Prăznuirea Cuviosului Ierarh Pahomie de la Gledin

Cuviosul Ierarh Pahomie s-a născut în preajma anului 1674, în satul Gledin. În 1697, la vârsta de 25 de ani, a fost călugărit. După moartea părintelui egumen Ioan, obștea marii lavre a Neamțului îl numește, la nici treizeci de ani, în fruntea ei, pe care o conduce până în anul 1704. Ajunge la Lavra Pecerska, unde îl va cunoaște pe Sfântul Dimitrie al Rostovului. Se întoarce la Mănăstirea Neamț în 1706 și se hotărăște să aleagă sihăstria într-o pădure lângă Muntele Chiriacul. Este numit episcop de Roman, treapta ierarhică în care va păstori șapte ani și trei luni. La 1 martie 1714, Pahomie părăsește de bună voie scaunul arhieresc. Ajunge la Neamț, unde va sta patru zile, și de aici se va retrage din nou, lângă Muntele Chiriacu. După multe necazuri, Pahomie a pornit în pribegie la Kiev, oprindu-se la Lavra Pecerska. A trecut la cele veșnice la 14 aprilie în anul 1724 și moaștele lui sunt păstrate până astăzi în Paraclisul Sfântul Stefan din Lavra Pecerska.

Pahomie a fost, așa cum remarcase și Nicolae Iorga: ‘cel mai de seamă cărturar dintre clericii moldoveni din acel timp’, în sensul că a fost un mare iubitor de carte care a insuflat și ucenicilor lui această prețuire a cuvântului scris și un om cu viață sfântă. Constatarea este îndreptățită, daca ne gândim la mediul cărturăresc în care a trăit și la formația lui intelectuală, care a pornit chiar de acasă, de la părintele său, popa Iftimie, și din mănăstirea satului său. Pe viața lui și-a pus pecetea, fără îndoială, școala de la Mănăstirea Neamț, ca și atmosfera cărturăreasca și duhovnicească de la Pecerska. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că a fost contemporan cu mari personalități culturale, ca Sfântul Dimitrie al Rostovului, Antim Ivireanul, Dimitrie Cantemir, Ioan Neculce, Miron Costin, Nicolae Mavrocordat, cu unii având relații strânse. Marea lui dragoste pentru cuvântul scris, care a făcut sa fie în posesia unui mare număr de cărți, însemnările rămase de la el, dintre care unele de o mare frumusețe literară – și în privința aceasta ‘așezământul’ trebuie remarcat în mod deosebit – sunt dovezi evidente în acest sens. Însă, mai mult decât atât, episcopul Pahomie a fost un trăitor, un monah cu ‘smerita cugetare’ și cu ‘înfocata dragoste pentru Hristos’, un ierarh care, ca și nepotul său, mitropolitul Iacob II Stamati, s-a evidențiat prin sfințenia vieții, i-a plăcut sihăstria, dar nu s-a mulțumit numai cu viața contemplativă; a unit într-un echilibru patristic, rugăciunea cu munca fizică și intelectuală, subliniind o trăsătură caracteristică monahismului românesc.

Importanta episcopului Pahomie pentru istoria Bisericii Române, în perspectiva apropiatei împliniri a trei secole de la trecerea la cele veșnice, depășește însă admirația și prețuirea noastră pentru o biografie ieșită din comun. Mai important este faptul că activitatea lui, ca episcop și ca schivnic, preocupările și concepțiile sale, materializate mai ales în testamentul său, au fost punctul de plecare al unui curent înnoitor în viața monahală a Bisericii moldovene din acel secol. Realizările lui Paisie Velicicovschi n-ar fi fost posibile fără strădaniile episcopului Pahomie și ale ucenicilor lui, care au făcut din sihăstria de la Pocrov un adevărat centru de cultură bisericească.

După un secol, Paisie Velicicovski se justifica referitor la atârnarea Schitului Pocrov față de Neamț astfel: ‘Nu am atârnat Pocrovul de Neamț, ci Neamțul de Pocrov, că toată rânduiala și așezarea de acum din Neamț din Pocrov sunt’.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 14-15 noiembrie 2006 a aprobat canonizarea Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin, având ziua de sărbătorire pe 14 aprilie. Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Pahomie, Episcopul Romanului, a avut loc sâmbătă, 14 aprilie 2007, în localitatea Gledin, județul Bistrița-Năsăud. La acest eveniment a participat și o delegație a Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, condusă de Vladimir, Mitropolitului Kievului și a întregii Ucraine.

Sursa: revista Biserica Ortodoxă Română

Comentarii Facebook


Știri recente