Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a predicat ieri la Mănăstirea Cernica

Ieri, 5 octombrie a.c., Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a participat la Sfânta Liturghie, oficiată la Mănăstirea Cernica. Părintele Patriarh Daniel a evidențiat în cuvântul rostit în cadrul Sfintei Liturghii, că prin această Evanghelie, care este o Evanghelie a iubirii și a iertării vrăjmașilor și a binelui făcut fără a aștepta nimic în schimb, fără a aștepta răsplată de la oameni, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă să facem bine semenilor noștri, după cum și noi așteptăm să ni se facă bine. „Mântuitorul Hristos este singurul legiuitor din lume Care a poruncit să-i iubim pe vrăjmași. Prin aceasta arată o poruncă neobișnuită firii omenești căzute în păcat. Dacă se răsplătea răul cu rău și binele cu bine, în Vechiul Testament și în Antichitate se realiza treapta dreptății în comportamentul uman, Mântuitorul ne arată o treaptă superioară, desăvârșită, treapta sfințeniei, treapta bunătății necondiționate, treapta bunătății care depășește orice calcul”.

Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că bunătatea din Evanghelie, pe care ne-o recomandă Mântuitorul Iisus Hristos să o arătăm oamenilor, este o bunătate necondiționată, necalculată și neschimbătoare. „Mântuitorul Iisus Hristos dorește să fim oameni buni nu doar din calcul și din cirmcumstanțe de interes, ci să fim totdeauna buni. Și dacă suntem buni și față de cei răi, ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv, care este bun și față de cei nemulțumitori și răi. Această bunătate constantă, netulburată, necalculată, neschimbătoare este bunătatea dumnezeiască, sfântă, revărsată în inimile celor care cred în Dumnezeu, Îl iubesc pe El, rămân în legătură de rugăciune cu El și plinesc voia Sa în viața lor. Evanghelia de astăzi este Evanghelia bunătății statornice și Evanghelia sfințeniei”.

Patriarhul nostru a mai subliniat că un om poate fi drept când răsplătește binele cu bine și că el este sfânt când nu răspunde la rău cu rău, ci răspunde la rău cu bine. „Evanghelia de astăzi ne arată că Dumnezeu este bun tot timpul și cel care este asemenea lui Dumnezeu se află în Dumnezeu, sub binecuvântarea Sa și în iubirea Lui statornică. Dacă nu răsplătim răul cu rău, ci biruim răul cu bine, limităm răul din viața noastră și din societate și înmulțim binele. Dacă răspundem răului cu răul, înmulțim răul, ura, vrajba, înmulțim violența, degradarea ființei umane proprii și degradarea ființei umane a celorlalți oameni. Evanghelia iubirii vrăjmașilor nu este o simplă metaforă, ci este un comportament de înmulțire a binelui și de limitare a răului, de înmulțire a luminii și de limitare a întunericului din viața oamenilor”, a mai spus Patriarhul României.

La final, Preafericirea Sa a menționat faptul că această Evanghelie a Mântuitorului Hristos, care s-a cititi ieri, la Sfânta Liturghie, devine rugăciune pentru că nu se poate ajunge ușor la iertarea vrăjmașilor, dacă nu ne ajută Dumnezeu, prin lucrarea Sfântului Duh: „Prin rugăciune, prin lucrarea Duhului Sfânt se înmoaie inima noastră, se luminează mintea și se întărește iubirea noastră încât devenim iubitori, milostivi ca și Tatăl Cel din ceruri. Sfinții Părinți au compus aceste rugăciuni, știind bine că nu putem ierta vrăjmașii dacă nu-i pomenim mai întâi în rugăciune”.

( Sursa: Ziarul Lumina Nr. 232/ 6 octombrie 2008)

Comentarii Facebook


Știri recente