Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare doamnei Roberta Alma Anastase, Președintele Camerei Deputaților în legătură cu proiectul Legii Educației Naționale

Biroul de Presă al Patriarhiei Române ne informează că:

În ziua de 28 aprilie 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat doamnei Roberta Alma Anastase, Președintele Camerei Deputaților următoarea scrisoare în legătură cu proiectul Legii Educației Naționale:

Stimată Doamnă Președinte,

Am luat act cu surprindere și îngrijorare de unele prevederi ale proiectului Legii Educației Naționale în forma transmisă de Guvernul României către Parlamentul României, în data de 14 aprilie 2010, formă care, pe de o parte, diferă în câteva aspecte importante pentru Biserica Ortodoxă Română de textul care s-a aflat în dezbatere publică, iar pe de altă parte nu ține cont de o serie de observații ale Patriarhiei Române, care vizau concordanța noului act normativ cu prevederi ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

Prevederile a căror modificare se impune privesc statutul orei de religie și al cadrelor didactice care predau disciplina religie, precum și programa pentru disciplina religie.

1. Astfel, în art. 17, alin. (3) din Proiectul Legii Educației Naționale se arată: „La cerere, în locul orei de religie, elevii pot urma cursuri de istoria religiilor, istoria culturii și artelor sau alte cursuri utile în formarea comportamentului etic, social sau comunitar.”

Acest alineat, care nu a existat în forma inițială, scade importanța orei de religie între celelalte discipline școlare și poate genera forme de abuz, oferind directorilor unităților școlare posibilitatea de a completa norma didactică acolo unde este cazul, prin retragerea elevilor de la ora de religie. Exprimarea „în locul orei de religie” transformă această disciplină, afirmată ca parte a trunchiului comun, într-o disciplină opțională.

2. Mult mai necesară este completarea articolului 17 cu prevederi privind statutul profesorului de religie, în sensul celor arătate în art. 32, alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și în art. 136 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, respectiv: „disciplina Religie poate fi predată numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației si Cercetării și cultele religioase recunoscute oficial de stat”, prevederi care nu se regăsesc în proiectul de lege prezentat Parlamentului României.

3. De asemenea, proiectul de lege restrânge posibilitatea cultelor de a-și elabora programele pentru disciplina religie, drept recunoscut prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, art. 34, alin. (1).

Prin urmare, Vă rugăm să susțineți propunerile de amendamente ale Patriarhiei Române, prezentate și motivate în anexă, pentru ca noua Lege a Educației Naționale să fie un act normativ care să promoveze și valorile integratoare ale disciplinei religie.

Cu prețuire și binecuvântare,

†DANIEL,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente