Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan a trecut la Domnul

Părintele Profesor Ilie Moldovan a trecut la cele veșnice joi, 9 februarie 2012, la vârsta de 84 de ani. Ilustrul teolog a fost coordonator de doctorat la Secția Teologie Morală de la Universitatea din Sibiu și Doctor Honoris Causa al Universităților din Alba Iulia și Baia Mare. Este unul dintre părinții care a vorbit despre neam ca „realitate a vieții veșice”și despre păcatul avortului.

„Am pierdut unul dintre slujitorii Bisericii și profesorii de vocație ai Facultății noastre de Teologie și ai Bisericii noastre (…) Era un vorbitor deosebit cu multă vocație, cu viață morală deosebită. Are trei copii vrednici (…) cel mai mic, Sebastian, este conferențiar tocmai la disciplina pe care părintele a onorat-o cu atâta vredcicie timp de mulți ani”, a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Cu înaltă trăire creștinească a îndurat în ultima parte a vieții o dureroasă boală, care însă nu l-a îndepărtat de masa Sfântului Altar, nici de cea a capelei Facultății de Teologie ‘Andrei Șaguna’, și nici de Catedrala mitropolitană din Sibiul atât de drag și iubit.

‘Eu m-am considerat întotdeauna un fiu de țăran’

Părintele profesor Ilie Moldovan, cunoscut astăzi datorită vieții sale, a scrierilor sale, cât și a conferințelor din întreaga țară, a văzut lumina zilei în satul Albești, lângă Sighișoara, la data de 18 mai 1928. Vorbind despre originea sa, părintele Ilie spunea: ‘Sunt urmaș al iobagilor din satul meu natal. Păstrez în mine moștenirea înaintașilor mei iobagi, caracterul moral și credința ortodoxă în care m-am născut, apărată cu sfințenie de înaintașii noștri’. A absolvit Liceul ‘Principele Nicolae’ din Sighișoara, iar apoi, în anul 1950, Academia de Științe Agricole din Cluj-Napoca. ‘După ce am terminat doi ani, pot spune că m-am regăsit, afirma părintele profesor, de parcă facultatea aceasta a fost creată pentru sufletul meu. Am simțit însă chemarea tot mai puternică a Teologiei și m-am dus să mă înscriu.’ A urmat cursurile Facultății de Teologie din Cluj, primii doi ani 1950-1952, iar apoi a continuat la Sibiu, la Institutul Teologic Andreian, în anii 1954-1955, absolvind cu teza de licență ‘Temeiurile ontologice ale cunoașterii lui Dumnezeu prin har’. O vreme a lucrat la Institutul de Cercetări Pomicole de la Măgurele, lângă București, fiind coautor al volumului ‘Pomologia RSR’, editat de Academia de Științe Agricole și Silvice. A frecventat în acest timp, cum sublinia Arhiepiscopul Casian, și ‘obștea tânără și entuziastă a Mănăstirii Brâncoveanu de sub ‘fereastra’ Făgărașului, oprindu-se mai ales asupra chipului serafic al părintelui arhimandrit Serafim Popescu și la prietenia sfântă și frățească a părintelui Teofil Părăian’.

Profesor care se identifica întru totul cu materia pe care o preda

În anul 1965 se înscrie la cursurile de doctorat ale Institutului Teologic Universitar din București, cursuri care se vor finaliza în anul 1974 cu teza redactată sub îndrumarea pr. prof. dr. Nicolae Chițescu, cu titlul ‘Învățătura despre Duhul Sfânt în Ortodoxie și preocupările ecumeniste contemporane’. Părintele profesor a preluat apoi activitatea de îndrumare duhovnicească a teologilor de la Institutul Teologic din București, până în anul 1983. Aici, împreună cu părintele Constantin Galeriu au devenit ‘avii iubiți, căutați și îndrăgiți’, cum îi numea Înalt Preasfințitul Părinte Casian al Dunării de Jos. De la această dată și până în anul 1998 părintele Ilie Moldovan va activa ca profesor titular la Catedra de teologie morală a Facultății de Teologie ‘Andrei Șaguna’ din Sibiu. Vorbind de această perioadă, asist. univ. dr. Ciprian Torockzai de la Sibiu menționa: ‘Trecerea la Sibiu va consemna și o implicare activă a sa în planul misionar-bisericesc al acestei eparhii: este inspector eparhial (1990) și membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului (1990-2006). De asemenea, trebuie consemnată și participarea la viața culturală a acestui oraș din inima Ardealului – din 1991 fiind membru al Asociațiunii ASTRA. În mod sigur, numele părintelui Ilie Moldovan este legat însă mai ales de neobosita activitate pedagogico-academică desfășurată de-a lungul a mai multe decenii în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă ‘Andrei Șaguna’ din Sibiu, ocazie pentru generații întregi de studenți, masteranzi și doctoranzi de a audia unele dintre cele mai vii și pasionante cursuri. În chip fericit, de această șansă au avut parte să se bucure și studenții de la nou-înființatele facultăți de teologie Ortodoxă de la Alba Iulia, Cluj-Napoca și Baia Mare’.

Ca profesor, părintele Ilie Moldovan a fost mereu proaspăt și revelator. Tot ce vorbea avea temei în Sfânta Scriptură și în Sfânta Liturghie. A fost un dascăl pentru care teologia nu era doar o cunoaștere discursivă bazată pe speculații intelectuale, ci o iluminare a Sfântului Duh, o viață în Hristos.

Preasfințitul Părinte Visarion mărturisea: ‘L-am cunoscut încă din anii studenției la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu ca pe un dascăl ce se identifica întru totul cu materia pe care o preda studenților săi, și anume morala creștină. A fost un profesor care nu a făcut niciodată compromisuri și care căuta să dăltuiască în sufletele învățăceilor uriașa responsabilitate a preoției, ca slujire a lui Hristos și semenilor’.

Preot și profesor de înaltă vocație

Cu multă bucurie îmi amintesc că părintele Ilie Moldovan slujea cu multă responsabilitate, multă însuflețire și frică de Dumnezeu. Era slujitorul care întotdeauna venea la Sfântul Altar cu prescura, simbolul jertfei, pentru că pâinea reprezintă viața și pe noi înșine care ne jertfim. De aceea îndemna pe fiecare să vină la Sfânta Liturghie aducând o prescură sau o sticluță cu vin, iar copiii să aducă la Sfântul Altar apa pentru Sfânta Proscomidie. ‘La Sfântul Altar al Capelei mitropolitane din Sibiu, unde slujea mereu Sfânta Liturghie, era întotdeauna transfigurat și trăia cu intensitate misterul credinței, integrându-l în cosmosul liturgic de care vorbea atât de mult. Vocația sa de preot părintele Ilie Moldovan a simțit-o puternic, tocmai de aceea a trăit-o la justa ei valoare, transmițând același sentiment și ucenicilor săi ce-i vor purta o vie recunoștință’, a precizat Preasfințitul Părinte Visarion.

În amvon cuvintele sale nu erau rostite domol și inert, ci cu întreg sufletul și cu întreaga încărcătură intelectuală, morală și culturală ce o deținea, transformându-se în adevărate îndemnuri și chemări la o atitudine activă, militantă, de apărare a credinței strămoșești, a culturii și a neamului românesc.

Apărător al familiei și al ‘Paradisului etnic românesc’

Părintele Ilie Moldovan a continuat și a aprofundat preocupările etnice ale ilustrului său predecesor, părintele Dumitru Stăniloae, referindu-se cu precădere la poporul român. Programul axiologic etno-teologic propus de părintele Moldovan nu trebuie însă echivalat cu un demers idealist, lipsit de realism și actualitate. A fost un bun cunoscător al istoriei poporului român, fiind perfect conștient de pericolele ce amenințau și continuă să amenințe ființa acestuia. Perfect ancorat în prezent, mulți dintre noi am auzit strigătul său: ‘Ne piere neamul!’, și mulți dintre noi am fost cuprinși de admirație în fața ardorii cu care a luptat necontenit împotriva avorturilor, a metodelor contraceptive și a planningului familial. Părintele atrăgea atenția că ‘întâlnirea dintre femeie și bărbat în perspectiva puterii creatoare a lui Dumnezeu e un act cu ecou în veșnicie’.

În tot ce a întreprins, părintele Ilie Moldovan a fost mereu susținut de o extraordinară ambianță familială, atât din partea soției Iuliana, născută Aron, cât și a celor trei copii cu care i-a binecuvântat Dumnezeu, Nicanor, Dumitru și Sebastian, ultimul continuându-i cu zel munca la catedră.

Cu prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Causa de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (2007), Înalt Preasfințitul Părinte Andrei Andreicuț spunea: ‘Din experiența de viață, din bogăția duhovnicească a părintelui Ilie pot învăța mult tinerii noștri care au râvnă, dar încă nu au cunoștințele necesare. Iar noi, care avem o anumită vârstă, privim cu admirație la ceea ce a realizat părintele profesor dr. Ilie Moldovan și recunoaștem cu smerenie că și noi avem multe de învățat de la Dânsul’.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus de ieri în capela Facultății de Teologie ‘Sfântul Andrei Șaguna’ din Sibiu, unde studenții teologi au privegheat alături de familie și au citit din Psaltire la căpătâiul părintelui. Astăzi, de la orele 8:00, Înalt Preasfințitul Laurențiu, alături de alți ierarhi, preoți și diaconi, oficiază Sfânta Liturghie în Catedrala mitropolitană, după care, de la orele 11:00, părintele Moldovan va fi prohodit. Înmormântarea va avea loc mâine, 12 februarie, în satul natal Albești, județul Mureș.

Înalt Preasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și-a exprimat profunda durere și sincerele condoleanțe printr-un mesaj, din care redăm câteva fragmente: ‘Părintele profesor Ilie Moldovan a fost una din personalitățile emblematice ale teologiei românești. Convingerea îndelung mărturisită că în Hristos Domnul s-au schimbat condițiile ontologice ale existenței umane a marcat și viața, și gândirea distinsului nostru profesor și coleg din a doua jumătate a secolului XX și începutul secolului XXI. El și-a asumat, în dificila și derutata perioadă postdecembristă ce a marcat societatea românească, rolul de reînsuflețire a disciplinei etice și bioetice în teologia românească. Pe de o parte, activitatea sa didactică și editorială a afirmat faptul că teologia nu e exclusiv o activitate mentală, o simplă ramură a științei; ea reclamă în chip firesc viața duhovnicească, orice dihotomie între teologia academică și experiența ascetico-mistică fiind eronată și riscantă.

Pe de altă parte, ca un rezultat al acestei viziuni, majoritatea acțiunilor Bisericii noastre în domeniul bioeticii creștine și al etnologiei românești (un termen impus tot de părintele Ilie Moldovan) i se datorează în mod direct părintelui’.

‘Apărător al familiei și al copiilor’

Mesajele de condoleanțe și de regret la o asemenea pierdere nu contenesc a veni din partea ierarhilor, preoților și profesorilor de teologie de la Sibiu și din întreaga țară.

‘S-a stins unul dintre marii preoți slujitori ai Ardealului și un mare profesor de la Facultatea de Teologie din Sibiu, un mare misionar, care a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu în faptă și cuvânt. A fost un bun român, un sfetnic luminos, chemat acum de Dumnezeu în lumina Slavei Lui mântuitoare’, ne-a spus Preasfințitul Andrei Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

‘Părintele profesor a fost un preot de vocație și-n același timp un profesor care-și iubea catedra și studenții. Era prezent adesea în Catedrala mitropolitană, unde rostea cuvinte de învățătură, dar și în alte biserici din Arhiepiscopia Sibiului sau din alte eparhii. Era prezent adesea la simpozioane în Episcopia Covasnei și Harghitei, ținând trează conștiința de neam în acele locuri’, a amintit părintele profesor academician Mircea Păcurariu.

‘De părintele Ilie mă leagă foarte multe amintiri. A fost un om deosebit, un teolog desăvârșit, cu inițiative de morală și bioetică unice în România. A fost un bun român și un apărător al familiei și al copiilor’, a spus arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu.

‘S-a mutat la Domnul unul dintre cei mai respectați și iubiți profesori de teologie, un model de preot liturghisitor, nelipsit de la capela facultății noastre. A fost un teolog mărturisitor și îl vom ținem aproape de inimile noastre, pomenindu-l mereu în rugăciunile noastre’, a spus arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică jr.

(informații preluate din Ziarul Lumina)

Comentarii Facebook


Știri recente