Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală

La Catedrala Patriarhală, astăzi 23 octombrie 2011, Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși.

Biserica Ortodoxă se află astăzi în Duminica a XXIII-a după Rusalii, duminică în care se citește pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul VIII, în care se relatează vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor.

În cuvântul de învățătură Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat, printre altele, iubirea milostivă și vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos deoarece Acesta arată mila Sa față de omul demonizat redându-i sănătatea și libertatea.

„În primul rând vedem în Evanghelie iubirea milostivă și vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos care nu a fost chemat de nimeni să meargă în ținutul Gherghesenilor spre a vindeca un om demonizat. În al doilea rând vedem în Evanghelia de astăzi că și demonii mărturisesc adevărul că Iisus este Fiul Lui Dumnezeu Celui Preaînalt și se tem de judecata Lui. În al treilea rând vedem că locuitorii ținutului Gherghesenilor, în loc să se bucure și să mulțumească lui Iisus pentru că a vindecat un om îndrăcit care pătimea mult, s-au întristat și L-au rugat să plece din hotarele lor pentru că le-a pricinuit pagubă prin înecarea porcilor în mare. În al patrulea rând vedem că omul vindecat, demonizatul de altădată, era acum îmbrăcat în haine, era întreg la minte spune Evanghelia, și stătea aproape de Iisus, la picioarele Lui, rugându-l să-l ia cu El, dar Iisus i-a spus Rămâi aici și spune tuturor cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Evanghelia ne arată cât de diferite sunt atitudinile oamenilor față de Hristos, ne arată în primul rând cât de milostiv este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos Fiul Lui Dumnezeu Celui Preaînalt care s-a coborât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om din iubire pentru oameni și mântuirea lor”, a mărturisit Preafericirea Sa.

Totodată, Patriarhul României a explicat de ce Mântuitorul Iisus Hristos a îngăduit demonilor să intre în turma de porci.

„El dorea ca locuitorii ținutului Gherghesenilor să se ocupe mai mult de lucruri duhovnicești și să nu fie înrobiți de câștiguri materiale din urma creșterii porcilor. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos vrea să mustre, să corecteze, să îndrepte comportamentul oamenilor din ținutul Gherghesenilor de aceea permite o pagubă materială pentru ei spre a-i atenționa să nu se lege prea mult de lucrurile limitate și trecătoare, ci să caute mai mult pe Dumnezeu Cel Nelimitat și Netrecător, Cel Veșnic Viu. Vedem în Evanghelia de astăzi că uneori Dumnezeu îngăduie unele suferințe, unele pagube, nu pentru că îi place să-i vadă pe oameni suferind, ci pentru că vrea să-i apropie de El, vrea să-i vindece de înstrăinarea lor față de Dumnezeu. Așa după cum medicul folosește uneori medicamente amare pentru a vindeca boli grele, tot așa, adesea, prin încercări și prin pagube materiale ne cheamă să ne întoarcem la El, să căutăm mai întâi viața veșnică cea netrecătoare care are izvorul în Dumnezeu”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat faptul că Mântuitorul Hristos îi încredințează omului vindecat misiunea de a binevesti iubirea lui Dumnezeu printre cei care-l cunoșteau când era chinuit de demoni, devenind astfel un dascăl al recunoștinței.

„Acest om demonizat, după vindecare stă aproape de Iisus, la picioarele Lui, el care stătea departe de oameni înainte […] voia să fie tot timpul împreună cu Binefăcătorul, Vindecătorul și Mântuitorul său. Vedem în atitudinea lui de recunoștință, de prietenie, de multă smerenie și mult respect față de Iisus, pentru că stătea la picioarele Lui, un dascăl al recunoștinței. Iată cum Evanghelia de astăzi ne arată că un om care era înainte înstrăinat de oameni și chinuit de demoni a devenit un misionar statornic și un dascăl al recunoștinței”, a mai spus Patriarhul României.

Tot astăzi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotonit întru ieromonah pe părintele ierodiacon Antim Secăreanu pe seama Mănăstirii Antim și pe tânărul Bogdan Dumitru Bădiță întru diacon pe seama bisericii „Sf. Dumitru Poștă” – Paraclis Universitar.

Comentarii Facebook


Știri recente