Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit ieri, în Duminica Lăsatului sec de brânză, un cuvânt de învățătură

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ținut ieri, 1 martie a.c., un cuvânt de învățătură în Paraclisul Reședinței patriarhale și a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai, numită și a „Lăsatului sec de brânză”. Părintele Patriarh a subliniat că singura cheie a înțelesurilor din Evanghelia acestei duminici se află în ultimele cuvinte ale acestei lecturi: „Unde este comoara ta, acolo este și inima ta”.

Patriarhul României a arătat că Evanghelia ce s-a citit ieri, la Sfânta Liturghie, ne arată trei învățături deosebit de importante și semnificative pentru perioada postului în care intrăm.

Părintele Patriarh a subliniat în cuvântul său că, la începutul acestei Evanghelii, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre iertarea păcatelor, despre iertarea greșelilor semenilor noștri, ca premisă sau ca o condiție pentru iertarea păcatelor noastre de către Tatăl din ceruri. „Duminica aceasta ne arată că trebuie să iertăm greșelile semenilor noștri, pentru ca Dumnezeu-Tatăl din ceruri să ne ierte greșelile sau păcatele noastre. Prin această Evanghelie, ne învață că relația noastră cu Dumnezeu depinde de relația noastră cu semenii noștri. Nu ne putem uita spre Dumnezeu, nu ne putem îndrepta spre Dumnezeu neglijând semenii noștri, fiindcă fiecare om este chipul lui Dumnezeu întors spre noi și, ca atare, există o legătură specială între Dumnezeu și fiecare om creat după chipul Său. Aproapele nostru cel văzut este cea dintâi întâlnire cu lucrarea lui Dumnezeu în lume, pentru că fiecare om este chemat la comuniune veșnică cu Dumnezeu și toți oamenii întreolaltă sunt chemați la comuniune cu Dumnezeu. Modul în care noi arătăm iubire față de semeni contribuie mult la construirea și cultivarea, adâncirea și luminarea relației sau legăturii noastre cu Dumnezeu, Care din milostivire a creat pe om și din dragoste dorește ca fiecare om să participe, să se împărtășească de viața și fericirea veșnică a Preasfintei Treimi”. Evanghelia ne îndeamnă mai întâi la iertare. Nu se poate intra în post, ca luptă duhovnicească, de curățire de păcate și de luminare a sufletului pentru Învierea și bucuria Învierii lui Hristos dacă nu iertăm, după cum a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că, dacă primul pas pentru intrarea în perioada postului este împăcarea cu toți oamenii, cu toți cei care ne-au greșit sau cărora noi le-am greșit, cel de-al doilea adevăr pe care ni-l arată Evanghelia în privința pregătirii noastre pentru Postul Mare este modul de postire, subliniind că „trebuie să postim cu bucurie, ca să nu ne arătăm oamenilor că postim. Trebuie să postim cu smerenie, dar nu cu întristare. Mântuitorul vrea să ne arate că, în timpul postirii, nu trebuie să devenim atât de izolați, de întristați, încât să nu mai comunicăm cu semenii în mod firesc. Îngrijirea părului și spălarea feței înseamnă un comportament firesc, normal, a fi om între oameni, fără a atrage atenția prin semne exterioare asupra postului, care este o lucrare interioară, sufletească”. Patriarhul românilor a mai precizat că „atât rugăciunea, cât și postul, fiind lucrări interioare duhovnicești, trebuie să fie prezentate mai întâi Tatălui din ceruri, ca ofrandă a recunoștinței, a iubirii noastre față de Dumnezeu. Când postim și ne rugăm, cultivăm relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră intimă, tainică cu Dumnezeu”.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că această lucrare tainică, interioară a postului este o jertfă pe care noi o facem din iubire față de Dumnezeu, prin care arătăm că nu suntem constrânși, ci vrem să arătăm că, mai mult decât darurile materiale pe care le primim de la Dumnezeu, ne interesează darurile duhovnicești, spirituale și, de asemenea, mai mult decât darurile lui Dumnezeu, din creație, pentru noi contează Dăruitorul, Cel Care ne dăruiește darurile cele veșnice, viața veșnică, bucuria veșnică, fericirea veșnică.

În final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a precizat faptul că Evanghelia ne mai vorbește, în ultima parte, despre adunarea comorilor. „Aceste comori pot fi trecătoare, din lumea aceasta și legate de lumea aceasta, dar faptul că Mântuitorul ne vorbește de comori netrecătoare și de inima care adună în ea comori netrecătoare, ne duce cu gândul la comorile duhovnicești, care nu dispar, care nu se fură, care nu se deteriorează, care nu se descompun. Și aceste comori sunt însăși prezența lui Dumnezeu în noi, sunt darurile Duhului: bunătatea, credința, dragostea, răbdarea, sfințenia, pacea pe care o dă Duhul Sfânt, sunt roadele Duhului Sfânt, sunt comorile netrecătoare. Și acestea se dobândesc prin postire, prin rugăciune, prin milostenie, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, prin spovedanie. Prin împărtășirea cu Sfintele Taine, se adună comorile Duhului Sfânt ca virtuți care cresc în sufletul nostru. Prin botez am primit semințele acestor daruri, dar, prin nevoință, prin rugăciune, prin fapte bune, semințele darurilor Sfântului Duh de la botez cresc și se fac comori în sufletul nostru. Evanghelia ne îndeamnă să ne îmbogățim în Duhul Sfânt, să ne înduhovnicim”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente