Permanenta Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei

Astăzi, 13 iunie 2008, a avut loc, în sala festivă a Centrului eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, ședința de lucru a Permanenței Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei, prezidată de Preasfințitul Episcop Sofronie, la care au fost invitați să participe și părinții protopopi, împreună cu părinții secretari de la cele patru protopopiate din eparhie, informează Biroul de Presă al Episcopiei Oradiei. S-au discutat, potrivit ordinii de zi a ședinței, problema difuzării, receptării și aplicării noului Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române în Eparhia Oradiei. S-a constatat că în Episcopia Oradiei, noul Statut a fost distribuit la toate unitățile din subordine. La conferințele preoțești de primăvară a fost prezentat noul Statut, urmând ca în ședințele administrative ulterioare să fie aprofundat. Se vor face toate eforturile pentru conformarea clerului cu dispozițiile Statutului. De asemenea, s-au dezbătut problemele sociale și pastorale ale clerului, precum și problema parohiilor sărace. În Episcopia Oradiei se derulează de câțiva ani un program ce vizează ajutorarea financiară a parohiilor sărace. Astfel, potrivit bilanțului pe anul 2007, s-a alocat și distribuit către astfel de parohii, prin protopopiate, suma de 19.700 RON. Pentru anul în curs s-au identificat 102 parohii sărace, dintr-un total de 363, pentru care, la fondul Episcopiei creat pentru acest scop, există deja un sold de 11.180 RON, la care se adaugă suma de 25.997 RON din Fondul Central Misionar colectat în Duminica Ortodoxiei, ce s-a hotărât să fie utilizată în acest scop. S-au discutat apoi posibilitățile îmbunătățirii sprijinului financiar pentru anul 2008 și lărgirea bazei de colectare a fondurilor pentru parohiile sărace, modul de alimentare a fondului fiind în lucru.

S-au hotărât următoarele:

– în cazul parohiilor sărace, preotul paroh să fie îndreptățit să folosească întreaga suprafață de teren din proprietatea parohiei, acolo unde aceasta există;

– un procent de 50% din beneficiul obținut de Episcopie din exploatarea a 44,17 ha de teren, recent redobândit de Episcopie la Salonta, să fie alocat fondului eparhial pentru ajutorarea parohiilor sărace;

– organizarea de către Episcopie, Protopopiate și organismele eparhiale a unor campanii de strângere de fonduri pentru ajutorarea săracilor din parohiile sărace;

– oferirea de către Episcopie a materialelor de construcție disponibile parohiilor cu astfel de necesități;

– adresarea de scrisori membrilor mai înstăriți din Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, dar și altor credincioși cu posibilități materiale, în scopul creșterii fondului eparhial pentru ajutorarea parohiilor sărace;

– organizarea de campanii de informare pentru direcționarea a 2% din impozitul pe venituri către unitățile de cult ortodoxe.

În privința solidarității între parohiile din Episcopia Oradiei s-au menționat câteva modele existente: parohia Cordău din Protopopiatul Oradea ajută financiar parohia Zece Hotare din același protopopiat, unde comunitatea ortodoxă minoritară de acolo construiește o nouă biserică; parohia Tileagd din Protopopiatul Oradea s-a oferit să ajute constant parohia Gepiu Colonie. În acest sens s-a hotărât:

– adresarea, de către Episcopie și Protopopiate, a unei scrisori circulare către parohiile înstărite, cu invitația de a se solidariza cu parohiile sărace;

– discutarea, la proxima ședință administrativă de la protopopiate, a posibilităților de solidarizare a parohiilor înstărite cu cele sărace.

Comentarii Facebook


Știri recente