Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat Ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor

Secretariatul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor ne informează că:

Sâmbătă, 15 mai 2010, după Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala patriarhală (orele 9:00) și slujba de Te Deum, în Sala Sfântului Sinod din Reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

După prezentarea și validarea mandatelor reprezentanților aleși, în conformitate cu regulamentele bisericești, s-a constitui Biroul definitiv al Adunării eparhiale (Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă – Secretar General, Dl. Ec. Viorel Roman și Dl. Emanuel Savin) și a fost stabilită componența celor cinci comisii de lucru: Comisia administrativ-bisericească (Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan – Președinte; Pr. Valerian Iliescu; Dl. Neculai Onțanu – Raportor; Dl. Gheorghe Silviu Constantin; Dl. Costel Florentin Pandele; Dl. Emanuel Savin); Comisia culturală și educațională (Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă – Președinte; Pr. Ștefan Marian; Dl. Acad. Dr. Emilian Popescu – Raportor; Dl. Florin Necula; Dl. Gabriel Chivăran; Dl. Marian Măchițescu); Comisia economică, bugetară și patrimonială (Pr. Alexandru Niculescu – Președinte; Pr. Florian Stan; Dl. Viorel Roman – Raportor; Dl. Tudor Gabriel Bohâlțeanu; Dl. Cristache Rădulescu; Dl. Nicolae Popovici); Comisia social-filantropică (Pr. Mihai Stavără – Președinte; Pr. Ion Albescu; Dl. Gheorghe Udriște – Raportor; Dl. Primar Emil Proșcan; Dl. Adrian Barbilian; Dl. Ovidiu Arghiroiu); Comisia organizatorică, juridică și de validare (Pr. Ionel Chințoiu – Președinte; Pr. Manuel Radu; Dl. Nae Savel – Raportor; Dl. Frâncu Udrea; Dl. Ștefan Dumitrașcu; Dl. Nicolae Balalia).

În continuare, au fost aleși, prin vot nominal, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cei trei reprezentanți – un cleric și doi mireni – ai Adunării eparhiale în Adunarea Națională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române (Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, Dl. Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu și Dl. Ec. Viorel Roman), cei nouă membri ai Consiliului eparhial – trei clerici și șase mireni (Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan, Pr. Ștefan Marian, Pr. Mihai Stavără, Dl. Neculai Onțanu, Dl. Costel Florentin Pandele, Dl. Gheorghe Silviu Constantin, Dl. Tudor Gabriel Bohâlțeanu, Dl. Cristache Rădulescu și Dl. Ștefan Dumitrașcu.) și cei trei membri clerici și cei doi supleanți în Consistoriul eparhial (Membrii: Pr. Laurențiu Lazăr, Pr. Cristian Galeriu, Pr. Toader Dan; Supleanți:Pr. Cristian Onea și Pr. Paul Lepădatu), precum și a celor pentru Consistoriul mitropolitan (Pc. Pr. Ionel Chințoiu, Pc. Pr. Ioan Mărăcineanu și Pc. Pr. Radu Gheorghe).

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat în încheierea lucrărilor ședinței de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor importanța activității membrilor Adunării eparhiale în vederea susținerii activităților pastoral-misionare, financiar-edilitare și social-filantropice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor mai ales în ceea ce privește recuperarea bunurilor imobile ale parohiilor și mănăstirilor, a construirii de biserici și case social-pastorale, a îmbunătățirii situației cimitirelor parohiale, precum și în vederea susținerii activității social-filantropice prin sprijinirea comunităților rurale și urbane sărace și a familiei creștine.

Comentarii Facebook


Știri recente