Perspective teologice, filosofice și științifice, în simpozion la Caraiman

Simpozionul național ‘Dialogul dintre teologie, filosofie și știință’, cu tema ‘Realitatea și semnificația spațiului – abordare teologică, filosofică și științifică’ a avut loc, la sfârșitul acestei săptămâni, la Mănăstirea Caraiman, din județul Prahova, informează „Ziarul Lumina”. Întrunirea academică a fost corelată anul acesta cu școala de vară din cadrul proiectului internațional ‘Cursuri de dialog între Știință, Religie și Filosofie, din perspectivă ortodoxă’, la care au participat profesori din învățământul liceal, masteranzi și doctoranzi.

La cea de-a patra ediție a acestui simpozion, organizat de Patriarhia Română, în colaborare cu Universitatea București și Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași, care a avut loc în perioada 29 septembrie – 2 octombrie, profesori, conferențiari, lectori, asistenți universitari, de la Universități din București și Iași au prezentat 23 de prelegeri care au argumentat, din perspectivă teologică, științifică și filosofică, realitatea și semnificația spațiului. Toate prelegerile au adus idei originale, argumentate cu multă responsabilitate, pentru a păstra un duh de reciprocitate, respectiv de slujire eclesială și exigență academică.

Vineri, 30 septembrie, în prima zi de lucru a simpozionului, cele două sesiuni de comunicări științifice i-au avut ca protagoniști pe: pr. dr. Costea Munteanu, de la Academia de Studii Economice din București, pe prof. dr. Anton Carpinschi, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Iași, prof. dr. Gelu Bourceanu, de la Facultatea de Chimie a Univ. ‘Al. Ioan Cuza’, prof. dr. Ștefan Trăușan-Matu, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București, pr. pof. dr. Vasile Răducă și pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, de la Facultatea de Teologie ‘Justinian Patriarhul’ din București.

‘Știință și religie: sunt ele compatibile?’

Celelalte două sesiuni de comunicări științifice ale simpozionului au avut loc sâmbătă, 1 octombrie, în cadrul cărora a conferențiat și prof. dr. Mircea Dumitru, prorector al Universității București, care a susținut prelegerea intitulată ‘Știință și religie: sunt ele compatibile?’. ‘Pe căi mai complicate și mai întortocheate, răspunsul la această întrebare, așa cum îl văd eu, este afirmativ. Este posibil să găsești o soluție de compatibilizare între aceste forme ale spiritualității umane: știința și religia. Pentru a dezambiguiza întrebarea de la care am pornit, ar trebui să găsim răspunsuri, și în sine acestea ar fi proiecte vaste la întrebările: ce este religia, ce este știința, și nu în ultimul rând ce este relația de incompatibilitate care apare în întrebare: dacă sunt sau nu ele incompatibile? Ce genuri de incompatibilitate există? Despre ce vorbim, despre contradicții explicite între ele, între știință și religie? Despre contradicții implicite care pot fi scoase prin analiză conceptuală sau prin deducție logică sau poate despre contradicții care apar numai dacă acceptăm asumpții prealabile care par să fie rezonabile și plauzibile sau poate, de ce nu, despre improbabilitatea de-a putea susține concomitent atât tezele fundamentale generale ale științelor naturii, așa cum le cunoaștem astăzi, precum și tezele și dogmele credinței religioase, teologiei?’, a subliniat prorectorul Mircea Dumitru.

Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății ‘Justinian Patriarhul’ a prezentat ‘Concepția despre spațiu în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae’, iar conf. dr. Adrian Lemeni a vorbit despre ‘Spațiul – realitate a comuniunii întemeiate prin Logosul întrupat’.

Tema ultimei sesiuni, cea de-a patra, ‘Spațialitate și orientatio: considerații științifice, fenomenologice și teologice’, a fost susținută și propusă spre dezbatere de asist. univ. dr. Sorin Mihalache, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Dumitru Stăniloae’ din Iași, care a prezentat-o din perspectivă științifică, prof. dr. Stefan Afloroaei, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Iași, care a creionat o imagine filosofică, și de pr. prof. dr. Gheorghe Popa, prorector al Universității ‘Al. I. Cuza’ din Iași, care a argumentat tema sesiunii din perspectivă teologică.

Spațiul eclesial și spațiul social

La școala de vară din cadrul programului internațional, realizat de Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință, Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ Iași, în cooperare cu Centrul de Dialog și Cercetare în Teologie, Știință și Filosofie, Universitatea București, cu susținerea financiară a Fundației ‘John Templeton din SUA, desfășurate paralel cu lucrările simpozionului, în aceeași sală de conferințe a Mănăstirii Caraiman, au fost prezenți participanții la simpozion, așa cum la simpozion au fost prezenți referenții și beneficiarii școlii de vară. Aceasta s-a desfășurat pe două secțiuni: ‘Spațiul eclesial și spațiul social’, respectiv ‘Creația – spațiul edificării spirituale a omului’.

La prima secțiune care a avut subtitlul ‘Modele de conviețuire socială și cultivarea anumitor valori’, s-au dat răspunsuri la întrebarea ‘Cum contribuie astăzi viața religioasă la solidaritatea socială și la viața morală a comunităților?’, prezentându-se perspective sociologice privind conviețuirea umană; perspective teologice, filosofice și ale științelor sociale privind Atruismul vs Egoism; expresii ale comportamentelor altruist și egoist și posibile efecte sociale, într-o abordare etologică, filosofică, teologică și sociologică privind lumea animală și comunitățile umane; modele sociologice care cultivă altruismul; perspective critice în ceea ce privește umanismul religios și umanismul secular; generozitatea și gratitudinea, ca exigențe ale împlinirii umanului. La prima secțiune a școlii de vară au conferențiat: pr. lect. dr. Dumitru Pintea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre ‘Spațiile facerilor divine’, dr. Hrisanti Bulugea, profesor de religie, gradul I, care a făcut, pornind de la experiențe personale, câteva ‘Reflecții privind spațiul educațional’, și Florin Caragiu, directorul Editurii Platytera din București, care a susținut expunerea cu titlul ‘Determinism, indeterminism și liber arbitru. Dimensiunea teleologică a practicii’.

Având în vedere generozitatea temei care a făcut titlul secțiunii, mai mulți referenți s-au înscris pentru a o argumenta. Astfel, au mai prezentat: conf. dr. Viorel Vizureanu, de la Facultatea de Filosofie din București, care a vorbit despre ‘Dimensiunea socială a spațiului în filosofia contemporană’, conf. dr. Constantin Stoenescu, tot de la Facultatea de Filosofie din București, care a susținut expozeul cu titlul ”Cred că’ și ‘cred în’ ca temeiuri ale cunoașterii practice’, și pr. conf. dr. Daniel Benga, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat ‘Tipuri de spații teofanice’. Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, decanul Facultății de Filosofie din București, a susținut o prelegere despre ‘Egoism și altruism. Dimensiuni morale’, iar asist. univ. dr. Laurențiu Gheorghe, de la aceeași facultate, a prezentat ‘Modele ale raționalității – egoism rațional vs. altruism funcțional’.

Creația – spațiul edificării spirituale a omului

La a doua secțiune, care a avut ca subtitlu ‘Relațiile dintre teorie și practică în științele naturii și în științele spiritului’, prelegerile susținute au căutat să dea răspunsuri la întrebarea ‘În ce raport se află astăzi cunoașterea științifică și cunoașterea sapiențială?’, fiind făcute cunoscute ipostaze ale atitudinii teoretice și ale atitudinii practice în sfera vieții religioase, filosofice și științifice; cercetarea fundamentală în știință și aplicarea ei în tehnică; relevanța chestiunilor tehnice și practice în societatea actuală; lumea virtuală și provocările ei în viața reală. În cadrul acestei secțiuni au conferențiat conf. dr. Dan Chițoiu, de la Facultatea de Filosofie și Științe Socio-Politice din Iași, care a prezentat tema ‘Limbajul-limită despre realitate în isihasm și fizica cuantică’, dr. Horia-Costin Chiriac, cercetător al Academiei Române – filiala Iași, care a vorbit despre ‘Dinamica reprezentării spațiului în religie și știință: de la imaginal la imaginarul descriptiv’, și pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie ‘Dumitru Stănoiloae’ care a făcut câteva considerații privind spațiul eclesial, ca împlinire și unicitate.

Atât simpozionul național de religie, filosofie și știință, cât și scoala de vară s-au încheiat într-un duh de real dialog, exprimându-se dorința ca la anul să se reia această experiență, ca aceste două activități academice, care cultivă, de altfel același scop, să fie corelate. Duminică s-a oficiat Sfânta Liturghie cu participarea celor care au susținut, prin comunicări științifice sau prezență, cea de-a patra ediție a simpozionului și școala de vară.

Comentarii Facebook


Știri recente