Pomenirea Sfântului Apostol Andrei – sărbătoare legală în România

O aniversare creștinească este în primul rând o aducere aminte sau o comemorare, plină de recunoștință, a iubirii milostive a lui Dumnezeu manifestată prin persoane și evenimente în care se împlinesc aspirațiile sfinte ale unui popor.

În acest sens, ziua de astăzi constituie un prilej de bucurie sfântă și recunoștință pentru că, după multe strădanii și demersuri ale Bisericii noastre, exprimate prin cererile oficiale din anii 2008 și 2011, pe care personal le-am adresat Parlamentului, Președinției și Guvernului României, prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012, adoptată de Senatul României în 23 noiembrie 2011 și de Camera Deputaților în 26 iunie 2012, iar apoi promulgată prin Decretul nr. 517/20 iulie 2012 al președintelui României, ziua de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost consacrată ca „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”.

Prin acest act legislativ, votat în Camera Deputaților de 236 de deputați din cei 248 prezenți, Parlamentul României a confirmat importanța națională, spirituală, misionară și educativ-culturală a pomenirii Sfântului Apostol Andrei ca zi de sărbătoare a întregii Ortodoxii românești și a întregului popor român, consacrată de acum și ca sărbătoare legală în care nu se lucrează, așa cum serbează și alte popoare sfântul lor național, deși au primit creștinismul mult mai târziu decât poporul român.

Pe temeiul mărturiilor aflate în tradiția bisericească scrisă (Ipolit al Romei, Origen, Eusebiu al Cezareei, Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane) ca și al celor care circulă până în zilele noastre în tradiția bisericească orală, Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat între ucenici, îi datorăm, ca popor și Biserică, predicarea Evangheliei în secolul I la strămoșii noștri daco-romani din Dobrogea și întemeierea Bisericii lui Hristos pe teritoriul României de azi, ca Biserică de origine apostolică.

Așa se explică cinstirea deosebită a Sfântului Apostol Andrei în cultul Bisericii noastre, spiritualitatea, folclorul și cultura românească, dar și în onomastică, peste 620.000 de români purtându-i numele.

Pentru a sublinia după cuviință importanța pe care Sfântul Apostol Andrei o are în conștiința istorică și viața spirituală a poporului român, după anul 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat o serie de hotărâri, care consfințesc renașterea, amplificarea și consolidarea cinstirii Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat și a zilei sale de pomenire, după cum urmează: hotărârea adoptată în luna ianuarie 1994, ca Sfântul Apostol Andrei să fie înscris în calendarul nostru bisericesc cu cruce roșie, între sfinții mari ai Ortodoxiei; apoi hotărârea adoptată, la propunerea noastră, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în luna mai 1997, prin care Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat a fost proclamat și înscris în calendarul bisericesc drept „Ocrotitorul României”; iar mai târziu hotărârea adoptată în luna noiembrie 2001 și Cuvântul Pastoral al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care ziua de 30 noiembrie, când se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost proclamată ca „Sărbătoare Națională Bisericească”.

Un moment de mare răsunet în cinstirea pe teritoriul României a Sfântului Apostol Andrei s-a petrecut în zilele de 12-19 octombrie 1996, când pământul României a fost binecuvântat cu cea dintâi revenire a Sfântului Apostol Andrei în România, la Iași și Galați, prin aducerea de la Patras (Grecia) a Cinstitului său cap.

Un alt moment plin de semnificație a fost în anul 2011, în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, când poporul român a fost binecuvântat, la București și în Transilvania, la Sibiu (29 octombrie) și Alba Iulia (30 octombrie), cu cea de a doua revenire a Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei în România. Cu acest prilej, Apostolul poporului nostru a fost primit ca un „dumnezeiesc folositor și izbăvitor din toate nevoile și păzitor”, chemând poporul nostru la întărirea credinței apostolice primite prin el, cu aproape două milenii în urmă.

Semn al cinstirii aduse de poporul român Sfântului Apostol Andrei este și faptul că noua Catedrală a Mântuirii Neamului poartă și hramul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe lângă hramul Înălțarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este și Ziua Eroilor Români. Piatra de temelie și locul noii catedrale au fost sfințite de Patriarhul României împreună cu membrii Sfântului Sinod la data de 29 noiembrie 2007, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie). De aceea, Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat se va afla în noua catedrală și va ocroti neamul românesc și printr-o părticică din sfintele sale moaște dăruite Bisericii noastre, în acest scop, de Cardinalul Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei, în data de 14 iunie 2009, cu prilejul vizitei noastre pastorale în Austria.

Cinstirea anul acesta, 2012, pentru întâia dată, de către toți românii, a zilei de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, ca „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”, potrivit Legii nr. 147 din 23 iulie 2012, constituie încununarea strădaniei de peste 18 ani a Bisericii Ortodoxe Române de a așeza la locul cuvenit în conștiința istorică și spirituală a poporului nostru pe Apostolul românilor de pretutindeni și de a consacra această zi ca „sărbătoare a creștinismului românesc”, care premerge sărbătorirea la 1 Decembrie a Zilei Naționale a României, aceste două evenimente reamintindu-ne lucrarea sfântă a lui Dumnezeu pentru binecuvântarea și ocrotirea poporului român.

Cu încredințarea că statornicirea acestei zile a Sfântului Apostol Andrei ca „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează” va constitui, an de an, un binecuvântat prilej de afirmare a temeliei spirituale a identității și unității noastre ca popor creștin, exprimăm recunoștința și mulțumirea noastră și ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au contribuit și contribuie prin cuvânt și faptă la intensificarea cinstirii Sfântului Apostol Andrei – Ocrotitorul României și începătorul creștinării poporului român.

† Daniel, Patriarhul României

Cuvânt rostit marți, 27 noiembrie 2012, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul momentului festiv consacrat celei dintâi pomeniri a Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, ca sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Moment solemn dedicat Ocrotitorului României

În seara zilei de marți, 27 noiembrie 2012, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei a avut loc un moment festiv consacrat celei dintâi pomeniri a Sfântului Andrei, Ocrotitorul României, ca sărbătoare legală, după cum informează „Ziarul Lumina”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Preasfințiților Ciprian Câmpineanul și Varlaam Ploieșteanul, Episcopi-vicari patriarhali, a membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc, precum și a unor oficialități de stat și locale.

Momentul festiv a fost deschis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a evocat importanța zilei de 30 noiembrie ca sărbătoare pentru întreg neamul românesc. Cu același prilej, a fost lansat volumul „Sfântul Apostol Andrei. Ocrotitorul României, Începătorul botezului în poporul român”, apărut la Editura BASILICA, prezentat de pr. consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul general al publicațiilor „Lumina”.

Cartea cuprinde 11 studii referitoare la începuturile creștinismului românesc și la predicarea Evangheliei de către Sfântul Apostol Andrei în Scythia Minor, Dobrogea de astăzi, și este o reeditare a volumului publicat anul trecut, sub același titlu, cu ocazia aducerii moaștelor Sfântului Apostol Andrei la București. De asemenea, a fost prezentată medalia comemorativă realizată de Patriarhia Română la Monetăria Statului, pentru a celebra declararea zilei de 30 noiembrie ca zi de sărbătoare națională. Medalia este realizată din cupru aurit, având pe avers chipul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, iar pe revers stema Patriarhiei Române.

Momentele principale ale evenimentului au fost însoțite de mai multe cântări psaltice închinate Apostolului celui dintâi chemat, interpretate de Grupul psaltic „Tronos”, al Catedralei patriarhale.

Comentarii Facebook


Știri recente