Pr. Prof. Dr. Vasile Munteanu, ISTORIA CREȘTINĂ GENERALĂ, 2 volume (360 p. + 484 p.), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008

Lucrarea de sinteză alcătuită de experimentatul profesor de teologie Pr. Dr. Vasile Munteanu este organizată în șase părți, delimitate de anii de referință în istoria creștinismului : 313, 787, 1054, 1517, 1789, și cuprinde date esențiale privind cele două milenii de viață creștină : perioada persecuțiilor, sinoadele ecumenice, dezbinările dintre creștini, confruntarea cu modernismul și eforturile de refacere a unității creștine.

În prefața cărții publicate recent de Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel scrie : «Pentru a întocmi această lucrare, Părintele profesor nu s-a oprit cu cercetarea numai la lucrările și articolele de specialitate apărute în limba română, ci a mers mult mai departe cu studiul, ca un autor care se respectă, și a lecturat lucrări și articole ale unor autori străini, specialiști în domeniul Istoriei bisericești. Lucrarea Părintelui Vasile Muntean are, pe lângă o Bibliografie selectivă, aflată la începutul ei, și o bibliografie tematică bogată, la sfârșitul fiecărei teme tratate, instrument de lucru care poate ajuta pe cel interesat în aprofundarea subiectului respectiv.

Stilul lucrării este cursiv, fraza bine închegată, iar evenimentele istorice sunt descrise în mod sistematic și cronologic, motiv pentru care lucrarea este ușor accesibilă cititorilor».

Mai multe detalii : www.editurapatriarhiei.ro

Comentarii Facebook


Știri recente