Pr. prof. univ. dr. Ioan Ică la 80 ani de viață

Părintele prof. Ioan Ică împlinește duminică, 9 septembrie 2012, venerabila vârstă de 80 de ani. S-a născut la Sibiu în anul 1932, dintr-o familie credincioasă de muncitori CFR, Ioan și Susana, născută Luca, având patru copii: Victoria (monahia Fevronia), Letiția, Cornelia (monahia Cristina) și Ioan. S-a căsătorit în 28 august 1958 cu Irina Albu-{oneriu, originară din Cluj, licențiată în teologie la Sibiu (1958). Au doi fii: Ioan, născut în 15 august 1960, căsătorit, arhidiacon, doctor în teologie, profesor universitar, și Teodor, născut la 26 martie 1962, căsătorit, inginer.

A fost hirotonit diacon în ziua de 28 noiembrie 1971 și preot în 13 iunie 1972 pe seama capelei Institutului Teologic Universitar din Sibiu de către mitropolitul Nicolae Mladin și hirotesit iconom-stavrofor (1976). Se înscrie în 1951 la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, urmând între 1951 și 1955 cursurile de zi ale acestei instituții. Sub îndrumarea ieromonahului prof. univ. dr. Nicolae Mladin, viitorul mitropolit al Ardealului (1967-1981), va susține în 1955 teza de licență: ‘Eros și Agape. O încercare de ontologie și sinteză morală’ (170 p.), apreciată cu nota 10, calificativul excepțional. Sub influența preotului profesor Dumitru Stăniloae, cu care era în strânsă legătură când venea vara la Sibiu, s-a dedicat după aceea, câțiva ani, trăind numai din ore, studiului limbilor clasice: greaca și latina, apoi și greaca modernă, precum și limbilor moderne: engleză, germană, franceză și italiană. În perioada 1958-1961, a urmat la zi cursurile de doctorat în teologie la Institutul Teologic Universitar din București (azi Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’, din cadrul Universității București), specializarea teologie dogmatică și simbolică comparată. A susținut în aprilie 1974 teza de doctorat cu titlul ‘Mărturisirea de credință a lui Mitrofan Kritopoulos. Importanța sa istorică, dogmatică și ecumenistă. Anexă: traducerea din grecește a Mărturisirii’ (276 p.) și apreciată unanim cu nota 10, calificativul excepțional.

După încheierea cursurilor doctorale la București, a fost angajat în serviciul contabilității la Institutul Teologic Universitar din Sibiu până la 1 decembrie 1967, când a fost numit suplinitor la lectoratul de limbi moderne: engleză, franceză și germană, recent înființat; la același institut, concomitent a condus și Seminarul de Teologie Dogmatică și Simbolică. Este numit în 1968 lector, apoi conferențiar la îndrumări misionare, la 1 octombrie 1974. La 1 octombrie 1976 a fost numit profesor titular la Catedra de teologie dogmatică și simbolică la același institut.

La 1 noiembrie 1994 se transferă în interes de serviciu la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității ‘Babeș-Bolyai’ Cluj-Napoca, unde era, de altfel, profesor asociat din 1991. În 10 ianuarie 1996 a fost ales șeful Catedrei de teologie pastorală și decan al acestei facultăți, precum și membru al Senatului Universității ‘Babeș-Bolyai’, pentru legislatura 1996-2000. Din 1 februarie 1995, la propunerea Senatului Universității ‘Babeș-Bolyai’ din Cluj-Napoca, părintele profesor a fost timp de aproape șapte ani membru în Comisia pentru curriculum universitar, științe umaniste, profilul teologie, precum și în Consiliul național de atestare a titlurilor și certificatelor universitare din cadrul Ministerului Învățământului. În aprilie-mai 2002 a făcut parte din Comisia Sfântului Sinod de evaluare a instituțiilor de învățământ teologic ortodox superior din Patriarhia Română. La 1 octombrie 2000 se pensionează la cerere, devenind profesor consultant în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității ‘Babeș-Bolyai’ din Cluj-Napoca până în 2011.

În anii universitari 1997-1998 și 1998-1999 a predat teologia fundamentală și dogmatică ca profesor asociat și la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității ‘1 Decembrie 1918’ din Alba-Iulia, participând și la examenele de licență până la acreditarea acesteia.

Părintele profesor Ioan Ică a fost numit pe bună dreptate dogmatistul enciclopedist al teologiei românești datorită prestației și erudiției, exactității și sobrietății, simplității și adâncimii gândirii sale. Dincolo de rigoarea academică, pe care și-a însușit-o din tradiția vechii școli teologice de la Sibiu, a învățat a se exprima la fel de bine prin inteligența inimii și căldura sufletului.

În susținerea afirmațiilor teologice pe care le face părintele profesor are știința de a-i cita atât pe Sfinții Părinți, cât și pe marii gânditori ai culturii europene. Tot așa pentru a lumina calea înțelegerii tainelor credinței, are o imensă bucurie de a intona cele mai expresive imne liturgice și pasaje din rugăciunile Bisericii.

Prospețimea Tradiției și debordanta forță a cuvântului scris

În biblioteca personală poți găsi aproape tot ce s-a scris important în teologia europeană modernă, dar și în zona gândirii filosofice și a culturii. Părintele profesor Ioan Ică este un foarte bun cunoscător al fenomenului monahal, de la ascetismul arhaic egiptean la renașterea isihastă și, bineînțeles, la revirimentul athonit contemporan.

Oricine poate sesiza în reflecția teologică a părintelui profesor Ioan Ică prospețimea uimitoare a Tradiției, profunzimea gândirii Părinților Bisericii și, bineînțeles, virtuțile creatoare ale misticii sacramentale ortodoxe.

Prin strălucita sa activitate, prin tot ce a întreprins, a oferit noblețe și valoare unuia dintre cele mai frumoase domenii ale învățământului teologiei, și anume, teologiei dogmatice. În personalitatea complexă a părintelui profesor Ioan Ică se regăsesc, ca la nimeni altul, debordanta forță a cuvântului rostit, luciditatea extraordinară a gândirii, claritatea stilului în mesajul întrupat în scrisul său.

Foarte bun cunoscător al teologiei eterodoxe, extrem de calificat în această direcție, a contribuit, într-o manieră critică, dar în același timp irenică, la progresul dialogului teologic intercreștin și în mare măsură la afirmarea specificului Ortodoxiei românești și universale.

La acest ceas aniversar, rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate și putere de muncă pentru a continua să slujească teologhisind Cuvântului Întrupat, Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani, părinte profesor! ( Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 7 septembrie 2012 apărut sub semnătura Pr. dr. Ciprian Florin Apetrei, consilier patriarhal, directorul Agenției de știri BASILICA)

Comentarii Facebook


Știri recente