Praznicul Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Polovragi

Mănăstirea Polovragi, din Protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj, a îmbrăcat haină de sărbătoare cu ocazia marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului. Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a bisericii mănăstirii au fost oficiate de Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de arhierei, preoți și diaconi, la altarul de vară al mănăstirii, informează Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia.

Credincioși din toate părțile Olteniei au poposit în zilele de marți și miercuri (14-15 august) la hramul Mănăstirii Polovragi, unul dintre cele mai însemnate centre monahale din Arhiepiscopia Craiovei. Sărbătoarea a început de marți seară prin săvârșirea Vecerniei unită cu Litia și a Privegherii. Alături de IPS Irineu, au slujit și Înalt Preasfințitul Iosif, Arhiepiscopul Europei Occidentale și Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Macarie, Episcopul românilor ortodocși din Europa de Nord. La final, cei prezenți au cântat Prohodul Maicii Domnului și au purtat Sfântul Epitaf după rânduială, împrejurul bisericii.

A doua zi, de praznicul Născătoarei de Dumnezeu, au fost oficiate slujba de sfințire a bisericii și Sfânta Liturghie. La soborul arhiereilor s-a adăugat și Preasfințitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Maica Domnului, ‘ajutătoare și grabnic folositoare în ceruri’

La finalul slujbei, Mitropolitul Irineu a lăudat curăția Maicii Domnului, care ‘la plinirea vremii’, neștiind de bărbat, prin puterea Sfântului Duh a născut pe Fiul lui Dumnezeu.,

‘Maica Domnului este darul cel mai de preț pe care omenirea l-a putut aduce vreodată Creatorului. Ea L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, fără sămânță bărbătească, și de aceea Sfânta noastră Biserică o laudă ca pe Născătoarea de Dumnezeu, cea înaltă decât cerurile, decât îngerii toți, Împărăteasă și Doamnă. Preacinstirea pe care noi i-o datorăm izvorăște din nașterea de care s-a învrednicit, atunci când la Buna vestire a Arhanghelului Gavriil a primit cu smerenie pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei. Viața ei curată stă la căpătâiul credinței noastre, pentru care o considerăm și o cinstim ca mijlocitoare și caldă folositoare în ispite și în nevoi. Maica Domnului va sta de-a dreapta Fiului ei atunci când Acesta va judeca lumea, rugându-se cu lacrimi pentru cei apăsați de ispite și necazuri. Iată de ce praznicul sfintei sale adormiri aduce de fiecare dată bucurie și pace în sufletele noastre și certitudinea că nu suntem singuri, ci avem ajutătoare și grabnic folositoare în ceruri, până la sfârșitul veacurilor’, a spus IPS Irineu. Totodată, pentru cei care poartă numele Sfintei Fecioare, IPS Irineu a făcut urări de sănătate și să-l poarte totdeauna cu cinste și smerenie.

Răspunsurile la strană au fost date de membrii Grupului psaltic ‘Sfântul Mare Mucenic Dimitrie’ al Catedralei mitropolitane din Craiova, conduși de profesorul Victor Șapcă.

Cei care s-au implicat în mod direct în procesul de restaurare și reconsolidare a sfântului lăcaș au primit gramate de mulțumire din partea IPS Părinte Irineu.

‘Lăudăm sfințenia ei cea mai presus decât toată făptura’

Bucuria sărbătorii a strălucit în sufletele credincioșilor prezenți. Peste o mie ca număr, veniți din toate părțile Olteniei, pelerinii s-au rugat Maicii Domnului pentru sănătate, ajutor și împlinirea dorințelor celor către mântuire. Alături de ei, au fost și numeroși preoți din cuprinsul Protopopiatului Târgu Cărbunești și nu numai.

‘În fiecare an slujbele închinate Maicii Domnului au o semnificație aparte. La Tismana sau aici la Polovragi venim de fiecare dată cu mare bucurie, aducând cinstire Sfintei Fecioare. Ne rugăm pentru sănătate, pentru ferirea de boală și suferință, dar mai ales lăudăm sfințenia ei cea mai presus decât toată făptura din cer sau de pe pământ, așa cum ne se spune în slujba Acatist’ – a spus preotul Ion Spilcă, Parohia Cernădia, județul Gorj.

‘Slujba de astăzi mi-a umplut sufletul de pace. Port numele Sfintei Marii și de fiecare dată, după post, vin aici să mă rog împreună cu toți ai casei. Gândul că Maica Domnului este alături de noi ne întărește și ne face să strigăm către dânsa în fiecare clipă din viața noastră’ – Maria Dumitrașcu, profesor din Novaci, județul Gorj.

‘Am venit tocmai de la Vâlcea pentru a participa la acest mare praznic. Vizităm destul de des această mănăstire, deoarece se învecinează cu județul nostru. Bucuria de astăzi este aproape de nedescris. Ne-am împărtășit de cuvântul IPS Părinte Mitropolit și cu siguranță vom merge la casele noastre mai liniștiți și îndreptați’ – Doina Rada, 66 de ani, Horezu, județul Vâlcea.

Mănăstirea Polovragi, pagini de istorie

Existența istorică a Mănăstirii Polovragi este legată de venirea Cuviosului Nicodim de la Tismana pe aceste meleaguri. A existat la început sub forma unei mănăstiri din lemn, care în timpul domnitorului Matei Basarab a fost înlocuită cu una din zid, ctitorită de familia boierului Danciu Pârâianu. Despre existența primei bisericuțe de lemn vorbește chiar Paul de Alep în jurnalul său de călătorie. El descrie felul cum a fost ridicată biserica de zid a mănăstirii, care a înconjurat vechiul lăcaș din lemn, ca nu cumva monahii să fie privați prea mult timp de cele sfinte. El amintește, de asemenea, în însemnările sale cum schimnicii, retrași în peșterile de pe Cheile Oltețului, coborau duminica pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a primi Sfânta Împărtășanie în bisericuța mănăstirii.

În decursul timpului, mănăstirea a îndeplinit un rol deosebit de important în îndrumarea duhovnicească a localnicilor. Exista un târg care se ținea de obicei între cele două praznice închinate Maicii Domnului (15 august – 8 septembrie), unde veneau oameni din toate părțile țării, și mai ales din Ardeal. Era un obicei ca la aceste adunări să se distribuie și să se comercializeze băuturile alcoolice. În acest sens, documentele menționează poziția pe care au avut-o stareții Mănăstirii Polovragi, care au ajuns să meargă până la domnul țării pentru a se interzice acest păcătos obicei. Iată o adevărată lecție prin care monahul nu stă închis în mănăstire, ci vine în lume pentru a condamna cu voce tare viciul și păcatul.

Streașina mănăstirii a adăpostit în decursul timpului personalități de marcă din istoria țării. Astfel, domnitorul Matei Basarab a trecut pe aici înainte să dobândească tronul Țării Românești și a fost sprijinit de obștea monahală. Mai târziu, el a ținut minte acest lucru și a răsplătit cu multe daruri mănăstirea. Din ajutorul său, boierul ctitor Danciu Pârâianu, ruda sa, a putut să ridice biserica de zid. Din punct de vedere istoric, mănăstirea de pe Cheile Oltețului posedă unul dintre cele mai bogate fonduri documentare din țară, alături de Cozia și Tismana.

Comentarii Facebook


Știri recente