Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala „Învierea Domnului” din Caransebeș

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 12 septembrie, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. În toate Bisericile din țară, la Sfânta Liturghie, s-a citit pericopa desprinsă din Evanghelia după Ioan, capitolul al III-lea, versetele de la 13 la 17 care prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, aflat în vizită canonică în Episcopia Caransebeșului, a oficiat Sfânta Liturghie în noua Catedrală Episcopală a Eparhiei, din municipiul Caransebeș.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat și a explicat simbolismul paralelismului dintre înălțarea șarpelui de aramă în pustie și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos pe Cruce: „Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o acum a fost rânduită de Biserică pentru a fi citită în Duminica dinaintea Sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci. În această Evanghelie, după Sfântul Evanghelist Ioan vedem o paralelă între șarpele pe care Moise l-a făcut din aramă, ridicat pe un lemn în pustie ca toți cei mușcați de șarpe să privească la șarpele de aramă și să se vindece și Răstignirea pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Răstignirea pe Cruce a Mântuitorului a fost prefigurată încă din timpul lui Moise, mai precis cu 1500 de ani înainte de Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Acest simbolism al paralelismului dintre înălțarea șarpelui în pustie și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos pe Cruce are semnificații deosebite din puncte de vedere duhovnicesc. Atât de profunde sunt semnificațiile încât totul este exprimat antinomic pentru a se arăta profunzimea tainei mântuirii noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur, în comentariul la Evanghelia după Ioan vorbește despre potrivirea chipului cu adevărul. Acolo era o preînchipuire a Tainei lui Hristos și aici este adevărul răstignirii și Învierii lui Hristos. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur: ‘Atunci evreii prin șarpele de aramă pe care îl priveau scăpau de o moarte temporară. Aici credincioșii care privesc la Hristos Cel răstignit și Înviat sunt mântuiți de moartea cea veșnică. Acolo șarpele de aramă vindeca mușcăturile șerpilor. Iisus vindecă rănile pricinuite de dragonul cel duhovnicesc, adică de diavol. Acolo cel ce privea cu ochii trupului șarpele de aramă era vindecat. Aici, în Noul Testament, cel ce privește cu ochii sufletului se ușurează de mulțimea păcatelor. Acolo atârna pe lemn un chip de aramă care reprezenta șarpele. Aici atârnă pe lemn, în timpul răstignirii, Trupul pe care l-a făcut Duhul Sfânt. Deci, Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, acolo un șarpe viu mușca și șarpele de aramă vindeca. Aici Moartea biruiește moartea și Moartea dăruiește viață, căci Hristos cu moartea pe moarte călcând, prin Înviere a dăruit lumii viață veșnică’. Vedem, așadar, prefigurarea Crucii Mântuitorului Iisus Hristos care se referă la taina mântuirii noastre în Hristos”.

Patriarhul României a reliefat importanța Sfintei Cruci în viața credincioșilor: „Mai spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi că: ‘Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiul L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Fiul Omului nu a venit să osândească lumea, ci să o mântuiască’. Prin aceasta vedem legătura dintre Taina Crucii și iubirea jertfelnică și nesfârșită a lui Hristos. Înțelegem că semnul Sfintei Cruci înseamnă semnul iubirii jertfelnice și veșnice a lui Iisus Hristos care s-a arătat prin Moartea Sa smerită pe Cruce. Prin moartea Sa jertfelnică, pentru că deși era Atotputernic ca Dumnezeu, însă ca om a arătat ascultare până la moarte și încă moarte pe Cruce. Această iubire jertfelnică și smerită a lui Hristos este atât de mare încât ne este foarte greu să o înțelegem. El era Atotputernic și putea să nimicească pe vrăjmașii Lui, dar S-a făcut răbdător până la moarte. El nu a răspuns la ură cu ură, la invidie cu invidie și la răutate cu răutate, ci a biruit răul prin bine. Iubirea Sfintei Cruci este o răstignire a egoismului, este iubirea care nu răspunde la rău cu răutate, ci biruiește răutatea prin bine și este iubire iertătoare. De aceea, iertarea păcatelor în Biserică se dăruiește în numele lui Hristos și când se pronunță pe capul penitentului se face Sfânta Cruce, căci Hristos care i-a iertat pe Cruce și pe cei care L-au răstignit, iartă orice păcat și orice greșeală atunci când omul se apropie de El în stare de pocăință. Sfânta Cruce, pe de o parte, este simbolul iubirii infinite a lui Dumnezeu pentru noi, a iubirii Lui nesfârșite și eterne, dar și o putere împotriva demonilor. De aceea, Biserica în cântările ei spune: ‘Doamne, Crucea Ta ne-ai dat-o armă împotriva diavolului’.”, informează Radio TRINITAS.

Pe lângă importanța Sfintei Cruci, Preafericirea Sa a arătat de ce semnul Sfintei Cruci se regăsește pretutindeni în viața creștinului, dar mai ales în Biserică: „Sfânta Cruce se află în apropierea Mesei Sfântului Altar pentru că reprezintă Altarul de Jertfă al Mântuitorului Iisus Hristos. Sfânta Cruce se află pe turla centrală sau pe toate turlele Bisericii construite în formă de corabie sau de cruce, pentru că este catargul acestei corăbii a mântuirii. Corabia mântuirii este Biserica, ea fiind prefigurată de corabia lui Noe și de corabia în care Mântuitorul Iisus Hristos a învățat ucenicii și mulțimile și corabia în care El a făcut minunile pe mare. Legătura între Hristos și corabie se arată ca legătura prefigurată între Hristos și Biserica construită în formă de corabie sau cruce. Crucea latină conține și imaginea corabiei lungi, dar și semnul Sfintei Cruci. Crucea se află pe Catapeteasma Sfântului Altar unde vedem în dreapta Mântuitorului pe Maica Domnului și apoi pe ucenicul iubit, Sfântul Ioan Evanghelistul care a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului la Cina cea de Taină. A fost singurul dintre Apostoli care a rămas sub Crucea răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos și primul care a ajuns la mormântului Mântuitorului în ziua Învierii Lui și cel căruia Hristos Domnul i-a încredințat pe mama Sa, Maica Domnului. Așadar, pe Catapeteasmă observăm Crucea de pe Golgota pentru că ea ne arată iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu descoperită nouă în Iisus Hristos. Crucea, însă, se află și pe casele sau pe porțile creștinilor care doresc ca orice casă a lor să devină o casă a Domnului. Crucea se află adesea lângă fântâni sau pe fântâni ca să ne amintească iubirea lui Hristos care a zis: ‘Eu sunt Apa cea Vie. Cel ce bea această Apă nu va înseta niciodată’. Întâlnim Crucea și la răscruce de drumuri, pentru că drumurile iau formă de cruce, dar Crucea ne arată care este drumul cel adevărat, Hristos care a zis: ‘Eu sunt Calea, Adevărul și Viața’, Calea care nu rătăcește, Adevărul care nu este minciună și Viața care nu se sfârșește este Hristos Domnul. Deci, pretutindeni vedem semnul Sfintei Cruci în viața noastră. Vedem semnul Crucii și pe mormintele creștinilor, pentru că Hristos a spus: ‘Eu sunt Învierea și Viața. Oricine crede în mine viu va fi chiar dacă va muri’. Crucea este semnul iubirii lui Hristos față de cei adormiți în Domnul. Puterea Învierii este ascunsă în Cruce și slava Crucii este iubirea lui Hristos”.

Tot astăzi s-a făcut și Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului, informează TRINITAS TV.

Comentarii Facebook


Știri recente