Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba Sfintei Liturghii la Sărbătoarea „Înălțării Domnului” în Catedrala Patriarhală din București

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 13 mai, Înălțarea Domnului, ziua în care Mântuitorul Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezența sfinților Apostoli. Minunea a avut loc la 40 de zile de la Înviere Sa din morți. La Catedrala Patriarhală din București slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, informează Radio TRINITAS.

În cuvântul Său de învățătură adresat credincioșilor Preafericirea Sa a evidențiat înțelesurile Evangheliei din această zi: „Evanghelia ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos Care patruzeci de zile după Învierea Sa din morți S-a arătat de mai multe ori ucenicilor și altor persoane, de zece ori dacă socotim bine ce este scris în Noul Testament și așa cum ne spune Apostolul de astăzi le-a vorbit ucenicilor adesea despre tainele Împărăției Cerurilor. Se arăta și se ascundea. S-a arătat ca să arate că El este viu, că este Același Cel răstignit și Cel înviat din morți și S-a arătat ca să-i pregătească pentru viața veșnică cerească din Împărăția Preasfintei Treimi”, informează TRINITAS TV.

Prin Răstignirea, Învierea și Înălțarea Mântuitorului la cer se împlinesc proorociile Vechiului Testament, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Mântuitorul Iisus Hristos le-a reamintit ucenicilor Săi că cele mai semnificative evenimente au fost cu sute de ani înainte prevăzute, prezise de către proorocii sau profeții Vechiului Testament și spune ‘Trebuia ca toate acestea să se împlinească așa cum a fost scris în Legea lui Moise, în profeți și Psalmi’. Cu alte cuvinte, nimic nu a fost întâmplător din cele ce s-au petrecut în viața lui Iisus, ci totul urma un plan de mântuire al lumii pe care Dumnezeu Tatăl l-a inițiat, pe care Duhul Sfânt l-a anunțat prin prooroci și Fiul l-a împlinit prin Întruparea Sa”.

Semnificațiile Evangheliei de astăzi reprezintă adevărurile credinței ortodoxe pe care le mărturisim în Simbolul de credință: „Confirmă adevărurile Scripturilor Iisus Hristos cel înviat din morți, prevestește venirea Sfântului Duh peste ucenici și anunță începutul propovăduirii pocăinței spre iertarea păcatelor. Prin aceasta vedem că nu se poate intra în Împărăția Cerurilor decât prin Cruce și Înviere, prin smerenia Crucii ca răstignire a egoismului, a păcatului și a patimilor egoiste din noi. Și prin bucuria Învierii ca iertare de păcate și ca eliberare de păcate pentru a trăi în sfințenie în comuniunea Preasfintei Treimi. Aceste adevăruri mari care ni le spune Evanghelia de astăzi sunt adevărurile credinței ortodoxe. De aceea noi în Crez mărturisim că Hristos S-a întrupat, S-a făcut om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a răstignit în timpul lui Ponțiu Pilat, a pătimit și S-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și S-a înălțat la Ceruri”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Sărbătoarea Înălțării Domnului la cer este și sărbătoarea înălțării omului în slava cerească: „Mântuitorul când a venit în lume nu a avut trup omenesc, ci S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Dar S-a întors la Ceruri în slava Preasfintei Treimi având inimă de om și trup de om. Sfânta Treime acum, toată gândirea Sfintei Treimi se află în comuniune și cu simțirea și gândirea umană a lui Dumnezeu Omul, a lui Iisus Hristos. De aceea, Dumnezeu Tatăl va da judecata lumii Fiului, adică Fiul va fi judecătorul lumii, deoarece este și Om nu numai Dumnezeu. Și înțelege prin Propria Sa fire umană răstignită, înviată și preaslăvită dorința de viață și bucurie veșnică a omului creat după Chipul lui Dumnezeu”.

Preafericirea Sa a mai subliniat faptul că Înălțarea Domnului la cer ne arată că omul este făcut pentru viața veșnică: „Sărbătoarea Înălțării Domnului la cer este sărbătoarea înălțării omului, firi umane, în slava cerească, veșnică. Sărbătoarea Înălțării Domnului ne arată că omul nu este făcut pentru mormânt, pentru a putrezi în mormânt ci este făcut pentru viață veșnică de aceea noi considerăm că moartea fizică este o urmare a păcatului, este un accident, nu este destinația noastră ultimă ci destinația ultimă a omului, suflet și trup, este cerul nu mormântul, este viața cerească, veșnică.”

„Nu se poate să ajungem la înălțare întru slavă dacă nu am trecut prin cruce, nu se poate dobândi bucuria cerească dacă nu am postit, dacă nu ne-am pocăit, dacă nu am pus viața noastră înaintea lui Dumnezeu ca pe o ofrandă, ca pe o dăruire de sine smerită. Deci, nu se înalță la cer cineva cu mândrie, cu orgoliu, ci se înalță în stare de smerenie, în stare de răstignire a egoismului. De aceea, după ce răstignim voia noastră egoistă proprie și împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră, simțim bucuria învierii sufletului din păcat și a înălțării noastre în iubirea Preasfintei Treimi” a mai spus Patriarhul României.

Ziua de astăzi este închinată și pomenirii eroilor neamului. Ei sunt cei care au ales să meargă pe drumul Mântuitorului Hristos, jertfind totul pentru ceilalți. Prin jertfa lor aceștia se află în legătură cu Mântuitorul Hristos: „Eroii aceștia care s-au jertfit au legătură specială cu Hristos Cel Răstignit, Înviat din morți, Înălțat la Cer, deoarece numai prin jertfă ne înălțăm, numai prin iubire curată jertfelnică suntem plăcuți lui Dumnezeu și iubiți de oameni. Pentru că iubirea curată, neegoistă se aseamănă cu iubirea lui Dumnezeu, cu iubirea lui Hristos, sau este semnul binecuvântării lui Hristos în viața noastră. Acest adevăr este înscris și pe stema României, unde vulturul auriu care se înalță spre ceruri poartă crucea în plisc. Vulturul stavrofor de pe stema României arată că înălțarea se face după ce am trecut prin jertfă, prin osteneală, prin smerenie, prin credință verificată în suferință. Deci credința verificată prin suferință este credința care ne duce la biruință, la înălțarea la ceruri”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată Slujba Parastasului pentru eroii căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea Patriei și a credinței strămoșești. De asemenea în toate bisericile din țară, în această zi, au fost înălțate rugăciuni pentru toți eroii neamului.

Comentarii Facebook


Știri recente