Postul Mare, călăuză spre lumina Învierii lui Hristos

‘Să căutăm mai întâi vindecarea sufletului și apoi a trupului, pentru că sănătatea este dar al lui Dumnezeu’, a arătat ieri, 11 martie 2012, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul ‘Sfântul Grigorie Luminătorul’ din Reședința patriarhală, după cum informează Ziarul Lumina.

În Duminica a doua din Postul Mare, Sfinții Părinți au rânduit să fie pomenit Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, întrucât, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Grigorie este un teolog al luminii dumnezeiești necreate și neînserate, lumină dumnezeiască ce se poate vedea numai cu ochii duhovnicești, de către cei cărora Dumnezeu le dăruiește posibilitatea să preguste Împărăția cerurilor, încă în trup fiind. ‘Sfântul Grigorie Palama este prăznuit în această duminică a doua a Sfântului Post pentru două motive principale. În primul rând pentru a ne arăta că de fapt credința ortodoxă, sărbătorită în mod deosebit în Duminica Ortodoxiei, nu este o simplă teorie, ci este o relație adevărată cu Dumnezeu Cel adevărat. Credința dreaptă sau credința ortodoxă este credința prin care omul dobândește lumina cea neînserată sau slava Împărăției cerurilor și viața veșnică. Cu alte cuvinte, de la început ni se spune că slava sfinților, văzută în icoanele ortodoxe, este o slavă trăită în pregustare, într-un fel de arvună din lumea aceasta de către sfinți, și ea va fi dăruită în Împărăția lui Dumnezeu, după învierea morților, celor care L-au iubit pe Dumnezeu și au adunat încă din timpul vieții pământești lumina harului Preasfintei Treimi în suflet. Al doilea motiv pentru care este astăzi prăznuit Sfântul Grigorie Palama este pentru a ne arăta că Postul Sfintelor Paști are o direcție precisă, este călăuzit spre lumina Învierii lui Hristos. Ca atare, această lumină a Învierii lui Hristos se adună în sufletul nostru prin rugăciune, postire, pocăință, spovedanie și împărtășire mai deasă, prin ascultarea cu atenție a slujbelor din Sfânta Biserică și săvârșirea faptelor bune. Duminica Sfântului Grigorie Palama ne arată scopul postului, și anume curățirea de păcate, de întunecimea păcatului, curățirea egoismului, a lăcomiei de tot felul pentru a ne lumina sufletele și pentru a retrăi și regăsi haina luminoasă pe care am primit-o la Sfântul Botez’, a subliniat Preafericirea Sa.

‘Prin mâinile și rugăciunile noastre vine iubirea milostivă a lui Hristos’

Evanghelia Duminicii a doua din Postul Mare mai arată că Dumnezeu, care dă lumină sfinților prin multa postire și rugăciune, dăruiește și vindecare celor bolnavi, iar mai întâi de a fi vindecați trupește, avem nevoie de vindecarea sufletească, care se face prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor și dobândirea iertării păcatelor de către Hristos prin preotul duhovnic, fiindcă ‘iertarea păcatelor este ea însăși o vindecare a sufletului’. De asemenea, Preafericirea Sa a arătat că cei patru oameni, care l-au adus pe cel paralitic și pentru a căror credință Domnul Hristos a dăruit vindecarea sufletească și trupească, îi reprezintă pe cei care ne ajută să ne ridicăm din păcat, din boală, pe cadrele medicale, mulțimea de oameni milostivi, dar mai ales Biserica, care se roagă pentru sănătatea și mântuirea tuturor oamenilor. ‘Este mare nevoie să ne rugăm și pentru alții și să ajutăm cât mai mulți oameni ca să simtă că prin mâinile și rugăciunile noastre vine iubirea milostivă a lui Hristos spre ei’. La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a îndemnat la săvârșirea mai deasă a slujbei Sfântului Maslu, întrucât aceasta aduce vindecare trupului și sufletului, curățire de păcat și refacerea legăturii omului cu Dumnezeu.

Comentarii Facebook


Știri recente