Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat Consiliului Național Bisericesc o sinteză a activității Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2008

„Un an bogat în momente sfinte și lucrări misionare”

Anul 2008, fiind declarat „Anul Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii” a fost bogat în acțiuni cu caracter preponderent misionar, cultural, editorial și mediatic, desfășurate în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române din interiorul și din afara granițelor țării, evaluarea modului de desfășurare a acestor manifestări având loc în cadrul Ședinței solemne a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2008.

Evenimentele bisericești principale ale anului care s-a încheiat au fost: canonizarea a 16 noi sfinți români, alegerea și întronizarea a 10 noi ierarhi, resfințirea Catedralei Patriarhale (26 octombrie 2008) de către ierarhii Sfântului Sinod, la împlinirea a 350 de ani de la sfințirea sfântului locaș, precum și organizarea la București a pelerinajului cu moaștele Sfântului Apostol Pavel aduse de la Veria, Grecia, (23-29 octombrie 2008).

Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008 s-a concentrat pe trei direcții principale: pastoral-liturgică, cultural-misionară și social-caritativă.

I. Activitatea Pastoral-Liturgică

Organizarea administrativ-bisericească reflectă existența și lucrarea a 53 membri ai Sfântului Sinod (Părintele Patriarh, 8 mitropoliți, 5 arhiepiscopi, 24 episcopi eparhioți, 2 episcopi-vicari patriarhali, 10 episcopi-vicari și 3 arhierei-vicari) care activează în Patriarhia Română în cele 28 eparhii din țară, îndrumând activitatea a 14537 preoți și diaconi, care slujesc în cele 15717 locașuri de cult din întreaga Biserică, grupate în 175 protopopiate, precum și în cele 13 eparhii din afara granițelor țării (unde slujesc 513 preoți și diaconi). La 31 decembrie 2008 existau încă 296 parohii fără lăcașuri de cult, mai ales în mediul rural.

Din punct de vedere pastoral-liturgic în anul 2008 au fost primiți prin hirotonie în rândul clerului 4 arhierei, precum și 589 preoți și diaconi.

Viața monahală din cele 626 așezăminte monahale (451 mănăstiri și 166 schituri, 9 metocuri), în care trăiesc 2944 călugări și 5067 călugărițe, s-a desfășurat în rugăciune, muncă și studiu potrivit regulilor monahale și sfintelor canoane.

Precizăm faptul că din rândul personalului clerical 279 sunt doctori în teologie, 162 absolvenți ai cursurilor de doctorat, 997 absolvenți de master, 9545 licențiați în teologie, 210 și cu alte studii superioare decât cele teologice, iar din rândul personalului monahal 19 sunt doctori în teologie, 17 absolvenți ai cursurilor de doctorat, 136 absolvenți de master și 1.062 licențiați în teologie.

Grija ierarhilor, preoților și credincioșilor pentru locașurile de cult s-a concretizat în:

– punerea pietrei de temelie și începerea lucrărilor la 153 biserici noi;

– continuarea lucrărilor la 923 biserici noi începute în anii anteriori;

– finalizarea lucrărilor la 300 de biserici nou construite, dintre care 265 au fost sfințite;

– repararea, restaurarea și consolidarea la 563 biserici care nu sunt monumente;

– repictarea a 417 biserici, din rândul cărora, 296 lăcașuri au fost resfințite.

Cheltuielile s-au realizat din contribuțiile credincioșilor, din fonduri proprii, de la Fondul Central Misionar, din fonduri eparhiale, de la sponsori și de la bugetul de stat. Pentru lucrările deosebite preoții au primit distincții onorifice bisericești, iar monahii au primit ranguri monahale.

Cele mai importante evenimente ale anului 2008, care au întregit activitatea pastoral-liturgică din Biserica noastră, au fost:

– Adoptarea de către Sfântul Sinod a hotărârilor privind canonizarea a 16 noi sfinți români și proclamarea solemnă a acestora: a. la 11 mai 2008 -Sfinții Mucenici și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu (12 noiembrie); b. la 5 iunie 2008 – Sfinții Nemțeni: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați (7 septembrie), Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău (9 septembrie), Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani (1 octombrie), Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia (21 iulie), Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic (16 august), Sfântul Cuvios Ioan de la Râșca și Secu (30 august); c. la 26 octombrie 2008 -Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (1 septembrie), Sfântul Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie) și Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești (28 octombrie);

– Ocuparea unor eparhii vacante în țară prin alegerea și întronizarea de noi ierarhi eparhioți: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan Savu ca Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei (8 iunie 2008); Preasfințitul Părinte Irineu Popa ca Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei (27 iulie 2008); Preasfințitul Părinte Visarion Bălțat ca Episcop al Tulcii (25 martie 2008); Preasfințitul Părinte Sebastian Pașcanu ca Episcop al Slatinei (25 martie 2008); Preasfințitul Părinte Petroniu Florea ca Episcop al Sălajului (13 aprilie 2008).

– Ocuparea unor eparhii vacante din afara granițelor țării prin alegerea, hirotonirea unde a fost cazul și întronizarea de noi ierarhi eparhioți: Preasfințitul Părinte Siluan Șpan ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (8 mai 2008); Preacuviosul Arhimandrit Macarie Drăgoi ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord (6 iulie 2008); Preacuviosul Arhimandrit Timotei Lauran ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei (25 mai 2008); Preacuviosul Arhimandrit Mihail Filimon ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande (29 iunie 2008);

– Acordarea rangului cu titlu personal de Mitropolit onorific și a rangului de Exarh Patriarhal Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon al Târgoviștei (10 iulie 2008);

– Alegerea și hirotonia Preacuviosului Arhimandrit Andrei (Nicolae) Moldovan ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului cu titulatura Făgărășanul (15 august 2008).

Un eveniment cu o deosebită însemnătate în anul 2008 a constituit reluarea dialogului dintre Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi și Episcopia Ortodoxă Română din America, pentru realizarea unității bisericești a românilor de pe continentul american, prin întâlnirea celor două comisii de dialog, dorința de unire exprimată de cele congrese eparhiale (iulie 2008), dar și prin întâlnirea la nivel înalt dintre Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nathaniel și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care a avut loc la București, în 27 februarie 2008.

II. Activitatea cultural-misionară

Experiența ultimilor ani a dovedit faptul că cea mai puternică influență asupra opiniei publice este exercitată prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă (inclusiv Internetul), astfel încât este de la sine înțeles faptul că și Biserica folosește aceste mijloace de comunicare în masă pentru promovarea valorilor evanghelice și a mesajului creștin în societate, dar și pentru a face cunoscute cu promptitudine punctele de vedere instituționale bisericești.

În programele sale difuzate pe parcursul întregului an 2008, Radio TRINITAS a reflectat Anul Sfintei Scripturi și a Sfintei Liturghii. În ziua de 17 aprilie 2008 Radio TRINITAS a împlinit 10 ani de emisie neîntreruptă, ce a fost marcat prin momentul aniversar „10 ani de misiune mediatică pentru credință și cultură”.

În data de 7 iunie 2008, a fost inaugurat și sfințit noul studio Radio TRINITAS din Iași. La sfârșitul lunii septembrie 2008 au început demersurile pentru preluarea Radio LOGOS al Arhiepiscopiei Craiovei de către Radio TRINITAS al Patriarhiei Române. Data de 27 octombrie 2008, Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, a însemnat momentul de emisie al Radio TRINITAS pe cele șase frecvențe din Oltenia, iar în data de 17 noiembrie 2008 a intrat în emisie la nivel național, studioul LOGOS al Radio TRINITAS.

Începând cu 30 noiembrie 2008, la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Radio TRINITAS poate fi recepționat via satelit în America de Nord, adică Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada. Din 18 decembrie 2008 Radio TRINITAS emite, de asemenea, în Arad și Timișoara.

Pe parcursul anului 2008 Radio TRINITAS a inițiat 12 campanii media promovând învățământul religios în școală, reflectând evenimentele din viața Bisericii Ortodoxe Române, explicând puncte din învățătura de credință ortodoxă și mediatizând Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou.

Televiziunea Patriarhiei Române, TRINITAS TV, emite în prezent 16 ore pe zi, între orele 09.00 dimineața și 01.00 noaptea. Sfânta Liturghie și Vecernia sunt transmise în fiecare zi în direct din Catedrala Patriarhală.

În urma unor demersuri complexe, s-a reușit ca TRINITAS TV să fie acum vizibilă pentru cel puțin 75% din totalul abonaților de televiziune din România.

Televiziunea Patriarhiei este retransmisă prin rețeaua RCS&RDS, prin platformele digitale de satelit DIGI, DOLCE și BOOM, prin rețele medii și mici de cablu tv din orașe și comune în întreaga țară. TRINITAS TV este preluată de compania UPC în întreaga sa rețea de cablu tv digital, iar în scurt timp, compania UPC va prelua TRINITAS TV în întreaga sa rețea de cablu tv analogic la nivel național. Emisiunile pot fi recepționate în întreaga Europă prin satelitul AMOS 2. De asemenea, TRINITAS TV este accesibilă locuitorilor continentului nord-american (SUA și Canada), care pot recepționa acest canal tv într-un pachet digital de televiziuni românești.

În proporție de peste 60%, Televiziunea TRINITAS TV este finanțată de Arhiepiscopia Bucureștilor, prin contribuțiile lunare ale parohiilor care o compun. O mică parte a finanțării este asigurată prin contribuțiile unor Centre eparhiale din Patriarhie. Restul bugetului TRINITAS TV este asigurat prin contribuții ale unor sponsori (persoane private sau instituții), iar pentru aceasta se duce o permanentă și grea campanie de strângere de fonduri, deoarece pentru mulți români e mai ușor a beneficia de opera misionară a Bisericii decât a contribui la ea.

Televiziunea TRINITAS TV mulțumește tuturor acelora care sprijină activitatea ei și adresează celor ce îi pot oferi sprijin financiar rugămintea de a susține acest post care dorește să cultive sănătatea spirituală a poporului român și valorile Ortodoxiei românești.

În anul 2008 s-au făcut progrese semnificative în extinderea la nivel național a difuzării cotidianului ‘Ziarul Lumina’ și a săptămânalului ‘Lumina de Duminică’.

Consolidarea și extinderea echipei redacționale din București în anul 2008 s-a reflectat și într-un spațiu mai amplu acordat vieții spirituale în paginile cotidianului, ajungându-se ca, dintr-un număr total de 16 pagini, între 5 și 8 pagini să fie dedicate acesteia, iar celelalte pagini unor aspecte ale vieții sociale.

Cu un efort susținut, abonamentele la publicațiile ‘Lumina’ au crescut în anul 2008 de la 5.774, câte existau în luna ianuarie, la 10.320 abonamente în luna decembrie.

În anul 2008, s-a realizat o nouă versiune a site-ului www.ziarullumina.ro, menită să prezinte într-un format grafic mai atrăgător și cu o accesabilitate ridicată informațiile cuprinse în publicațiile ‘Lumina’. Noua formulă a site-ului a atras cu sine și dublarea numărului de vizitatori români care îl accesează, mulți fiind din străinătate.

Agenția de știri BASILICA și-a început activitatea la sărbătoarea Sfintei Treimi, luni 16 iunie 2008. Știrile și informațiile sunt organizate sub formă electronică pe site-ul www.basilica.ro. Agenția de știri prezintă într-o formă concentrată viața Bisericii Ortodoxe Române de pretutindeni în context național și universal, precum și aspecte din activitatea altor Biserici și confesiuni creștine, evenimente și situații care au impact asupra vieții oamenilor.

În context panortodox, Agenția de știri a Patriarhiei Române difuzează cel mai mare număr de știri, beneficiarii acestora fiind agenții internaționale specializate pe informație religioasă, instituții media din România și din alte țări ale lumii.

Site-ul www.basilica.ro este corelat cu site-ul oficial al Patriarhiei Române, secțiunea de știri a acestuia din urmă fiind actualizată automat. Din luna octombrie 2008 Agenția de știri BASILICA administrează și site-ul www.patriarhia.ro.

În anul 2008, Biroul de Presă, a cincea componentă a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, a continuat activitatea de informare a opiniei publice, prin mass-media, asupra evenimentelor din viața Bisericii Ortodoxe Române și a comunicat punctele de vedere ale Patriarhiei Române referitoare la diferitele probleme ale societății românești.

Din activitatea anului 2008, menționăm în mod special susținerea mediatică a campaniei Patriarhiei Române din luna februarie „Nu vrem liceu fără Dumnezeu!”, prin care s-a reușit menținerea predării religiei și în învățământul public liceal.

Anul 2008, declarat de Patriarhia Română „an jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”, a fost marcat în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă prin publicarea unei noi ediții a Sfintei Scripturi, textul sinodal, și prin publicarea unei ediții jubiliare a Liturghierului, care aduce nu numai o ținută grafică deosebită, ci și un simțitor spor de precizie și de bogăție în nuanțarea înțelesurilor teologice ale textului liturgic. Au fost, de asemenea, publicate scrieri aparținând Sfântului Ioan Gură de Aur și primele două volume din Filocalia română.

În cursul anului 2008 a fost înființat în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă un «Departament pentru cartea de cult», cu scopul de a se iniția diortosirea cu acrivie a cărților noastre liturgice prin confruntarea cu originalele grecești.

Amintim, de asemenea, cele trei inițiative ale noastre aprobate de Sfântul Sinod, aflate la încheierea anului 2008 în diferite stadii de lucru: a. Proiectul editorial „Părinți și scriitori bisericești. Opere complete”, având ca scop intensificarea și relansarea traducerii în limba română a operelor complete ale Părinților și scriitorilor bisericești; b. Proiectul editorial „Istoria teologiei ortodoxe din secolul al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea”, având menirea de a evidenția contribuția Bisericii Ortodoxe Române la o mai bună cunoaștere a teologiei ortodoxe pe plan mondial; c. Proiectul editorial „Enciclopedia Ortodoxiei Românești”, în scopul unei mai bune cunoașteri în România și în străinătate a istoriei, teologiei, spiritualității, toponimiei bisericești, instituțiilor, personalităților și evenimentelor importante care au marcat viața Bisericii noastre de-a lungul timpului și până în zilele noastre.

În anul 2008 Tipografia Institutului Biblic a achiziționat din Franța de la firma Graphica Industries SARL, mașina rotativă Man Cromoset cu o viteză maximă de 45000 ex/oră, pe care o va da în folosință în primăvara acestui an (2009). Ea va fi folosită pentru a tipări ziarul „Lumina” și alte publicații.

Sectorul Patrimoniul Cultural a elaborat în decursul anului 2008 cursul de Muzeologie generală de 680 pagini. Centrul de Pregătire pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române a fost inclus în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională din România și este foarte activ.

La un număr de 323 de monumente istorice bisericești s-au realizat lucrări de restaurare în valoare de peste 69.450.548,36 lei. Finanțarea s-a realizat din următoarele surse: contribuții eparhii, Ministerul Culturii și Cultelor, Secretariat de stat pentru culte, Consilii Județene, Consilii Locale, Primării, contribuții de la credincioși, Oficiul Național a Monumumentelor istorice, alte surse și fonduri PHARE.

În Patriarhia Română funcționează, în prezent 275 muzee și colecții muzeale și 42 de centre de ocrotire a patrimoniului cultural.

Dintre activitățile Sectorului teologic-educațional în domeniul învățământului religios, menționăm: campania „Nu vrem liceu fără Dumnezeu!” și organizarea de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT) a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII. În anul școlar 2007-2008, 9292 profesori (dintre care 2750 sunt preoți), au predat disciplina Religie în școlile de stat, iar 42 de inspectori de specialitate și-au desfășurat activitatea specifică.

Învățământul teologic ortodox preuniversitar se desfășoară în cadrul Patriarhiei Române în: 34 seminarii teologice ortodoxe liceale cu două specializări – Teologie Pastorală și Teologie Patrimoniu, 4 licee teologice ortodoxe și 3 licee pedagogice cu clase de profil teologic, în care au fost școlarizați 6.166 elevi. Școlile de cântăreți bisericești sunt în număr de 8, școlarizând 322 de elevi. În cadrul tuturor acestor unități de învățământ își desfășoară activitatea didactică 817 profesori.

Învățământul teologic ortodox superior este foarte necesar Bisericii și societății noastre, fiind reprezentat prin 11 facultăți de teologie și 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăți. În anul universitar 2007-2008, au fost școlarizați 8800 studenți, 2154 masteranzi și 334 doctoranzi, dintre care 41 au obținut titlul de Doctor în Teologie în anul 2008. Cifra generală de școlarizare, în cadrul învățământului teologic universitar, este de 10954 studenți.

În anul 2007-2008, s-au înscris la studii în diferite instituții de învățământ din străinătate 31 de teologi români, iar la seminariile și facultățile din cadrul Patriarhiei Române sunt înscriși 159 cetățeni străini (printre care și etnici români), dintre care 53 la studii preuniversitare și 106 la studii universitare și postuniversitare.

În cadrul facultăților de teologie ortodoxă au fost organizate 164 de consfătuiri, congrese, simpozioane, conferințe sau informări științifice, stimulate și de faptul că România este stat membru în Uniunea Europeană.

La începutul anului 2008, s-a înființat, pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română Biroul de Catehizare Parohială, în cadrul căruia a continuat activitatea de implementare a proiectului „Hristos împărtășit copiilor”, de mare utilitate într-o vreme de secularizare.

De asemenea, a fost elaborat, tipărit și distribuit către parohii Ghidul practic Centrul parohial pentru copii și tineri, având ca obiectiv principal oferirea unei alternative creștine de petrecere a timpului liber, pentru copii și tineri, cu implicații socio-culturale pe termen lung.

III. Activitatea social-filantropică

Activitatea social-filantropică a Bisericii noastre, la nivelul celor 28 de eparhii, este asigurată de un număr de 994 persoane, după cum urmează: 29 consilieri sociali, 33 inspectori eparhiali, 228 asistenți sociali teologi sau cu studii de specialitate, 103 preoți misionari și 121 lucrători sociali, 184 voluntari și 296 din alte categorii de personal.

În cuprinsul Patriarhiei Române funcționează 345 așezăminte social-filantropice, dintre care: 109 așezăminte pentru copii, 51 așezăminte pentru vârstnici, 106 cantine și brutării sociale, 23 cabinete medicale și 2 farmacii sociale, 11 centre de diagnostic și tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 33 centre de consiliere, 1 centru pentru victimele traficului de fiinte umane și 19 centre pentru asistența familiilor în dificultate.

De serviciile și proiectele sociale desfășurate în eparhii, în anul 2008, au beneficiat 406.164 persoane și familii, din care: 135.916 copii din așezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere, 31.448 persoane cu dizabilități, cu deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului de fiinte umane și delicvenți, 118.887 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate, precum și 119.913 familii sărace, fără posibilități materiale sau adăpost, tineri, studenți, șomeri, deținuți eliberați sau victime ale inundațiilor și altor calamități.

În anul 2008 pentru susținerea activităților social-filantropice, pentru sprijinirea celor asistați și a sinistraților, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 37.000.000 lei.

În data de 24 iulie 2008, Patriarhia Română și Ministerul Sănătății Publice au semnat PROTOCOLUL DE COOPERARE PRIVIND PARTENERIATUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SPIRITUALĂ, document prin care s-a stabilit cadrul general de reglementare a acțiunilor de cooperare între cele două instituții în domeniul asistenței medicale integrate cu domeniul asistenței sociale și spirituale.

De asemenea, în scopul dezvoltării și extinderii activităților social-filantropice a fost înființată FEDERAȚIA FILANTROPIA care, împreună cu Sectorul social-filantropic al Administrației Patriarhale, a elaborat și a depus spre finanțare din fondurile europene un număr de 5 proiecte.

Asistența religioasă în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 538 preoți, dintre care: 141 în unități militare și penitenciare, iar 397 în spitale și în așezăminte de ocrotire socială. În toate unitățile menționate mai sus, există în prezent, un număr de 433 biserici și capele, altele 42 aflându-se în diferite stadii de construcție și amenajare.

În activitățile pastoral-misionare și cultural-spirituale au fost implicate activ asociațiile și fundațiile care funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod sau a ierarhilor eparhioți, activitatea lor înscriindu-se în tematica Programului Național Bisericesc intitulat „Anul 2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și a Sfintei Liturghii”.

IV. Alte aspecte

1. În ceea ce privește Catedrala Mântuirii Neamului amintim că la data de 30 septembrie 2008 au început lucrările de efectuare a studiilor geotehnice pe amplasamentul destinat noii Catedrale Patriarhale.

Ținând seama de importanța națională a acestui edificiu, în ziua de 15 decembrie 2008 a fost organizat Simpozionul tematic consultativ cu titlul: Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală. Scopul principal al simpozionuui a fost consultarea tematică a arhitecților specialiști care au proiectat și au realizat după proiectele lor, biserici de mari dimensiuni, în mediul urban, după anul 1990.

2. O activitate laborioasă a desfășurat în cursul anului 2008, ca dialog permanent instituționalizat dintre Stat și Biserică, Comisia Mixtă Guvern-Patriarhie care a contribuit imens la aprobarea, publicarea și intrarea în vigoare a unor legi, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern și ordine de ministru, având ca finalitate îmbunătățirea cadrului legislativ privitor la viața religioasă și la sprijinirea de către stat a unităților de cult ale Bisericii noastre.

În concluzie, la finalul acestei prezentări sinteză observăm că activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008 a fost încununată de roade bogate, datorate strădaniilor celor ce s-au ostenit și au lucrat împreună, ierarhi, cler, monahi și mireni, pe toate planurile: pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic.

Desigur, totdeauna este loc de mai bine și mai mult, dar mai întâi trebuie să mulțumim tuturor celor ce au sprijinit și sprijină activitățile multiple ale Bisericii Ortodoxe Române: ierarhi, cler, instituții de stat, organizații neguvernamentale și mulțime de credincioși.

Rugăm pe Hristos Domnul, Păstorul cel Bun, să binecuvinteze pe toți cei ce lucrează pentru binele Bisericii și al poporului român, să ne dăruiască tuturor har și înțelepciune ca să nu slăbim în credință și în dragoste frățească acum când criza economică aduce cu sine nesiguranță și sărăcie. Să biruim criza economică prin îmbogățire spirituală în spor de rugăciune, pocăință și fapte bune, mai ales că intrăm în perioada postului Sfintelor Paști, ca urcuș spiritual spre lumina și bucuria Învierii.

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente