Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat lucrările Consiliului Național Bisericesc

În Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-au desfășurat lucrările Consiliului Național Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române după cum ne informează Radioul și Televiziunea TRINITAS .

În cadrul întrunirii s-au prezentat rapoartele de activitate pentru anul 2009 ale Cancelariei Sfântului Sinod și ale Sectoarelor Administrației Patriarhale și au fost evidențiate prioritățile pentru anul 2010.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat în deschiderea lucrărilor Consiliului Național Bisericesc, în sinteză, activitatea Patriarhiei Române desfășurată în anul 2009, în cuvântul intitulat „Activități multiple cu bani puțini”: „În anul 2009 Sfântul Sinod a adoptat mai multe hotărâri cu privire la organizarea bisericească și canonică a Bisericii Ortodoxe Române: ridicarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopie, acordarea rangului de arhiepiscop onorific pentru doi ierarhi, schimbarea titulaturii unor eparhii, înființarea și organizare Episcopiei Devei și Hunedoarei, trecerea în jurisdicția directă a Patriarhiei Române a Episcopiei Dacia Felix și a Episcopiei Ortodoxe din Ungaria, hotărâri privind disciplina financiar contabilă și administrativ patrimonială în Biserica Ortodoxă Română. De asemenea s-au adoptat măsuri canonice și statutare referitoare la alegerea de către Sfântul Sinod și intronizarea unor noi Ierarhi. În anul 2009 Sfântul Sinod a adoptat numeroase hotărâri importante din punct de vedere pastoral liturgic: măsuri privind pregătirea și sfințirea Sfântului și Marelui Mir din Sfânta și Marea Joi a Săptămânii Patimilor din anul 2010, înființarea Subcomisiei de muzică psaltică și liniară afiliată Comisiei Teologice Liturgice și Didactice a Sfântului Sinod, canonizarea și proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou, proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, la Curtea de Argeș și Tulcea, proclamarea locală a canonizării Sfântului voievod Neagoe Basarab, la Târgoviște și Curtea de Argeș și proclamarea anului 2010 ca an omagial al Crezului Ortodox și Autocefaliei românești”.

În continuare Preafericirea Sa a prezentat sinteza activităților cultural misionare desfășurate anul trecut la nivelul întregii Patriarhii: „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni a fost mediatizat de Postul de Radio TRINITAS prin programe speciale, știri, informații, reportaje, interviuri și transmisiuni directe de la evenimente, precum și prin emisiuni tematice. Prin punerea în funcțiune a Stației de emisie de la Balota (Mehedinți) s-a realizat extinderea ariei de emisie a Radio TRINITAS în sud-vestul României, precum și în regiunile din nord-estul Serbiei și nord-vestul Bulgariei (Valea Timocului). Structura administrativă a postului de radio este repartizată în 3 puncte de lucru (București, Iași, Craiova), cu 45 de angajați și 22 de colaboratori permanenți, având 34 de stații de emisie terestră și echipamente de emisie prin satelit. Începând cu luna septembrie 2009, în rețeaua studiourilor locale TRINITAS a fost inclus și studioul de la Sibiu, administrat de Mitropolia Ardealului. Prin Casa de Discuri TRINITAS au fost editate mai multe CD-uri audio, distribuite prin intermediul unităților bisericești. Postul de Televiziune TRINITAS TV a acordat o atenție deosebită perfecționării emisiunilor. Prin extinderea emisiei la 24 de ore din 24, au fost incluși și telespectatorii din Statele Unite ale Americii și Canada. În prezent, TRINITAS TV este recepționat de peste 80% din totalul abonaților de televiziune din România și poate fi accesat și prin internet, la adresa www.trinitastv.ro, sau prin antenă de satelit. În cadrul TRINITAS TV funcționează, începând cu anul 2009, un program de producție de DVD-uri, în prezent fiind realizate patru discuri. În anul 2009, s-a dezvoltat considerabil rețeaua de difuzare a cotidianului ‘Ziarul Lumina’, a săptămânalului ‘Lumina de Duminică’ și a Revistei ‘Vestitorul Ortodoxiei’, numărul abonamentelor crescând de la 13.608, în luna decembrie 2008, la 22.010, în luna decembrie 2009”.

În pofida greutăților financiare și logistice, Biserica s-a implicat activ în proiecte de ajutorare a celor defavorizați, prin parteneriate și accesarea unor fonduri europene: „Activitatea social-filantropică a fost desfășurată în Biserica Ortodoxă Română de 3167 persoane: 29 consilieri sociali, 33 inspectori eparhiali, 141 asistenți sociali teologi, 273 persoane cu studii de specialitate, 56 lucrători sociali, 2192 voluntari și membri ai comitetelor filantropice și 443 din alte categorii de personal. În anul 2009 s-au înființat 49 de instituții de protecție socială, ajungându-se la un total de 394 (88 așezăminte pentru copii, 89 așezăminte pentru vârstnici, 65 centre pentru asistența familiilor și persoanelor aflate în dificultate, 92 cantine și brutării sociale, 25 centre medico-sociale și policlinici, 14 centre de diagnostic și tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 6 centre pentru persoane fără adăpost, 4 centre pentru victimele violenței familiale și agresori, 2 centre pentru victimele traficului de persoane și 9 grădinițe și centre educaționale). De serviciile și proiectele sociale desfășurate în eparhii (335 programe sociale) au beneficiat peste 629.459 de persoane, dintre care: 152.270 copii, 26.324 persoane cu dizabilități, 333.882 persoane vârstnice și 116.979 familii sărace. Pentru susținerea acestor activități social-filantropice s-au cheltuit aproape 45.000.000 lei”, a spus Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit celor care au înțeles misiunea Bisericii în lumea de astăzi și care o ajută după posibilități: „În concluzie, observăm că, deși criza financiară a diminuat elanul inițial, activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009 a fost încununată de realizări multiple, în plan pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic, mai ales datorită jertfelniciei și dărniciei clerului și credincioșilor Bisericii noastre. Mulțumim tuturor celor ce au sprijinit și sprijină aceste activități multiple și rugăm pe Hristos Domnul să binecuvânteze pe toți cei care lucrează pentru binele Bisericii și al poporului român, să ne dăruiască tuturor har, înțelepciune și ajutor ca să nu slăbim în credință și în dragoste frățească, pentru ca lucrarea misionară a Bisericii în societate să fie semn de binecuvântare și speranță, spre salva lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor”.

Comentarii Facebook


Știri recente