Pocăința este botezul lacrimilor

În toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română s-a citit astăzi, 12 februarie 2012, în Duminica a XXXIV-a după Rusalii, pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul XV, versetele de la 11 la 32, care ne prezintă parabola Întoarcerii Fiului Risipitor.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat valoarea neprețuită a pocăinței, adică puterea vindecătoare, eliberatoare și înnoitoare a Sfintei Taine a Pocăinței sau a Mărturisirii și iertării păcatelor prin lucrarea harului lui Dumnezeu.

„Evanghelia ne arată puterea vindecătoare a pocăinței și icoana cea mai completă și luminoasă a Tainei Sfintei Mărturisiri sau a Spovedaniei și a Iertării păcatelor. Tatăl care primește acasă pe Fiul Risipitor și rătăcit este chipul Tatălui Ceresc care se bucură când omul păcătos se căiește de păcatele sale și se întoarce la Dumnezeu, se întoarce de la păcat la virtute, de la lucrările diavolului la împlinirea voii lui Dumnezeu, de la întunericul păcatului la lumina comuniunii cu Dumnezeu. Vedem deci căința ca primă treaptă a pocăinței, apoi hotărârea de a mărturisi păcatele și cererea de iertare de păcat. Apoi vedem cum părintele oferă această iertare, iar după iertare vine bucuria comuniunii. Masa oferită în cinstea reîntoarcerea Fiului Risipitor reprezintă, după tâlcuirea Sfinților Părinți, Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie care se dăruiește celor care s-au pocăit de păcatele lor și au primit iertare sau dezlegare de păcate”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor semnifică întoarcerea omului păcătos la Dumnezeu. Ea este o pregătire pentru întreg Postul Paștilor, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după cum ne informează Radio TRINITAS.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre păcat arătând că este o boală a sufletului, o dezordine existențială la toate nivelurile.

„Păcatul a început cu disocierea spirituală a omului de Dumnezeu, ruperea comuniunii cu El și aceasta a avut ca și consecință slăbirea unității interioare a omului, o perturbare a armoniei interioare a omului și anume o perturbare a legăturii dintre simțuri și conștiință, apoi o perturbare a relațiilor dintre dintre bărbat și femeie, iar mai târziu și pământul a fost blestemat din cauza păcatului oamenilor. Deci, prin om vine binecuvântarea lui Dumnezeu în lume dacă omul menține legătura vie de iubire și ascultare față de Dumnezeu și prin om vine blestemul față de lume dacă oamenii rup legătura cu Dumnezeu Izvorul Vieții Veșnice și al binecuvântărilor și al tuturor binefacerilor. Este vorba aici nu doar de încălcarea unei legi, păcatul nu este doar încălcarea unei legi exterioare, este o boală a sufletului, o dezordine existențială la toate nivelurile”, a mai spus Preafericirea Sa.

Totodată, făcând referire la pocăință, Patriarhul României a arătat că aceasta este botezul lacrimilor

„Pocăința, așa cum spune Sfântul Ioan Scărarul, este dată după Botezul nostru ca har peste har pentru că și după Botezul săvârșit spre iertarea păcatelor omul poate greși, poate păcătui, iar pocăința este botezul lacrimilor. Botezul în apă și în Duh se săvârșește o singură dată, iar pocăința ca și botez al lacrimilor se săvârșește cât mai des pentru a curăța haina cea dintâi dată la Botez”, a mai mărturisit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente