Peste 1.100 de copii din Arhiepiscopia Timișoarei implicați în proiectul Alege Școala!

Zilele trecute, la Timișoara a avut loc premierea celor nouă finaliști, participanți la etapa eparhială a Concursului de creație ‘Alege Școala!’. Evenimentul s-a desfășurat la biserica cu hramul ‘Sfinții Apostoli Petru și Pavel’ din Parohia Timișoara-Viile Fabric, informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat.

Concursul de creație ‘Alege Școala!’, derulat în lunile iunie-iulie în Arhiepiscopia Timișoarei, a întrunit peste 1.100 de copii de la 126 de parohii. În prima etapă (etapa parohială), tema concursului a fost ‘Școala mea’, iar copiii participanți au avut de ales o singură abordare din cele trei secți-uni: literară, artistică și multimedia. La următoarea etapă, la nivel de protopopiat, lucrările tuturor copiilor participanți au fost evaluate de către o comisie de jurizare formată din: protopopii eparhiei, responsabilii la nivel de protopopiat pentru cateheza parohială, un profesor de religie, un profesor de desen și un profesor de limba română. Pentru evaluarea lucrărilor, membrii juriului au avut în vedere: conți-nutul (conexiunea cu educația catehetică a Bisericii: valorile educației creștine, necesitatea educației creștine, mijloace educative creștine, finalitatea educației creștine), claritatea, imaginația, originalitatea, precum și viziunea unitară a portofoliului. În urma evaluării lucrărilor, alcătuite de către copii, comisiile de jurizare la nivelul celor șase protopopiate au desemnat pe cei nouă câștigători, câte trei pentru fiecare secțiune (literară, artistică și multimedia). Dacă la prima etapă lucrările aveau ca temă centrală ‘Școala mea’, în cadrul etapei eparhiale, lucrările au avut în vedere ‘parohia mea’, tema propusă fiind ‘Școala din pridvorul Bisericii’. La această etapă au participat toți copiii desemnați câștigători la faza pe protopopiat. Ei au realizat lucrări individuale (una singură) pe tema dată, alegându-și abordarea care li se potrivește (putea fi alta decât cea din prima etapă, conform sugestiilor din conceptul concursului), dar numai din secțiunea la care au câștigat. Și la această etapă, în urma evaluării lucrărilor copiilor, comisia de jurizare i-a desemnat pe cei nouă câștigători, câte trei pentru fiecare secțiune (literară, artistică și multimedia).

Cei nouă câștigători au primit diplome și premii constând în: Laptop Acer, Desktop Gigabyt și Microsistem audio LG.

Ultima etapă a concursului este cea națională, etapa la nivel de Patriarhie. Pentru această etapă, tema concursului va fi ‘În Biserică și în școală, educație pentru viață’. La această etapă vor participa toți cei nouă copii desemnați câștigători la faza pe eparhie. Ei vor realiza, de asemenea, lucrări individuale pe tema dată, alegându-și abordarea care li se potrivește, din secțiunea la care au câștigat. Ca și la etapele precedente, în urma evaluării lucrărilor copiilor, comisia de jurizare va desemna pe cei nouă câștigători, câte trei pentru fiecare secțiune. Scopul acestui concurs este multiplu: valorificarea aptitudinilor și competențelor sociale ale copiilor înscriși în proiect; identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare și de dezvoltare a interesului pentru lectură și pentru creație literară), plastice (desen, fotografie), teologice, de comunicare și organizare etc.; cunoașterea, afirmarea și stimularea potențialului social, artistic, plastic, teologic și de comunicare al copiilor; conștientizarea rolului educației în viața unui copil și a posibilităților pe care le oferă aceasta pentru integrarea în viața socială; integrarea copiilor în viața școlară și combaterea abandonului școlar prin reabilitarea socio-emoțională și comportamentală a elevilor participanți; asigurarea educației morale de bază necesară fiecărui copil.

Biserica, mai aproape de tineri

Patriarhia Română, prin Sectorul Teologic-educațional, în parteneriat cu Fundația World Vision România, derulează proiectul ‘Alege școala!’. Obiectivul general al proiectului ‘Alege școala!’ îl constituie prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și prevenirea delincvenței juvenile prin dezvoltarea unor soluții alternative de tip ‘școala de duminică’. Copiii din mediul rural și urban, inclusiv populația romă, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, sunt asistați în însușirea educației morale de bază, în dezvoltarea motivației necesare rămânerii în școală prin intermediul participării la ‘școala de duminică’, la concursuri și la tabere de creație. Alături de obiectivul general, proiectul ‘Alege școala!’ are în vedere și unele obiective specifice, precum dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive față de școală și semeni pentru cel puțin 1.134 de copii din mediul rural și urban din eparhia noastră, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, dar și formarea specifică a 126 de persoane adulte din eparhia noastră implicate în prevenirea fenomenului de părăsire a școlii, în vederea dezvoltării deprinderilor de lucru cu copiii și a aptitudinilor psihopedagogice.

Activitățile prevăzute în proiect și care sunt generate de către obiectivele propuse cuprind: sesiuni de formare pentru preoți și profesori de religie, tabere de creație pentru 378 de copii, un concurs național desfășurat în 4 etape (la nivelul parohiilor, protoieriilor, epar-hiilor și Patriarhiei), precum și seri catehetice. Totodată, proiectul propune dezvoltarea unui program special pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, ce include: acțiuni adresate formatorilor și acțiuni adresate copiilor.

Comentarii Facebook


Știri recente