are, la începutul lui, în ziua a opta, sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, fiindcă ziua a opta reprezintă ziua veșniciei. Deci, prima mare sărbătoare a anului bisericesc este Nașterea Maicii Domnului, căci prin ea vine în lume Împăratul cel veșnic. Vedem, așadar, că sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul se află între două sărbători ale Maicii Domnului, arătându-ne prin aceasta că el, ca dascăl al pocăinței în Biserica lui Hristos, simbolizată iconic prin Maica Domnului, ne cheamă întotdeauna la pocăință, și la sfârșitul anului bisericesc, și la începutul anului bisericesc”, a menționat Întâistătătorul Bisericii noastre.

Amintind despre faptul că Sfântului Ioan Botezătorul îi sunt închinate mai multe sărbători, Preafericitul Părinte Patriarh a subliniat, în mod deosebit, că în tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe se menționează un lucru neîntâlnit în Sfânta Evanghelie: „În condacul sărbătorii de astăzi se spune că slăvita Tăiere a Capului Sf. Ioan Botezătorul rânduială dumnezeiască a fost, ca el să propovăduiască celor din iad venirea Mântuitorului. E foarte adâncă această cugetare și ea ne luminează oarecum taina morții Sf. Ioan Botezătorul. Așa, după cum Sf. Ioan a fost înaintemergător al Mântuitorului și a propovăduit între oamenii vii că «după mine va veni un altul Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei», propovăduindu-l pe Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii, propovăduind că Iisus Hristos va boteza cu duh și cu foc, nu numai numai cu apă, profețind astfel pogorârea Sfântului Duh peste apostoli, după moartea sa martirică, Sf. Ioan, cu sufletul său, coboară la iad și binevestește, ca înaintemergător al coborârii la iad a Mântuiorului, pe Iisus Hristos. Această rânduială tainică dumnezeiască a morții martirice a Sf. Ioan Botezătorul a fost înțeleasă de către Biserică tot ca o lucrare de propovăduire pe care o săvârșește sufletul Sf. Ioan Botezătorul atunci când, după moarte, coboară la iad, ca să propovăduiască că Hristos a venit să mântuiască nu numai pe cei contemporani cu el sau numai pe cei care vor urma după el în istorie, ci și pe cei care, înainte de venirea în trup a lui Hristos, au avut dorința de mântuire”, a arătat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

( Sursa: Ziarul Lumina Nr. 201/ 30 august 2008)

Comentarii Facebook


Știri recente